Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Rekrutacja

Rekrutacja na rok 2024/2025 niedługo będzie otwarta!

 

Rekrutacja na rok 2023/2024 jest już zamknięta.

 

W tym roku zgłosiło się blisko 100 osób, 56 ostatecznie ufało nam i rozpoczęło nasze studia w 4 sekcjach językowych, w sekcjach angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej i włoskiej. 

Dziękujemy serdecznie za zaufanie!

Kierownik IPSKT

 

Dla kandydatów

Rozmowy kwalifikacyjne są już zakończone, prosimy czekać na naszą decyzję.

Informacja jest także tu umieszczona.

Decyzja ostateczna o przyjęciu wyślemy:  18/09.

Przypominamy wszystkim kandydatom o wpłatach do uiszczenia przed rozpoczęciem zajęć.

 

 

Uwaga: Rekrutacja dla Sekcji Francuskiej i Hiszpańskiej została odwołana z powodu zbyt mały liczby kandydatów.

Do Kandydatów innych Sekcji językowych:

Szanowni Państwo

W dniu 4 września 2023 w godzinach 10-13:00 na Platformie Kampus Rekrutacja UW będzie można rozwiązać test kwalifikacyjny na studia podyplomowe IPSKT
Link do strony
Logowanie – tak samo jako do systemu IRK
Nazwa użytkownika – email
Hasło – to samo co do IRK
Ważne informacje o teście:

Kandydat wybiera test z języka, który zgłaszał podczas rejestracji w IRK (angielski, niemiecki, rosyjski lub włoski).

Prosimy dokładnie przeczytać wskazówki i polecenia przy teście.

Test otwarty jest 4 września 2023 w godzinach 10-13:00, trwa 30 minut.

Uwaga! test się zamyka i zapisuje podejście automatycznie po upływie 30 minut. Nie można przerwać testu i wrócić do niego.
Test jest sekwencyjny, czyli każde kolejne pytanie pojawia się po zatwierdzeniu poprzedniej odpowiedzi, bez możliwości powrotu do poprzedniego pytania. Nie można także opuścić żadnego pytania.Prosimy pamiętać o zatwierdzeniu podejścia w razie zakończenia testu przed czasem!Jeżeli jakaś nadzwyczajna sytuacja się wydarzy podczas testu (np. nagły brak łączności z Internetem), prosimy o kontakt.Kandydat nie otrzymuje informacji zwrotnej o teście, sekretariat skontaktuje się osobno z każdym kandydatem i zostanie przesłana informacja o godzinie rozmowy kwalifikacyjnej w dniach 6-7 września 2023.

IPSKT jest już w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów!!!
https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2023/programme/SP-IPSKT/?from=field:P_LS

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

 1. Termin rejestracji w systemie IRK: 12.06.2023 – 28.08.2023.
 2. Opłata rekrutacyjna (85,00 złotych), kopię wpłaty należy dołączyć do dokumentów rekrutacyjnych.
 3. Termin wniesienia opłaty: 29.08.2023.
 4. Przyjmowanie dokumentów:  19.06.2023 – 07.07.2023 oraz 21.08-29.08 2023 w godz. 10.00-13.30 (miejsce i lista dokumentów poniżej). Dokumenty można przesłać pocztą. Oryginał dyplomu do wglądu w dniu Egzaminu.
 5. Egzamin odbędzie się:   04.09.2023, o godz. 9:00 na platformie Kampus.
 6. Termin rozmowy kwalifikacyjnej: od 05.09.2023 do 09.09.2023, na Zoomie. Państwo zostaną poinformowani indywidualnie przez Sekretariat, o której godzinie należy się połączyć z Komisją Rekrutacyjną.
 7. Termin ogłaszania wyników: 18.09.2023.
 8. Rozpoczęcie studiów: 30.09.2023 r. 
 9. Zjazdy zdalne odbywają się w weekendy. W każdym semestrze jest 10 weekendów zjazdowych. Zajęcia w soboty w godzinach 9:40-19:00, w niedziele w godzinach 8:15-15.40. Terminy zjazdów (link).

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdują się poniżej.

Zasady rekrutacji 2023/2024

Kandydaci rejestrują się w systemie IRK:

 1. Konto w IRK można założyć podając adres e-mail, logując się za pomocą danych z serwisu Facebook lub za pomocą danych z CAS UW (opcja dostępna dla obecnych lub byłych studentów UW, którzy mają konto w USOS).
 2. Kandydaci powinni uważnie wypełnić wszystkie pola w sekcji Moje konto -> Formularze osobowe, w szczególności: dane kontaktowe, zdjęcie, informacje o wykształceniu. W formularzach są pola obowiązkowe (oznaczone gwiazdką) i dodatkowe. Po poprawnym wypełnieniu wszystkich pól obowiązkowych, dana sekcja formularza zostanie zaznaczona kolorem zielonym.
 3. Kandydaci zapisują się na wybrane studia podyplomowe – na stronie danych studiów należy wybrać przycisk “Zapisz” po prawej stronie. Po zapisaniu się na studia kandydaci uzyskują dostęp do szczegółowych formularzy i dokumentów związanych z tymi studiami.
 4. Zgłoszenia na studia widoczne są w sekcji Moje konto -> Zgłoszenia rekrutacyjne.
 5. W przypadku studiów IPSKT należy wypełnić kwestionariusz osobowy oraz deklarację wyboru języka. Kwestionariusz osobowy należy wypełnić uważnie i dokładnie, ponieważ podlega on ocenie w procesie rekrutacji!
 6. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych kwestionariuszy należy wydrukować dokumenty:
 7. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie IPSKT osobiście lub drogą pocztową. Lista wszystkich wymaganych dokumentów znajduje się poniżej – prosimy o sprawdzenie czy w Państwa przypadku nie będą wymagane dodatkowe dokumenty, poza drukowanymi z IRK.
 8. Kandydaci powinni sprawdzać skrzynki pocztowe w systemie IRK – pojawią się tam informacje o zakwalifikowaniu na studia (nie oznacza to przyjęcia!), o terminie egzaminu, o przyjęciu na studia (przyjęci są ci z zakwalifikowanych kandydatów, którzy zdadzą egzamin i uzyskają najwięcej punktów w procesie rekrutacji).

I. Wymagane dokumenty przy przyjmowaniu podań do studium:

 1. ksero dyplomu ukończenia studiów oraz oryginał dyplomu do wglądu;
 2. podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z IRK);
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy ze zdjęciem (wydrukowane z IRK);
 4. deklaracja wyboru języka (wydrukowana z IRK).

II. Miejsce składania dokumentów:
Terminy składania dokumentów są podane w harmonogramie rekrutacji (powyżej). Dokumenty należy składać w sekretariacie ILS UW, ul. Dobra 55 pok. 2521, 00‑312 Warszawa.
Dokumenty można składać osobiście, przez inną osobę lub nadsyłać pocztą. W razie wysyłki pocztą ważna jest data wpływu do Instytutu, nie zaś data stempla pocztowego.

 

III. Forma rekrutacji:

Rekrutacja zdalna :

 1. Test językowy na platformie Kampus,
 2. 20 minutowa rozmowa kwalifikacyjna na platformie Zoom (z tłumaczeniem a vista fragmentu tekstu na język polski i na język B),
 3. Kwestionariusz w IRK.

IV. Limity miejsc: do ustalenia.

 

V. Opłaty i dokumenty wymagane od osób przyjętych na studia:
Osoby przyjęte na studia podpisują umowę uczestnictwa w studiach podyplomowych (wzór umowy dla osób samodzielnie finansujących studia) wraz z załącznikiem o warunkach odpłatności (wzór załącznika) oraz oświadczenie (wzór oświadczenia). Osobne wzory umów obowiązują w przypadku współfinansowania (wzór umowy) lub finansowania (wzór umowy) studiów przez osobę trzecią (np. firmę).

Czesne: 3.750 zł za semestr

VI. Zaświadczenie końcowe: po zaliczeniu wszystkich przedmiotów oraz oddaniu karty obiegowej absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studium.

 

VII: Kontakt z Sekretariatem IPSKT:
tel.: +48 22 5526023
e-mail: ipskt.ils(at)uw.edu.pl