Grant NCN Sonata Bis dla dr. Michała B. Paradowskiego

Dr Michał B. Paradowski z ILS UW uzyskał grant w 6. edycji konkursu NCN Sonata Bis na realizację projektu „Wpływ interakcji rówieśniczych na przyswajanie języków obcych (w pryzmacie sieci społecznych)”.

 

Szereg najnowszych badań pokazał, że kontakty społeczne (znajomi, rodzina itd.) determinują nasze zachowania bardziej, niż wcześniej sądziliśmy. Okazuje się na przykład, że sieć kontaktów wpływa na to, czy dana osoba będzie paliła, miała nadwagę, czy wejdzie w konflikt z prawem bardziej, niż czynniki indywidualne takie jak np. wykształcenie matki. Rolę sieci społecznych udowodniono też w językoznawstwie. William Labov pokazał, że język członków gangu w Harlemie jest bardziej podobny do slangu konkurencyjnego gangu z innej dzielnicy, niż do języka sąsiadów z tego samego osiedla. Według Labova wpływ na to miały podobne systemy wartości i normy zachowań w obydwu grupach przestępczych.


Do tej pory nie przeprowadzono jednak badań, które w precyzyjny sposób przeanalizowałyby wzajemne interakcje uczniów/studentów między sobą oraz z innymi osobami i wpływ tej komunikacji na postępy w przyswajaniu języka obcego. To jest cel, który zostanie zrealizowany w zwycięskim projekcie. Do analiz wykorzystana zostanie innowacyjna metodologia analizy sieci społecznych, zaczerpniętą z arsenału narzędzi interdyscyplinarnej nauki o układach złożonych. Pozwoli to zbadać wpływ interakcji rówieśniczych na przyswajanie języków i sukces akademicki. Projekt wypełni kluczową lukę na obszarze badań nad przyswajaniem języków obcych i doprowadzi do lepszego zrozumienia mechanizmów i roli kontaktów społecznych w procesie nauki, ze szczególnym uwzględnieniem wymian studenckich.

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 


© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies