Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Doktoraty – habilitacje – profesury

AWANSE NAUKOWE

w ILS od 1972 r.

 

1. DOKTORATY

(doktoranci i pracownicy w okresie ich zatrudnienia w ILS oraz doktoranci spoza Instytutu, których promotorami byli pracownicy Instytutu)

2024

Grzegorz Waśniewski, Innowacje systemowe w sinojapońskiej odmianie pisma ideograficznego na tle wschodnioazjatyckim
Promotor: Jarosław Pietrow

Albert Guziak Analiza retoryki narodowo-populistycznej na przykładzie wybranych wypowiedzi liderów niemieckiej  Alternative für Deutschland oraz francuskiej partii Rassemblement national z lat 2013-2019
Promotorka: Małgorzata Guławska-Gawkowska

Natalia Zawadzka-Paluektau The «European refugee crisis» Through a Media Lens. A Cross-National Study into Press Representations of Displaced People Combining Corpus Linguistics and Argumentation Analysis
Promotorki: Łucja Biel, Catalina Fuentes Rodríguez i Marina Gonzáles Sanz

2023

Anna Sworowska Językowe wykładniki emocji we współczesnych szwedzkich tekstach literackich i ich polskich przekładach.
Promotorka: Ewa Gruszczyńska; promotorka pomocnicza: Agnieszka Leńko-Szymańska

Jewgienija Żejmo Особенности употребления префиксальных глаголов в учебных переводах как отражение расхождений между славянскими языками (на примере русского и польского языков)
Promotorka: Dorota Urbanek

Sebastian Dziewięcki Polsko-angielska terminologia Wojsk Specjalnych: Metodologia tworzenia branżowych leksykograficznych baz danych wraz z modelowaniem aplikacji sieciowych
Promotorka: Dorota Urbanek

Paulina Dwużnik Rozwój kompetencji interakcji i mediacji pisemnej w nauczaniu angielskiego języka prawnego i prawniczego
Promotorka: Elżbieta Gajek; promotorka pomocnicza: Agnieszka Biernacka

Krzysztof Jeleń, Gry z punktem widzenia w tekście lirycznym – polifonia poezji Wisławy Szymborskiej w oryginale i w przekładzie
Promotor: Gennadiy Zeldovych

Agnieszki Przybyła-Wilkin,  Cechy składniowe polskiego tekstu łatwego do czytania dla osób z zespołem Downa – propozycja nowych wytycznych na podstawie badania empirycznego
Promotor: Michał Paradowski

 

2022

Katarzyna Wasilewska Administrative Reports: A Corpus Study of the Genre in the EU and Polish national settings
Promotorka: Łucja Biel

Weronika Sztorc  Przypisy tłumacza w kontekście jego widoczności przekładowej (na podstawie analizy współcześnie publikowanych tłumaczeń literackich)
Promotorka: Dorota Urbanek

Kamil Zubrzycki   Pragmatic Skills in Near-Native Adult L2 Speakers: A Multiple Case Study
Promotorka: Urszula Topczewska

Barbara Kaczyńska Francuska XVII- i XVIII-wieczna baśń literacka i jej recepcja w polskiej literaturze dla dzieci w latach 1743-2018
Promotorka: Anna Kukułka-Wojtasik

Monika Szczygielska Dostępność wydarzeń dla osób z niepełnosprawnością w Polsce
Promotorka: Agnieszka Szarkowska

Łukasz Dutka Live subtitling with respeaking in Polish: technology, user expectations and quality assessment
Promotorka: Agnieszka Szarkowska

 

2020

Dariusz Koźbiał The Language of EU and Polish Judges Investigating Textual Fit Through Corpus Methods
Promotorka: Łucja Biel

Alicja Witorska Interpunkcja w aktach prawnych ogłaszanych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej
Promotor:  Zygmunt Saloni

 

2019

Krzysztof Puławski Techniki i strategie tłumaczenia wyrażeń dialektalnych (na materiale polskich przekładów utworów Jamesa Joyce’a, Flanna 0’Briena i Johna Millingtona Synge’a
Promotor: Krzysztof Hejwowski

JekaterinaBlizniuk-BiskupНаррация Н.В. Гоголя как переводческaя проблема (на материале „Петербургских  повестей” и их польских переводов)
Promotor: Gennadiy Zeldovych

Marta Pérez Diaz Las secuencias de apertura y cierre en la conversación informal de hablantes de ELE de lengua materna polaca
Promotor : Wiaczesław Nowikow (UŁ)

 

2017

Wojciech Figiel Tożsamość i status tłumaczy z dysfunkcją wzroku
Promotorka: Małgorzata Tryuk

Katarzyna Stachowiak-Szymczak Eye movements and gestures as correlates of language processing in consecutive and simultaneous interpreting
Promotorka: Bogusława Whyatt (UAM)

2016

Róża Zielnik-Kołodzińska Statut alimentacyjny w prawie Unii Europejskiej
Promotor: Jerzy Poczobut

Dorota Karczewska Twórczość, język, ICT. Analiza francuskojęzycznych materiałów glottomultimedialnych (na przykładzie leksyki).
Promotorka: Dorota Śliwa (KUL)

 

2015

Hanna Salich Techniki i strategie tłumaczenia neologizmów autorskich – polska literatura fantastyczna i fantastycznonaukowa w angielskich przekładach
Promotor: Krzysztof Hejwowski

Aleksandra Kalata-Zawłocka Kontekstowe i językowe uwarunkowania komunikacji w triadzie: głuchy-tłumacz-słyszący
Promotorka: Anna Duszak

 

2014

Mateusz Białas Le discours politique hégémonique de Nicolas Sarkozy : rhétorique et mise en scène
Promotorki: Alicja Kacprzak, Agnès Celle (Université Paris Cité)

Małgorzata Tryba Profesjonalizacja zawodu tłumacza konferencyjnego w Polsce
Promotor: Krzysztof Hejwowski

 

2013

Anna Kizińska Ekwiwalencja w tłumaczeniu tekstów prawnych i prawniczych na przykładzie polskiego i brytyjskiego prawa spadkowego
Promotor: Krzysztof Hejwowski

Anna Rędzioch-Korkuz Opera Subtitling as a Special Case of Audiovisual Translation
Promotor: Krzysztof Hejwowski

 

2012

Anna Głogowska Narracja skazowa w powieści Tatiany Tołstoj “Kyś” i w jej przekładzie polskim Jerzego Czecha
Promotor: Gennadiy Zeldovych

Łukasz Kumięga Dyskurs ekstremistyczno-prawicowy w Niemczech na przykładzie demonstracji ulicznych w latach 2008-2009
Promotorka: Anna Duszak

 

2011

Grzegorz Kowalski  Pragma-retoryczne strategie formułowania i podważania twierdzeń w polskim i angielskim dyskursie naukowym
Promotorka: Anna Duszak

 

2010

Agnieszka Biernacka Funkcje tłumacza w rozprawie sądowej
Promotorka: Małgorzata Tryuk

Karolina Dębska Tekst polifoniczny jako przedmiot tłumaczenia literackiego
Promotor: Krzysztof Hejwowski

Józefina Piątkowska Poetyka sugestii w liryce Mariny Cwietajewej
Promotor: Gennadiy Zeldovych

 

2009

Anna Fornalczyk-Lipska Translating anthroponyms as exemplified by selected works of English children’s literature in their Polish versions
Promotor: Tomasz P. Krzeszowski

Olga Mastela „Zimowa opowieśćWiliama Shakespear’a w polskich interpretacjach: studia krytycznoliterackie, przekłady oraz wystawienia teatralne
Promotorka: Krystyna Kujawińska-Courtney

 

2008

Karolina Stefaniak Asymetria językowa i społeczna na przykładzie interakcja lekarz-pacjent
Promotorka: Anna Duszak

 

2007

Agnieszka Kulczyńska Wpływ wiedzy kulturowej i znajomości schematów tekstowych na rozumienie i zapamiętywanie tekstu narracyjnego w języku obcym
Promotorka: Maria Dakowska

Katarzyna Malesa Progresja materiału gramatycznego a autonomizacja ucznia
Promotorka: Izabela Prokop (UAM)

 

2006

Julia Ostanina-Olszewska Theoretical and practical problems of transcription in a multilanguage dictionaries
Promotor: Tomasz P. Krzeszowski

 

2003

Anna Jopek-Bosiacka Legal Discourse as Cross-Cultural Communication
Promotorka: Anna Duszak (UAM)

 

2000

Urszula Zaliwska-Okrutna Modelowanie działalności komunikacyjnej mózgu a akwizycja językowa
Promotor: Franciszek Grucza

