Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Projekty badawcze i stypendia

Projekty międzynarodowe:

 • dr hab. Łucja Biel, prof. ucz., dr hab. Agnieszka Biernacka, dr Katarzyna Stachowiak-Szymczak, dr Aleksandra Kalata-Zawłocka, dr Urszula Okulska-Łukawska MHEALTH4ALL: Development and implementation of a digital platform for the promotion of access to mental healthcare for low language proficient third-country nationals in Europe, AMIF Fund
 • dr hab. Elżbieta Gajek – projekt „Evaluating and Upscaling Telecollaborative Teacher Education”, Erasmus+ Key Action 3, 2018-2019
 • dr hab. Elżbieta Gajek – „European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques”, europejski projekt COST Action, 2017-2021
 • dr hab. Agnieszka Szarkowska, dr Wojciech Figiel i mgr Łukasz Dutka – międzynarodowy projekt „ILSA – Interlingual Live Subtitling”, Uniwersytet w Vigo (Hiszpania) oraz partnerzy z Hiszpanii, Austrii, Belgii i Polski, 2017-
 • dr hab. Łucja Biel – „MUST – Multilingual Student Translation Centre for English Corpus Linguistics”, Université Catholique de Louvain, 2017-
 • dr hab. Przemysław Gębal – projekt „ENGaGE: Digital English and German task bank for 4th-8th class dyslexic learners”, Uniwersytet w Miskolc (Węgry) oraz partnerzy z Węgier, Czech, Polski i Wielkiej Brytanii, 2017-2020
 • dr hab. Łucja Biel, dr Anna Jopek-Bosiacka, dr Agnieszka Biernacka – „Training Action for Legal Practitioners: Linguistic Skills and Translation in EU Competition Law”, DG Konkurencja, Komisja Europejska (action grant), 2016-2018
 • dr hab. Łucja Biel, dr Anna Jopek-Bosiacka – „Understanding Justice”, DG ds. Sprawiedliwości, Komisja Europejska (action grant), 2014-2016
 • dr Agnieszka Szarkowska Empirical evaluation of audiovisual translation: A new integrated approach”, University of Trieste Research Fund, 2014-2016
 • dr hab. Łucja Biel – Eurolect Observatory” (Osservatorio sull’euroletto. Analisi interlinguistica e intralinguistica delle varietà giuridiche in contesto UE), Università degli Studi Internazionali di Roma, Włochy, 2013-2016
 • dr Agnieszka Szarkowska – „Hybrid Broadcast Broadband for All”, ICT Policy Support Programme, Komisja Europejska, 2013-2016
 • dr Elżbieta Gajek, dr Agnieszka Szarkowska – LLP ClipFlair Foreign Language Learning through Interactive Revoicing and Captioning of Clips”, grant unijny w ramach programu lifelong learning, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2011-2014
 • dr Łukasz Kumięga – „Dispositive Turn? Forschende Verortungen des Dispositiv-Begriffs”, Instytut Pedagogiki Uniwersytet w Bielefeld, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, 2010-2013
 • prof. dr hab. Małgorzata Tryuk – studia podyplomowe European Masters in Conference Interpreting, grant dydaktyczny Komisji Europejskiej 2008-2009 oraz Parlamentu Europejskiego 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015
 • dr Agnieszka Szarkowska – projekt „Digital Television for All”, ICT Policy Support Programme, Komisja Europejska, 2008-2010

Projekty krajowe kierowane przez pracowników ILS:

 • dr hab. Janina Mołczanow (kierownik) – „Korelaty percepcyjne i akustyczne akcentu rytmicznego”, grant NCN Opus 14, 2018-2021
 • dr Karolina Broś (kierownik) – „Współzależność czynników akustycznych, percepcyjnych i gestów w realizacji różnic subfonemicznych: stopień otwarcia spółgłosek właściwych”, grant NCN Sonata 13, 2018-2020
 • dr hab. Michał Paradowski (kierownik) – „Wpływ interakcji rówieśniczych na przyswajanie języków obcych w pryzmacie sieci społecznych”, grant NCN Sonata BIS 6, 2017-2021
 • prof. dr hab. Małgorzata Gaszyńska-Magiera – grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na publikację w języku angielskim monografii zatytułowanej „Recepcja przekładów literatury iberoamerykańskiej w Polsce w latach 1945-2005 z perspektywy komunikacji międzykulturowej”, 2017
 • dr Katarzyna Stachowiak (kierownik) – „Foreign language influence on native pronunciation in simultaneous interpreting”, grant NCN Preludium 10, 2016-2018
 • dr hab. Łucja Biel (kierownik) – „Eurolekt – unijna odmiana języka polskiego i jej wpływ na polszczyznę urzędową”, grant NCN Sonata BIS 4, 2015-2018
 • dr Agnieszka Szarkowska (kierownik) – „Respeaking – proces, kompetencje, jakość”, grant NCN Opus 6, 2014-2017
 • mgr Wojciech Figiel (kierownik) – „Warunki pracy tłumaczy z dysfunkcją wzroku”, grant NCN Preludium 5, 2014-2017
 • dr hab. Piotr Twardzisz (kierownik) – „Semantyka terminu ‘Europa Wschodnia’ i terminów pokrewnych w międzynarodowym dyskursie medialnym”, grant NCN Opus 6, 2014-2016
 • prof. dr hab. Zygmunt Saloni (kierownik) – „Słownik gramatyczny języka polskiego on-line”, grant NCN Opus 1, 2011-2014
 • dr Agnieszka Szarkowska (kierownik) – „Napisy dla niesłyszących w telewizji cyfrowej”, program Iuventus Plus, MNiSW, 2011-2014
 • dr Agnieszka Szarkowska (kierownik) – „Audiodeskrypcja do filmów zagranicznych”, program Iuventus Plus, MNiSW, 2010-2012
 • dr Agnieszka Szarkowska (kierownik) – „Audiodeskrypcja z syntezą mowy”, MNiSW, 2010-2011

Projekty krajowe z udziałem pracowników ILS:

 • dr Janina Mołczanow (wykonawca) – Rola cech fonologicznych w fonotaktyce: Badanie struktury i przyswajania zbitek spółgłoskowych w językach słowiańskich i germańskich, NCN Sonata BIS 5, kierownik: dr Paula Orzechowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016-2019
 • dr Janina Mołczanow (wykonawca) – Iteracyjne i dwukierunkowe systemy akcentowe: polski i ukraiński, NCN Opus 9, kierownik: dr hab. Beata Łukaszewicz, Uniwersytet Warszawski, 2016-2018
 • dr hab. Łucja Biel (wykonawca) – „Język wielojęzycznego prawa Unii Europejskiej – (de)kulturyzacja i (de)hybrydyzacja języka prawnego podczas tworzenia i transpozycji prawa Unii Europejskiej”, NCN Sonata 6, kierownik: Agnieszka Doczekalska, Akademia Leona Koźmińskiego, 2014-2018
 • dr Agnieszka Szarkowska (wykonawca) – „Sztuka współczesna dla wszystkich”, program Innowacje Społeczne, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2013-2018
 • prof. dr hab. Anna Duszak (wykonawca) – „Komunikowanie publiczne w Polsce – ujęcie inter- i multidiscyplinarne”, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, kierownik: prof. M. Czyżewski, Uniwersytet Łódzki, Konsorcjum Analiza Dyskursu, 2012-2017
 • dr Marta Kaźmierczak (wykonawca) – „Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności”, projekt Instytutu Badań Literackich PAN pod kier. Włodzimierza Boleckiego; grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 2011-2012

Prestiżowe stypendia i wyjazdy badawcze:

 • dr hab. Jarosław Pietrow – roczny staż naukowo-badawczy na Uniwersytecie Tokijskim, projekt „Próba kontrastywnego opisu gramatykalizacji w systemie składniowym języka japońskiego i języka polskiego”, Fundacja Japońska, 2017-2018
 • dr Karolina Broś – Swiss Government Excellence Scholarship, projekt „Perception of Stress shift by Speakers of Spanish – an ERP Study”, Uniwersytet w Zurychu, 2017-2018
 • prof. dr hab. Małgorzata Tryuk – wymiana naukowa z uniwersytetem Rikkyo, Tokio (Japonia), International Academic Research Exchange, 05-06.2017
 • Aleksandra Tomaszewska – diamentowy grant MNiSW na realizację projektu „Brukselizmy – mechanizmy powstawania, ewolucja, funkcje i asymilacja w polszczyźnie”, 2016-2019
 • dr Agnieszka Szarkowska – stypendium Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship, projekt „SURE – Exploring Subtitle Reading Process with Eyetracking Technology” realizowany w Centre for Translation Studies, University College London, 2016-2018
 • dr Janina Mołczanow – stypendium Fundacji Humboldta na pobyt badawczy na Uniwersytecie w Marburgu, projekt „Przetwarzanie akcentu w zaburzeniach mowy”, 2016
 • dr Michał Paradowski – wyjazd badawczo-dydaktyczny w ramach umowy bilateralnej, Indiana University (USA), 01-05.2016
 • Agnieszka Przybyła – diamentowy grant na projekt „Wytyczne dla polskiego modelu tekstu łatwego do czytania (easy-to-read)”, 2014-2016
 • dr Anna Fornalczyk – stypendium badawcze Fundacji Kościuszkowskiej, University of Arizona, 2014-2015
 • dr Michał B. Paradowski – stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców, 2013-2016
 • dr Janina Mołczanow – stypendium Fundacji Humboldta (return fellowship), projekt „Lexical stress in Russian stem classes: evidence from acquired surface dyslexia”, Philipps-Universität Marburg, 2013-2014
 • dr Łukasz Kumięga – stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej START dla wybitnych młodych uczonych, 2013
 • dr hab. Urszula Topczewska – stypendium DAAD, projekt „Prelokutionen”, 2013
 • dr Janina Mołczanow – stypendium Fundacji Humboldta, projekt „Redukcja samogłoskowa w językach słowiańskich i germańskich”, Philipps-Universität Marburg, 2011-2012