Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

mgr Aleksandra Tomaszewska

Aktualizacja: [last-modified]

Stopnie naukowe:

 • studia doktoranckie (w toku), Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, opiekun naukowy: dr hab. Łucja Biel
 • magister lingwistyki stosowanej (z wyróżnieniem), specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa, Uniwersytet Warszawski, praca magisterska pod kierunkiem dr hab. Łucji Biel, 2017
 • licencjat na kierunku lingwistyka stosowana, specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa, Uniwersytet Warszawski, praca licencjacka pod kierunkiem dr. Grzegorza Kowalskiego, 2015

Kursy i szkolenia:

 • szkoła dla doktorantów Mobility And Inclusion In Multilingual Europe: Language Policy Design, Analysis and Evaluation, Zagrzeb, Chorwacja, 2017
 • szkoła letnia Corpus Linguistics Summer School, University of Birmingham, Wielka Brytania, 2017
 • Corpus Linguistics: Method, Analysis, Interpretation, Lancaster University, Wielka Brytania, kurs MOOC, 2017

Zainteresowania naukowe:

 • angielsko-polskie kontakty językowe
 • przekład specjalistyczny
 • językoznawstwo korpusowe

Realizowane projekty badawcze:

 • Brukselizmy – mechanizmy powstawania, ewolucja, funkcje i asymilacja w polszczyźnie, Diamentowy Grant MNiSW, 2016-2020, funkcja – kierownik projektu (http://www.facebook.com/brukselizmy oraz http://brukselizmy.ils.uw.edu.pl/)
 • Eurolekt”>, grant NCN nr 2014/14/E/HS2/00782, Sonata BIS, 2015-2018, funkcja – kompilacja korpusów, lipiec 2016 (http://eurolekt.ils.uw.edu.pl/)
 • MUST: Multilingual Student Translation project, od marca 2018 (https://uclouvain.be/en/research-institutes/ilc/cecl/must.html)

Doświadczenie organizacyjne:

 • członek komitetu organizacyjnego konferencji Forum on Quality in Legal Translation – Translating Europe Workshop, Instytut Lingwistyki Stosowanej UW oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Warszawa, 06.06.2016
 • pomoc w organizacji sesji szkoleniowej w ramach L&L Training pt. Legal English: Lingua Franca and Translation in EU Competition Law, Uniwersytet Warszawski, 01.12.2017
 • pomoc w organizacji konferencji GlobE 2015, East-West European Forum on Discourse. Talking ‘discourse’ in European linguistics: past, present and future, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 14-16.05.2015
 • pomoc w organizacji konferencji Imago Mundi. Teoria tłumaczenia czy teorie tłumaczeń?, 20-21.11.2015, Uniwersytet Warszawski

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych:

 • European Society for Translation Studies (od 2017)
 • Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu (od 2017)

Działalność naukowa:

 • autorstwo publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych: Tomaszewska A. (2016). Influence of Eurojargon on Polish MEPs’ Discourse [Wpływ eurożargonu na dyskurs polskich posłów do Parlamentu Europejskiego]. Społeczeństwo. Edukacja. Język. 2015 (3), 197-210
 • wystąpienia na konferencjach naukowych:
  • Wpływ Unii Europejskiej na kształt obecnej polszczyzny. Projekt Brukselizmy, konferencja Perspektywy Transdyscyplinarności z cyklu Transgresja. Interdyscyplinarność. Dyskurs, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski, 03.03.2018
  • Analiza korpusowa jako narzędzie analizy dyskursu na przykładzie badań brukselizmów, kolokwium Zakładu Badań nad Dyskursem pt. Interdyscyplinarne spotkania w analizie dyskursu, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 02.02.2018
  • The Impact of EU Multilingualism on National Languages: the Case of ‘Brusselisms’ in Polish, Mobility And Inclusion In Multilingual Europe: Language Policy Design, Analysis and Evaluation, Zagrzeb, Chorwacja, 07.12.2017
  • Subsydiarność, leadership i kompozycja personalnaczyli jak eurożargon wpływa na dyskurs polskich posłów do Parlamentu Europejskiego, Quo Vadis Lingua, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 25.04.2015

Stypendia i granty:

 • Stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla najlepszych doktorantów, 2017/2018
 • Stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dla najlepszych studentów, 2016/2017
 • Diamentowy Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od 2016

Stypendia zagraniczne:

 • zagraniczny pobyt naukowy w ramach programu Erasmus+ na kierunku Traduction, rédaction et médiation multilingue, Institut National Des Langues Et Civilisations Orientales, Université Sorbonne Paris Cité, 2016-2017

Doświadczenie zawodowe

 • tłumaczka tekstów prawniczych i ekonomicznych
 • lektorka języka angielskiego i francuskiego (prawo i biznes)
 • prowadząca w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW (warsztaty językowo-tłumaczeniowe, tematyka społeczno-polityczna)