Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Rekrutacja

 

REKRUTACJA NA STUDIA IPSKT

NA ROK AKADEMICKI 2024/2025

Studia oferują zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie tłumaczenia prawniczego i sądowego oraz przygotowanie do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

1. HARMONOGRAM REKRUTACJI 2024/2025

 

  1. Termin rejestracji w systemie IRK https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2024/ : 10.06.2024 – 05.09.2024.
  2. Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej (85 złotych): 06.09.2024.
  3. Przyjmowanie dokumentów: 10.06.2024 – 06.09.2024 w godz. 10.00-14.00 od poniedziałku do czwartku (miejsce i lista dokumentów poniżej).
  4. Test językowy odbędzie się 16.09.2024 r. o godz. 9:00–10:00 na platformie KAMPUS.
  5. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach od 17.09.2024 do 20.09.2024.
  6. Termin ogłoszenia wyników: 25.09.2024.
  7. Rozpoczęcie studiów: 12.10.2024. 
  8. Zjazdy zdalne odbywają się w weekendy. W każdym semestrze jest 10 weekendów zjazdowych. Zajęcia w soboty w godzinach 9:40-19:00, w niedziele w godzinach 8:15-15.40. Terminy zjazdów (link)

 

Kandydaci rejestrują się w systemie IRK:

  1. Konto w IRK można założyć podając adres e-mail lub logując się za pomocą danych z CAS UW (opcja dostępna dla obecnych lub byłych studentów UW, którzy mają konto w USOS)
  2. Kandydaci powinni uważnie wypełnić wszystkie pola w sekcji Moje konto -> Formularze osobowe, w szczególności: dane kontaktowe, zdjęcie, informacje o wykształceniu. W formularzach są pola obowiązkowe (oznaczone gwiazdką) i dodatkowe. Po poprawnym wypełnieniu wszystkich pól obowiązkowych, dana sekcja formularza zostanie zaznaczona kolorem zielonym.
  3. Kandydaci zapisują się na wybrane studia podyplomowe – na stronie danych studiów należy wybrać przycisk “Zapisz” po prawej stronie. Po zapisaniu się na studia kandydaci uzyskują dostęp do szczegółowych formularzy i dokumentów związanych z tymi studiami.
  4. W przypadku studiów IPSKT należy wypełnić kwestionariusz osobowy oraz deklarację wyboru języka. Kwestionariusz osobowy należy wypełnić uważnie i dokładnie, ponieważ podlega on ocenie w procesie rekrutacji!
  5. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych kwestionariuszy należy wydrukować dokumenty:
   • podanie o przyjęcie na studia (wydruk z systemu IRK);
   • kwestionariusz ze zdjęciem (wydruk z systemu IRK);
   • deklarację wyboru języka (wydruk z systemu IRK).
  1. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie IPSKT osobiście lub drogą korespondencyjną (lista wszystkich wymaganych dokumentów znajduje się poniżej).
  2. Kandydaci powinni sprawdzać skrzynki pocztowe w systemie IRK – pojawią się tam informacje o zakwalifikowaniu na studia (nie oznacza to przyjęcia!), o terminie egzaminu, o przyjęciu na studia (przyjęci są ci z zakwalifikowanych kandydatów, którzy zdadzą egzamin i uzyskają najwięcej punktów w procesie rekrutacji).

 

Kandydat składa komplet następujących dokumentów:

  1. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra, dyplomu licencjata, dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub odpisem;
  2. Podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z IRK);
  3. Wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z deklaracją wyboru języka kształcenia (wydrukowane z IRK).

 

Miejsce składania dokumentów:

sekretariat WLS (IKSI) UW, ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa, pok. 2.518, tel. +48 22 5534206.

Dokumenty można składać:

osobiście lub przez pełnomocnika (oryginały do wglądu celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub odpisem);

korespondencyjnie (listem poleconym lub przesyłką kurierską z zachowaniem potwierdzenia nadania). W przypadku wysyłki dokumentów liczy się data wpływu do sekretariatu. Przesłana korespondencyjnie kopia dyplomu lub odpisu musi być poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem.

 

Limit miejsc wynosi 220 osób; limity w poszczególnych grupach językowych:

 

– angielskiej 60,

– niemieckiej 40,

– francuskiej 30,

– hiszpańskiej 30,

– rosyjskiej 30,

– włoskiej 30,

 

Minimalnie 12 osób w każdej grupie językowej.

2. FORMA REKRUTACJI

Rekrutacja odbywa się w formie zdalnej na podstawie:

 • testu językowego na platformie Kampus;
 • 20-minutowej rozmowy kwalifikacyjnej na platformie Zoom (z tłumaczeniem a vista fragmentu tekstu na język polski (A) i na język B);
 • oceny doświadczenia naukowo-zawodowego przez Komisję Rekrutacyjną (wypełniony kwestionariusz w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK).

3. Opłaty i dokumenty wymagane od osób przyjętych na studia:

Czesne za cały proces kształcenia w roku akademickim 2024/2025 wynosi 8400 złotych, jest wnoszone na indywidualny numer konta wygenerowany w systemie USOS:

 

 • jednorazowo w wysokości 8400 zł
 • w 2 ratach (2 x 4200 zł)
 • w 4 ratach (4 x 2100 zł)

 

4. Zaświadczenie końcowe: 

po zaliczeniu wszystkich przedmiotów oraz oddaniu karty obiegowej(.docx;15,2KB) absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studium.

 

Kandydaci

Absolwent studiów wyższych, niekoniecznie filologicznych, z bardzo dobrą znajomością języka obcego (do wyboru: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego lub włoskiego).

Program studiów

Program studiów (360 godzin, 60 punktów ECTS) obejmuje następujące przedmioty: Tłumaczenie poświadczone, Podstawy prawa polskiego, Podstawy prawa obszaru obcojęzycznego, Metodologia przekładu sądowego, Warsztaty przekładowe (pisemne i ustne), Warsztaty przekładowe CAT, Stylistyka polskiego języka prawa, Analiza obcojęzycznego dyskursu prawnego, Metodologia przekładu prawniczego.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą m.in. pracownicy naukowi UW, tłumacze przysięgli, prawnicy.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w formie zdalnej. Czas trwania: od października do końca czerwca. W każdym semestrze jest 10 weekendów zjazdowych. Zajęcia w soboty w godzinach 9:40-19:00, w niedziele w godzinach 8:15-15.40.

Zaliczenia

Zaliczenia przedmiotów na ocenę i egzaminy.

Absolwenci

Profesjonalny tłumacz tekstów prawniczych, który w toku studiów nabył praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji specjalistycznej oraz potrafi wykorzystywać teoretyczne podstawy tłumaczenia poświadczonego, metodologii przekładu prawniczego oraz metodologii przekładu sądowego do wyboru i interpretacji strategii translatorskich w tłumaczeniu pisanych i mówionych tekstów specjalistycznych.

Kontakt z sekretariatem IPSKT:

tel.: +48 22 5534206 (pok. 2.518, ul Dobra 55, 00-312 Warszawa)
e-mail: ipskt.ils(at)uw.edu.pl