 

1999

Władilena Mierzyńska Glottodydaktyczne aspekty nauki rozumienia dokumentów handlowych w języku rosyjskim
Promotorka: Lidia Bartoszewicz

Anna Szczęsny Gramatyka aktywna w dwujęzycznym słowniku dydaktycznym (na materiale języków rosyjskiego i polskiego)
Promotor: Jurij Lukszyn

 

1993

Maria Koszla Lingworealioznawcze aspekty nauczania języka hiszpańskiego
Promotorka: Helena Żmijewska

Małgorzata Gnyś Interdyscyplinarny przekaz treści kulturoznawczych w dydaktyce języka francuskiego dorosłych w Polsce
Promotorka: Wanda Krzemińska

Dorota Urbanek Zasady translatoryczne opisu zbiorów leksykalnych (na materiale języka rosyjskiego i polskiego)
Promotor: Jurij Lukszyn

 

1992

Krzysztof  Hejwowski Psycholingwistyczny model procesu tłumaczenia
Promotorka: Barbara Kielar

Tomasz Konik Konfrontatywna analiza polskich i angielskich wyrażeń epistematycznych – implikacje glottodydaktyczne i translatoryczne
Promotor: Franciszek Grucza

 

1987

Anna Walisiak Reduplikacja prefiksalno-przyimkowa w polskiej i rosyjskiej frazie czasownikowej
Promotor: Albert Bartoszewicz

 

1986

Alicja Adamowicz Antycypacja w tłumaczeniu symultanicznym
Promotor: Franciszek Grucza

 

1985

Ewa Tomczyk-Popińska Kryteria i metody doboru materiału do nauczania sprawności słuchowo-ustnych w zakresie języka niemieckiego jako obcego
Promotor: Franciszek Grucza

 

1984

Le Dinh Tu Nauczanie słownictwa w świetle współczesnych koncepcji glottodydaktyki
Promotor: Franciszek Grucza

Małgorzata Tryuk Konfrontatywne badania leksyki w aspekcie glottodydaktycznym na materiale francuskim i polskim
Promotor: Franciszek Grucza

 

1983

Stefan Kucharski Glottodydaktyczne implikacje podziału rzeczywistości na językową i pozajęzykową
Promotor: Franciszek Grucza

Andrzej Zombirt Zastosowanie techniki audiowizualnej jako środka semantyzacji
Promotor: Stanisław Czochara

 

1982

Krystyna Chomicz-Jung Glottodydaktyczna ewaluacja błędu językowego
Promotor: Franciszek Grucza

Zofia Kozłowska Translatoryczne aspekty konstrukcji biernych w tekstach naukowych (na materiale jęz. rosyjskiego i polskiego)
Promotor: Franciszek Grucza

Adam Marchwiński Techniki translatoryczne w glottodydaktyce a nauczanie tłumaczenia
Promotorka: Barbara Kielar

Maria Żurek Formacje słowotwórcze z komponentem nieosobowej nazwy żywotnej we współczesnym  języku rosyjskim i polskim
Promotor: Albert Bartoszewicz

 

1981

Dzięgielewska Zuzanna Mikronauczanie a kształcenie nauczycieli języków obcych
Promotor: Franciszek Grucza

Wojciech Gilewski Psycholingwistyczne aspekty procesu tłumaczenia
Promotor: Franciszek Grucza

Paweł Płusa Zastosowanie magnetowidu w nauczaniu języków obcych na przykładzie adaptowanego kursu telewizyjnego “En français”
Promotor: Franciszek Grucza

Marceli Szafrański Racjonalizacja nauczania sprawności czytania w języku obcym w ramach lektoratu w szkole wyższej
Promotor: Franciszek Grucza

 

1980

Jolanta Dobrowolska Gradacja materiału gramatycznego języka angielskiego w kursie podstawowym
Promotor: Franciszek Grucza

Mirosław Moczulski  Lingwistyczne i glottodydaktyczne aspekty rodzajnika
Promotor: Franciszek Grucza

Stanisław Wojnicki Kryteria doboru zawartości językowej kursu czytania obcojęzycznych tekstów specjalistycznych (na materiale francuskich tekstów chemicznych)
Promotor: Franciszek Grucza

 

1978

Halina Jaruzelska Aproksymatywne systemy u polskich uczniów licealnych uczących się języka niemieckiego
Promotor: Franciszek Grucza

Zofia Kwapisz Die Kontraste im Bereich der reflexiven Konstruktionen im Polnischen und im Deutschen
Promotor: Franciszek Grucza

Jan Koźbiał Stratyfikacyjna fonologia konfrontatywna języka polskiego i niemieckiego
Promotor: Franciszek Grucza

Waldemar Woźniakowski Glottodydaktyka w świetle zjawiska bilingwizmu naturalnego
Promotor: Franciszek Grucza

 

1977

Stanisław P. Kaczmarski Zastosowanie transferencji gramatycznej w nauczaniu języków obcych na materiale angielskim
Promotor: Franciszek Grucza

Elżbieta Kaźmierczak Präpositionale Komplementation der Kasus und Polnischen und Deutschen – eine Studie aus dem Bereich des Fremdsprachenunterrichts
Promotor: Franciszek Grucza

Ryszard Patryn Badania możliwości tworzenia mowy syntetycznej bez stanów przejściowych
Promotor: Franciszek Grucza

Edmund Ronowicz Efektywność laboratorium lingwistycznego w nauczaniu języka obcego
Promotor: Franciszek Grucza

 

2.HABILITACJE

 

2020

Anna Jopek-Bosiacka Teoretycznoprawne i logiczne uwarunkowania przekładu prawnego

Marta Kaźmierczak Przekład i intersemiotyczność – tłumacz między słowem, dźwiękiem i obrazem

Agnieszka Leńko-Szymańska Defining and Assessing Lexical Proficiency

 

2019

Agnieszka Biernacka Interpreter-Mediated Interactions of the Courtroom. A Naturally Occurring Data Based Study

Markus Eberharter Die translatorischen Biographien von Jan Nepomucen Kamiński, Walenty Chłędowski und Wiktor Baworowski. Zum Leben und Werk von drei Literaturübersetzern im 19. Jahrhundert

 

2018

Janina Mołczanow Tone-sonority Interaction in Optimality Theory: East Slavic Vowel Reduction

 

2017

Elżbieta Gajek Kompetencje nauczycieli języków obcych w zakresie stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w glottodydaktyce

Michał Paradowski M/Other Tongues in Language Acquisition, Instruction, and Use

 

2016

Agnieszka Szarkowska Napisy dla niesłyszących jako językowe środki udostępniania mediów

 

2015

Łucja Biel Lost in the Eurofog: the textualfit of translated law

 

2014

Przemysław Gębal Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej (UJ)

Małgorzata Guławska-Gawkowska Somatische und emotionale Konzepte in der deutschen und polnischen Phraseologie. Ein lexikografischer Ansatz zum phraseologischen Übersetzungswörterbuch

 

2013

Ewa Gruszczyńska Dawne polskie przekłady prasowe. Informacjaperswazjamanipulacja

Urszula Topczewska Konnotationen oder konventionelle Implikaturen

 

2005

Krzysztof  Hejwowski Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu (UG)

 

2004

Małgorzata Tryuk L’interprétation communautaire. Des normes et des rôles dans l’interprétation (UAM)

 

1996

Maria Dakowska Models of Language Use and Language Learning in the Theory of Language Didactics

 

1992

Jan Koźbiał Studien zur deutschen Intonation

 

1991

LidiaBartoszewiczМетодика обучения чтению русскоязычныхвторичных документов
(Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina w Moskwie)

 

1987

Anna Duszak Dynamika tematów zdaniowych w języku angielskim i polskim

 

1984

Zofia Jancewicz Film and television in optimising teaching and learning of English

Jan Lewandowski Nauczanie języka polskiego cudzoziemców w Polsce; Monografia glottodydaktyczna

 

1980

Andrzej Kopczyński Conference interpreting. Some linguistic and communicative problems (UAM)

 

1977

Barbara Kielar Language of the law in the Aspect of Translation

 

3.TYTUŁ NAUKOWY

 

2016
Dorota Urbanek

2014
Gennadiy Zeldovych

2013
Małgorzata Tryuk

2009
Anna Kukułka-Wojtasik

2004
Anna Duszak

Profesor
1988
Jurij Lukszyn
Barbara Kielar

Profesor zwyczajny
1982
Franciszek Grucza

Profesor nadzwyczajny
1975
Franciszek Grucza