Sympozjum in memoriam Prof. Anny Duszak (18.11.2016 r.) - Zapraszamy do czynnego udziału Studentów ILS!

W związku z ogólnopolskim Sympozjum naukowym in memoriam Prof. Anny Duszak (Warszawa 18 listopada 2016 r.), zapraszamy wszystkich studentów ILS do współorganizacji tego wydarzenia. Poszukujemy wolontariuszy chętnych do pomocy w obsłudze Sympozjum: koordynacja sesji tematycznych, rejestracja uczestników w recepcji konferencyjnej, przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych ILS, itp., a także osób, które mogłyby się włączyć w przygotowanie części artystycznej programu. Oprócz bloku naukowego, w ramach Sympozjum przewidziana jest część wspomnieniowa poświęcona pamięci zmarłej w grudniu 2015 r. wieloletniej Dyrektor ILS.

 

Jednym z elementów tego punktu będzie wieczorek poetycko-muzyczny, do którego aranżacji zapraszamy studentów z przygotowaniem muzyczno-teatralnym: wokalistów, instrumentalistów, aktorów. Repertuar do ustalenia. Osoby, które widzą możliwość i miałyby ochotę wziąć czynny udział w przygotowaniu tego wydarzenia, zarówno od strony organizacyjnej, jak i artystycznej prosimy o zgłaszanie się do dr Urszuli Okulskiej u.okulska(at)uw.edu.pl do 15 czerwca 2016 r.

 

Państwa inicjatywę na rzecz naszego Instytutu wynagradzamy oficjalnym potwierdzeniem uczestnictwa i pracy organizacyjnej w wydarzeniach ILS.

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 


© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies