I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia - Obowiązkowe rejestracje w semestrze zimowym 2016/2017

Przedmioty, na które zgodnie z programem studiów należy się zapisać w semestrze zimowym na I roku to: Psychologia, WF, OGUN, Wstęp do językoznawstwa.

rejestracja.usos.uw.<wbr />edu.pl/catalogue.php

Program studiów:

www.ils.uw.edu.pl/<wbr />fileadmin/dz_fl_ils/ILS_UW_<wbr />program_studiow_S1-LS-ILS_<wbr />2015.pdf

1. Rejestracja na przedmioty dające uprawnienia pedagogiczne trwać będzie w terminie 07.09.2016 godz: 21:00 do 20.09.2016 godz: 23:59

Psychologia – Kod przedmiotu 2500-ZNP-ILS-1S
rejestracja.usos.uw.<wbr />edu.pl/course.php?rg=0000-<wbr />2016Z-PEDAGOG&group=2500-<wbr />NAUCZ&subject=2500-ZNP-ILS-1S&<wbr />cdyd=2016Z&full=0

2. OGUNy - Rejestracja trwać będzie w terminie 05.09.2016 r. – 09.10.2016 r. 
(nie dotyczy studentów z sekcji japońskiej, którzy jako Oguny mają zaliczone na I roku Grafemikę języka japońskiego, a na II – Doskonalenie kompetencji grafemicznej i Przekład zaawansowanych konstrukcji składniowych; patrz Program studiów) 

rejestracja.usos.uw.<wbr />edu.pl/catalogue.php?rg=0000-<wbr />2016-OG-UN

3. WF  - Rejestracja trwać będzie w terminie 15.09.2016 - 21.09.2016 

rejestracja.usos.uw.<wbr />edu.pl/catalogue.php?rg=0000-<wbr />2016Z-WF

4. Wstęp do językoznawstwa - Rejestracja trwać będzie w terminie od 23.09-28.09.2016 r. (Rejestracja będzie się odbywała przez USOSweb)

 W semestrze letnim 2016/2016 r dla I roku obowiązywać będą zapisy na:

 

  • Psychologię
  • Współczesne kierunki lingwistyczne
  • wf

Wskazówki:

  1. Wychowanie fizyczne to 30h w semestrze – należy zrobić 4 semestry w ciągu 2 pierwszych lat studiów
  2. Psychologia dedykowana dla studentów ILS – do rejestracji na I roku
  3. Przedmiot ogólnouniwersytecki OGUN to30h za przynajmniej 3 ECTS  w każdym roku studiów (I-III rok), czyli łącznie min. 9 ECTS (nie dotyczy studentów z sekcji japońskiej – patrz wyżej)
  4. Pedagogika do rejestracji na II roku
  5. Emisja głosu do rejestracji na III roku
  6. Opcje do rejestracji na II i III roku

Na przedmioty obowiązkowe studentów zapisuje sekretariat.

Proszę zapoznać się z programem studiów i podziałem na grupy dostępnym na stronie www.ils.uw.edu.pl/plan/<wbr />s_zimowy_2016_2017/

Rejestracje odbywają się dwa razy do roku w czerwcu i wrześniu na semestr zimowy, w grudniu na semestr letni.

Rozliczenie studiów jest roczne, więc jeśli student nie zdążył zapisać się na przedmiot ogólnouniwersytecki w semestrze zimowym, może zrobić to w semestrze letnim. To samo dotyczy wychowania fizycznego - 4 semestry wf muszą być zaliczone w ciągu 2 pierwszych lat studiów.

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 


© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies