E-learning na Uniwersytecie Warszawskim

Studenci ILS mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na odległość, w trybie e-learningu, a także w zajęciach stacjonarnych wspomaganych różnymi materiałami oraz aktywnościami umieszczanymi online. 

 

  1. Katalog tego typu zajęć, prowadzonych przez wykładowców z Instytutu, znajdą Państwo na platformie Moodle ILS: https://moodle.ils.uw.edu.pl/
    Przed pierwszym skorzystaniem z Moodle ILS zachęcamy do zapoznania się z działem Pomoc, dostępnym bez logowania.

  2. Kursy prowadzone dla studentów wielu jednostek UW, np. niektóre przedmioty ogólnouniwersyteckie lub lektoraty, znajdą Państwo na stronach Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW (COME): http://www.come.uw.edu.pl/
    Przed skorzystaniem z kursów na stronach COME UW proponujemy zapoznanie się z Podręcznikiem Użytkownika.

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 


© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies