Aktualności

Patrz także: Konferencje, sesje naukowe, projekty...

CIUTI (CONFERENCE INTERNATIONALE PERMANENTE D’INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TRADUCTEURS ET INTERPRETES) to najstarsze i najbardziej prestiżowe międzynarodowe stowarzyszenie szkół wyższych kształcących tłumaczy pisemnych i ustnych...

Czytaj więcej

Wnioski o stypendium ministra studenci i doktoranci mogą generować w USOSweb od 7 sierpnia 2017 r., od godz. 20.00. Wygenerowany z USOSweb wniosek należy wydrukować, podpisać i wraz z załącznikami dostarczyć do sekretariatu ILS najpóźniej do dnia 8 września 2017 r.

Czytaj więcej

Szanowni Państwo, Kandydaci na studia w ILS!

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) odbywa się przez IRK i trwa do 9 września 2017 r. Egzamin z tłumaczenia odbędzie się w poniedziałek 11 września 2017 r., w godz. 10.00 - 11.30, w budynku ILS przy ul. Dobrej 55...

Czytaj więcej

Instytut Lingwistyki Stosowanej UW zaprasza na konferencję „EDUKACJA WOBEC MIGRACJI. JĘZYK – KULTURA – TOŻSAMOŚĆ”, która odbędzie się w Krakowie 18 i 19 września 2017...

Czytaj więcej

Archiwum wydarzeń

Egzamin wstępny na studia podyplomowe IPSKT odbędzie się we wtorek, 5 września 2017 r. w godz. 9.00-11.00 rano, w budynku ILS przy ul. Dobrej 55 w Warszawie...

Czytaj więcej

Termin egzaminu z języka polskiego dla osób z obcym obywatelstwem, które nie zdawały egzaminu maturalnego z j. polskiego oraz dla kandydatów z maturą zagraniczną kwalifikowanych na innych zasadach niż wyniki maturalne - 11 lipca 2017 r.

Czytaj więcej

Czasopismo "Lingua Legis" jest rocznikiem publikującym recenzowane artykuły naukowe z dziedziny przekładu prawnego i specjalistycznego, wydawanym w trybie otwartego dostępu oraz w formie drukowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego od 2015 r. Czasopismo "Lingua Legis"...

Czytaj więcej

Na konkurs wpłynęły 54 prace (w tym 19 z językiem francuskim, 13 z językiem angielskim, po 6 z językiem rosyjskim i hiszpańskim, oraz po 5 z językiem niemieckim i włoskim). Uczestnicy konkursu reprezentowali 12 polskich uczelni.

Oto lista zwycięzców w poszczególnych kategoriach językowych...

Czytaj więcej

Prof. Małgorzata Gaszyńska-Magiera z ILS UW otrzymała Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na publikację w języku angielskim swojej monografii pt. "Recepcja przekładów literatury iberoamerykańskiej w Polsce w latach 1945-2005 z perspektywy komunikacji międzykulturowej."

Czytaj więcej

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 


© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies