Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Badania naukowe

W Instytucie prowadzone są badania w zakresie lingwistyki (teoria komunikacji językowej, glottodydaktyka, translatoryka), interdyscyplinarnych nauk o języku i społeczeństwie, a także kulturoznawstwa i literaturoznawstwa (historia literatury, przekład literacki, krytyka literacka). W obszarze zainteresowań pracowników znajdują się następujące subdziedziny wiedzy o podstawach lingwistycznych: analiza dyskursu, w tym multimodalna analiza dyskursu, analiza gatunków mowy, glottodydaktyka porównawcza, glottodydaktyka szczegółowa, gramatyka, gramatyka kontrastywna, językoznawstwo kognitywne, językoznawstwo korpusowe, leksykologia i leksykografia, lingwistyka tekstu, neurolingwistyka, psycholingwistyka, semantyka, semiotyka społeczna, socjolingwistyka, teoria komunikacji międzykulturowej, terminologia i terminografia, tłumaczenie konferencyjne, tłumaczenie pisemne (przekład tekstów specjalistycznych), tłumaczenie środowiskowe.

Badania finansowane są m.in. z grantów Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Instytut Lingwistyki Stosowanej uczestniczy również w grantach międzynarodowych finansowanych w ramach różnych programów naukowych i dydaktycznych Komisji Europejskiej. Pracownicy ILS są laureatami prestiżowych programów stypendialnych m.in. Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Humboldta, Fundacji Fulbrighta, Fundacji Kościuszkowskiej czy DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.). Instytut posiada urozmaiconą infrastrukturę badawczą do prowadzenia badań empirycznych z zakresu humanistyki cyfrowej i neurolingwistyki (m.in. studio nagrań, eyetracker, oprogramowanie do badań korpusowych i oprogramowanie do analiz fonologicznych).