Wzory podań

 

Wszystkie podania należy wypełniać na komputerze i składać podpisane w sekretariacie studenckim.

 

Zgodnie z Regulaminem Studiów na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uchwałą Rady Wydziału Lingwistyki Stosowanej z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, podania dotyczące toku studiów należy składać w określonych terminach, tj:

  • podanie o wpis warunkowy na kolejny etap studiów – do 7 dni po zakończeniu sesji;
  • podanie o egzamin komisyjny – w ciągu 7 dni od daty egzaminu lub (w przypadku przedmiotów kończących się zaliczeniem na ocenę) w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników zaliczeń;
  • podanie o powtarzanie etapu studiów - nie później niż 7 dni po zakończeniu sesji poprawkowej;
  • podanie o wznowienie studiów – nie później niż na 3 tygodnie przed rozpoczęciem roku akademickiego (poza wznawianiem na dzień egzaminu dyplomowego);
  • podanie o ITS - do 14 dni od rozpoczęcia semestru;
  • podanie o kontynuację ITS - do 7 dni po zakończeniu sesji poprawkowej;
  • podanie o zmianę formy studiów - nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru.

Podania złożone w terminach niezgodnych z wyżej wymienionymi regulacjami nie będą rozpatrywane.

Regulaminy, dokumenty

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 


© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies