II tura rekrutacji na studia podyplomowe IPSKT - do 19 września 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że egzamin w II turze rekrutacji na IPSKT odbędzie się we wtorek 19 września 2017 r. o godz. 9.00 w sali. 00.101.

Kandydatów prosimy o rejestrację w IRK i dostarczenie kompletu dokumentów do sekretariatu. Szczegóły procesu rejestracji w IRK opisane są w zakładce Studia podyplomowe -> IPSKT -> Rekrutacja.

 

Kandydaci przynoszą ze sobą dokument tożsamości i przybory do pisania. Żadne inne pomoce (słowniki drukowane, słowniki elektroniczne, laptopy, telefony komórkowe itp.) nie są dozwolone.

 

Uwagi o egzaminie:

  • egzamin trwa 120 minut (9.00-11.00);
  • przed rozpoczęciem egzaminu członkowie Komisji Egzaminacyjnych sprawdzają tożsamość osób przystępujących do egzaminu;
  • przed przystąpieniem do egzaminu każdy kandydat otrzymuje zestaw egzaminacyjny znajdujący się w koszulce i składający się z: 1 tekstu do tłumaczenia na język polski i 1 tekstu do tłumaczenia na język obcy oraz kartek przeznaczonych na czystopis i brudnopis
  • w trakcie egzaminu kandydaci nie mogą posługiwać się żadnymi pomocami naukowymi;
  • należy zwrócić uwagę, aby w momencie oddawania prac każdy z kandydatów włożył cały zestaw egzaminacyjny do koszulki (teksty do tłumaczenia, tłumaczenia – czystopis i brudnopis) – niedopuszczalne jest wynoszenie całości lub części zestawów poza salę egzaminacyjną.

  

SEKRETARIAT uprzejmie prosi, aby po egzaminie kandydaci nie telefonowali do sekretariatu w sprawie wyników postępowania rekrutacyjnego. Wyniki zostaną przekazane bezpośrednio kandydatom możliwie najszybciej po zakończeniu prac Komisji.

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 


© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies