Opiekunowie i koordynatorzy

Koordynator programów Erasmus i Comenius - studenci przyjeżdżający do ILS mgr Maciej Stanaszek
Koordynator programów Erasmus i Comenius - studenci wyjeżdżający mgr Klaudyna Michałowicz
Koordynator programów Erasmus i Comenius - wyjazdy nauczycieli i pracowników mgr Jan Wawrzyniak
Koordynator programu MOST dr Róża Zielnik-Kołodzińska
Koordynator sekcji języka angielskiego dr Tomasz Konik
Koordynator sekcji języka niemieckiego dr Markus Eberharter
Koordynator sekcji języka francuskiego mgr Ewa Nojszewska
Koordynator sekcji języka rosyjskiego dr Józefina Inesa Piątkowska
Koordynator sekcji języka hiszpańskiego dr Katarzyna Madyjewska
Koordynator sekcji języka japońskiego dr Aleksandra Wąsowicz-Peinado
Koordynator sekcji języka szwedzkiego dr hab. Ewa Gruszczyńska
Koordynator praktyk dydaktycznych w ILS dr Zuzanna Dzięgielewska-Pecyńska
Opiekun praktyk dydaktycznych
sekcji języka angielskiego
dr Alisa Mitchel Masiejczyk
Opiekun praktyk dydaktycznych
sekcji języka niemieckiego
dr Katarzyna Malesa
Opiekun praktyk dydaktycznych
sekcji języka francuskiego
dr Zuzanna Dzięgielewska-Pecyńska
Opiekun praktyk dydaktycznych
sekcji języka hiszpańskiego
mgr Marta S. Pérez Diaz
Opiekun praktyk dydaktycznych
sekcji języka rosyjskiego
mgr Jewgienija Żejmo
Opiekun praktyk tłumaczeniowych
sekcji języka angielskiego
mgr Jolanta Śwital-Stein
Opiekun praktyk tłumaczeniowych
sekcji języka niemieckiego, francuskiego,
hiszpańskiego i rosyjskiego
dr Tomasz Korybski

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 


© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies