Instytut Lingwistyki Stosowanej

Uniwersytetu Warszawskiego

zaprasza do wzięcia udziału w V konferencji z cyklu Imago mundi

pod tytułem

Teoria tłumaczenia czy teorie tłumaczeń?

która odbędzie się w dniach 20-21 listopada 2015 w Warszawie.

 

Tłumaczenie jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się form działalności ludzkiej. Tłumaczymy literaturę piękną i naukową, filmy, gry komputerowe, strony internetowe, dokumenty prawne, specyfikacje techniczne itd. Czy te różne rodzaje tłumaczenia mają jakiś wspólny mianownik? Czy istnieją problemy wspólne dla różnych typów tłumaczeń?

Na kolejną konferencję z cyklu Imago mundi zapraszamy tłumaczy i przekładoznawców zajmujących się różnymi formami tłumaczeń i interesujących się różnymi zagadnieniami przekładoznawczymi. Chcemy wspólnie zastanowić się, czy może istnieć jedna teoria tłumaczenia, czy też każdy rodzaj tłumaczeń potrzebuje innych założeń teoretycznych.

 

Swój udział w sesji plenarnej potwierdzili m.in. prof. Roman Lewicki (UMCS) oraz prof. Jerzy Brzozowski (UJ).

 

W trakcie konferencji przewidziana jest ponadto dyskusja panelowa, która będzie poświęcona głównemu tematowi - wezmą w niej udział tłumacze praktycy,  zarówno literatury pięknej, jak i tekstów specjalistycznych.

 

Językiem roboczym konferencji będzie język polski, choć w przypadku zainteresowania uczestników z ośrodków zagranicznych jesteśmy w stanie zapewnić tłumaczenie wystąpienia w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnym programem konferencji - plik doc.

 

 

 

Czas trwania wystąpienia:

  • referat – 20 minut,
  • komunikat – 10 minut.

 

Warunki uczestnictwa:

  • Termin nadesłania zgłoszenia (formularza wraz ze streszczeniem): 1 września 2015.
  • Informacja o zakwalifikowaniu referatu: 15 października 2015.
  • Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 10 listopada 2015.

 

Dane konta:

Uniwersytet Warszawski/Instytut Lingwistyki Stosowanej
Bank Millenium SA
ul. Stanisława Żaryna 2A
02-593 Warszawa

Kod SWIFT -  BIGBPLPWPrzelewy z zagranicy: IBAN  -  PL91 1160 2202 0000 0000 6084 9594Przelewy z Polski: 91 1160 2202 0000 0000 6084 9594

Koniecznie z dopiskiem "IMAGO MUNDI 5" oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.

Prosimy o uregulowanie opłaty do dnia 10 listopada 2015.

 

Opłata za udział w konferencji wynosi 400 zł (dla uczestników z referatem), obejmuje publikację w tomie zbiorowym, materiały informacyjne, a także uroczystą kolację w dniu 20 listopada 2015 oraz poczęstunek podczas przerw kawowych.

 

Opłata nie obejmuje noclegu.

 

W przypadku rezygnacji z konferencji opłata nie podlega zwrotowi. Wypełniony formularz prosimy przesłać mailem jako załącznik pod adresem: imagomundi.ils(at)uw.edu.pl

 

lub też pocztą bądź faksem pod adresem:

Instytut Lingwistyki Stosowanej UW
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa

z dopiskiem "Imago mundi 2015.

 

UWAGA: Pracownicy Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW uczestniczą w konferencji bez opłat,  zaś pracownicy innych wydziałów UW mogą otrzymać jedynie notę księgową.

 

Jeżeli będą Państwo potrzebowali faktury VAT, prosimy o zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku dużej liczby zgłoszeń o zakwalifikowaniu referatu zdecyduje zgodność z proponowaną tematyką oraz kolejność zgłoszenia.

 

Wybrane teksty zostaną opublikowane.

 

Organizatorzy: 

Prof. UW dr hab. Krzysztof Hejwowski 

           

Sekretarze

Dr Karolina Dębska

Dr Anna Głogowska

Dr Anna Szczęsny

Mgr Maciej Stanaszek

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 


© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies