Wzory podań

 

Wszystkie podania należy wypełniać na komputerze i składać podpisane w sekretariacie studenckim.

 

Zgodnie z Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uchwałą Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, podania dotyczące toku studiów należy składać w określonych terminach, tj:

  • podanie o wpis warunkowy na kolejny etap studiów – do 7 dni po zakończeniu sesji;
  • podanie o egzamin komisyjny – w ciągu 7 dni od daty egzaminu lub (w przypadku przedmiotów kończących się zaliczeniem na ocenę) w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników zaliczeń;
  • podanie o powtarzanie etapu studiów - nie później niż 7 dni po zakończeniu sesji poprawkowej;
  • podanie o wznowienie studiów – nie później niż na 3 tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego (poza wznawianiem na dzień egzaminu dyplomowego);
  • podanie o ITS - do 14 dni od rozpoczęcia semestru;
  • podanie o kontynuację ITS - do 7 dni po zakończeniu sesji poprawkowej;
  • podanie o zmianę formy studiów - nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru.

Podania złożone w terminach niezgodnych z wyżej wymienionymi regulacjami nie będą rozpatrywane.

Regulaminy, dokumenty

Ważne dokumenty uniwersyteckie w aktualnych wersjach zawsze można znaleźć na stronie głównej UW: http://www.uw.edu.pl/uniwersytet/wazne-dokumenty/

 

 

 

 

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 


© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies