Zaproszenie na wykład "Między pokojem dziecięcym a gabinetem osobliwości. Przekładowe przypadki 'Złotej różdżki' (1858-2018)"

ILS zaprasza na wykład dr hab. Joanny Dybiec-Gajer, prof. UP

Między pokojem dziecięcym a gabinetem osobliwości. Przekładowe przypadki Złotej różdżki (1858-2018)

 

Wtorek 27.2.2018, godz. 13.15-14.45, ul. Dobra 55, Aula 1.008 (I piętro).

 

dr hab. Joanna Dybiec-Gajer, prof. UP – filolog angielski, nauczyciel i badacz przekładu, tłumacz przysięgły języka angielskiego i niemieckiego. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu w Paderborn (Niemcy), gdzie obroniła rozprawę doktorską. Jej główne zainteresowania badawcze obejmują teorię i praktykę przekładu: jakość i ocenę tłumaczenia, dydaktykę przekładu, tłumaczenia uwierzytelnione, systemy certyfikacji, przekład dla dzieci i młodzieży oraz literaturę podróżniczą w przekładzie (w szczególności recepcję Marka Twaina w Polsce). Autorka licznych publikacji przekładoznawczych, w tym monografii Złota różdżka. Od książki dla dzieci po dreszczowiec raczej dla dorosłych (Kraków 2017), Zmierzyć przekład? Z metodologii oceniania w dydaktyce przekładu pisemnego (Kraków 2013) i Guidebook Gazes. Poland in American and German Travel Guides (Münster 2004). Współautorka Verba Volant, Scripta Manent. How to write an M.A. thesis in Translation Studies (Kraków 2012). Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, gdzie kieruje Katedrą Dydaktyki Przekładu w Instytucie Neofilologii.

 

 

 

Abstrakt:
Wydana po raz pierwszy 160 lat temu Złota różdżka (pierwotnie zapisywana jako Złota rószczka) to polska wersja światowej klasyki dla dzieci, której pierwowzorem jest Der Struwwelpeter Heinricha Hoffmanna z 1845 r. W związku z drastycznymi przedstawieniami kar spotykających niegrzeczne dzieci i charakterystycznymi ilustracjami zapowiadającymi epokę komiksu w historię recepcji tego utworu wpisane są bardzo żywe emocje. Mimo upływu lat silnie oddziałuje on na wyobraźnię czytelników i budzi kontrowersje, o czym świadczy najnowsza adaptacja utworu przygotowana przez wydawnictwo Egmont Art (2017). W związku z tym w historii przekładowej utworu i jego recepcji szczególnie wyraziście aktualizują się zagadnienia związane z przekładem dla dzieci (i nie tylko) takie jak:

 

  • historyczna peryferyjność przekładu dla dzieci i jej implikacje (niewidzialność tłumacza, akceptowalność przekładu pośredniego i adaptacji);
  • powiązanie warstwy tekstowej z ilustracyjną i konsekwencje dla przekładu;
  • ewolucja poglądów pedagogicznych (od „pedagogiki strachu” po pajdocentryzm i postmodernizm) oraz kultury przekładowej (imperatyw ekwiwalencji, profesjonalizacja, branding);
  • zmieniające się koncepcje „dobrej” literatury dziecięcej;
  • problemy oceny jakości przekładu.

 

W wykładzie zilustruję powyższe zagadnienia poprzez analizę językowych i ilustracyjnych reprezentacji emocji w tekście wyjściowym i ich modyfikacje w przekładzie. Poprzez porównanie niemieckiego pierwowzoru z polskimi i angielskimi przekładami ukazane zostaną decyzje tłumaczy, wydawców i ilustratorów w różnych okresach historycznych i odmiennych kulturach przekładowych.

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 


© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies