Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Imago mundi

 

Organizatorzy VII konferencji z serii “Imago Mundi” odwołują w związku z epidemią koronawirusa czerwcowy termin konferencji (25-26.06.2020 r.).
O nowym terminie poinformujemy po ustabilizowaniu się sytuacji w kraju. 
W imieniu organizatorów prof. dr hab. Dorota Urbanek

 

Instytut Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytetu Warszawskiego
zaprasza do wzięcia udziału w VII konferencji z cyklu Imago mundi

pod tytułem

Uczy, bawi, tumani, przestrasza…
Role tłumacza i tłumaczenia
we współczesnym świecie

która odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2020 r. w Warszawie.

 

Zmiany cywilizacyjne, jakie zachodzą w obecnym świecie wymuszają przyjmowanie przez tłumaczy nowych ról i nowych kompetencji, wykorzystywania nowych narzędzi i form pracy. Czy jednak oznacza to, że dawne „zadania tłumacza” odchodzą w cień? Czy przekład dalej służy jako most ponad przepaścią różnic językowych i kulturowych, a tłumacz jest tu pośrednikiem czy już kimś więcej lub mniej w procesach globalnej komunikacji? Kiedy tłumaczenie może stać się lub wręcz staje się źródłem nieporozumienia czy konfliktu?  A kiedy stanowi formę ekspresji własnej osobowości tłumacza, jego wyobrażeń i pragnień? Kiedy uczy i bawi, a kiedy „tumani i przestrasza”, by nawiązać tu (przewrotnie nieco i nie do końca dokładnie) do klasyki (także przekładoznawczej myśli teoretycznej)?

Na kolejną konferencję z cyklu Imago mundi zapraszamy tłumaczy i przekładoznawców zainteresowanych wszystkimi formami przekładu. Pragniemy zastanowić się wspólnie nad wyzwaniami jakie stawia teoretykom, praktykom i dydaktykom przekładu współczesność.

Przewidujemy następujące bloki tematyczne:

  • współczesne role i pozycja tłumaczenia i tłumacza – jego ekosystem, warunki pracy, tożsamość i samoświadomość
  • zmiany strategii i technik tłumaczeniowych wymuszane przez inicjatorów przekładu i odbiorców lub proponowane przez tłumaczy
  • wpływ nowych narzędzi na proces tłumaczenia
  • nowe formy działalności tłumaczeniowej a nowe modele dydaktyczne.

Organizatorzy planują przeprowadzenie dwóch paneli, otwierających kolejne dni obrad. Poświęcone one będą stanowi obecnemu i przyszłości tłumaczenia.

Czas trwania wystąpienia:

  • referat – 20 minut,
  • komunikat – 10 minut.

Warunki uczestnictwa:

Termin nadesłania zgłoszenia (formularza wraz ze streszczeniem): 15 marca 2020 r.

Wypełniony formularz prosimy przesłać mailem jako załącznik pod adresem: imagomundi.ils(at)uw.edu.pl lub też pocztą bądź faksem pod adresem: Instytut Lingwistyki Stosowanej UW ul. Dobra 55 00-312 Warszawa z dopiskiem „Imago mundi 2020”.

Informacja o zakwalifikowaniu referatu: 1 maja 2020 r. W przypadku dużej liczby zgłoszeń o zakwalifikowaniu referatu zdecyduje zgodność z proponowaną tematyką oraz kolejność zgłoszenia.

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł   (dla osób z referatem) i obejmuje publikację w tomie zbiorowym (opublikowane zostaną wybrane teksty), materiały informacyjne, a także uroczystą kolację w dniu 25 czerwca 2020 oraz poczęstunek podczas przerw kawowych. Opłata nie obejmuje noclegu, który uczestnicy proszeni są o załatwienie we własnym zakresie (informacja numerze konta konferencji oraz o hotelach w pobliżu miejsca obrad podana zostanie w następnym  komunikacie). W przypadku rezygnacji z konferencji opłata nie podlega zwrotowi.

UWAGA: Pracownicy Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW uczestniczą w konferencji bez opłat,  zaś pracownicy innych wydziałów UW mogą otrzymać jedynie notę księgową. Jeżeli będą Państwo potrzebowali faktury VAT, prosimy o zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku dużej liczby zgłoszeń o zakwalifikowaniu referatu zdecyduje zgodność z proponowaną tematyką oraz kolejność zgłoszenia.

Komitet naukowy: prof. dr hab. Dorota Urbanek, prof. dr hab. Małgorzata Tryuk, prof. UW, dr hab.  Małgorzata Gaszyńska-Magiera, dr hab. Agnieszka Biernacka.

Komitet organizacyjny: dr Karolina Dębska, mgr Joanna Torzewska, mgr Agata Balińska, mgr Krzysztof Jeleń, mgr Bartłomiej Miąsko.