Konferencja „EDUKACJA WOBEC MIGRACJI. JĘZYK – KULTURA – TOŻSAMOŚĆ”

Instytut Lingwistyki Stosowanej UW zaprasza na konferencję „EDUKACJA WOBEC MIGRACJI. JĘZYK – KULTURA – TOŻSAMOŚĆ”, która odbędzie się w Krakowie 18 i 19 września 2017.

 

Przedmiotem konferencji są rozważania nad zjawiskami migracyjnymi zmieniającymi charakter polskiej szkoły. Kluczowymi wątkami tematycznymi będą:

 • uczeń z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole;
 • edukacja włączająca w perspektywie psychologicznej, pedagogicznej i glottodydaktycznej;
 • wpływ obecności uczniów z doświadczeniem migracyjnym na środowisko szkolne;
 • kompetencje (między)kulturowe uczniów i nauczycieli polskich szkół;
 • świadomość znaczenia inkluzji w środowisku polskich pedagogów i nauczycieli (także glottodydaktyków);
 • znaczenie znajomości języka w procesie inkluzji;
 • język polski jako język edukacji w kontekście procesów inkluzyjnych;
 • edukacja przedmiotowa jako wspieranie otwartości na różnorodność kulturową i językową;
 • zintegrowane nauczanie językowo-przedmiotowe (CLIL) jako glottodydaktyczny instrument sprzyjający sukcesowi inkluzji językowej i kulturowej;
 • rozwiązania programowe i metodologiczne dydaktyki języka polskiego jako obcego i możliwości ich wykorzystania w dydaktyce języka polskiego jako drugiego;
 • dobre praktyki w zakresie nauczania innych języków jako drugich w innych systemach edukacyjnych;
 • zarządzanie językową i kulturową różnorodnością w szkołach (szanse i zagrożenia).

 

Zgłoszenia do 30 czerwca 2017. Po konferencji planowane jest wydanie monografii zbiorowej. Udział w konferencji i publikacja są bezpłatne.

Organizatorzy zapraszają na stronę konferencji: http://eduintegra.ils.uw.edu.pl/

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 


© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies