Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Imago mundi

Instytut Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytetu Warszawskiego
zaprasza do wzięcia udziału w konferencji z cyklu Imago mundi (VII)
oraz Translatio i literatura (IV)

pod tytułem

Autor, tłumacz i ich dzieło(-a?)

która odbędzie się w dniach 3-4 października 2024 r. w Warszawie.

Zmiany cywilizacyjne, jakie zachodzą obecnie w świecie, wymuszają przyjmowanie przez tłumaczy nowych ról i nowych kompetencji, wykorzystywania nowych narzędzi i form pracy, na nowo kształtują relacje pomiędzy autorem a tłumaczem. Czy jednak oznacza to, że dawne zadania tłumacza odchodzą w cień? Czy przekład nadal służy jako most ponad przepaścią różnic językowych i kulturowych; czy tłumacz jest tu pośrednikiem, czy już kimś więcej lub mniej w procesach globalnej komunikacji? Kiedy tłumaczenie może stawać się źródłem nieporozumienia czy konfliktu?  Kiedy zaś stanowi formę ekspresji własnej osobowości tłumacza, jego wyobrażeń i pragnień? Kiedy uczy i bawi, a kiedy „tumani i przestrasza”, by nawiązać tu (przewrotnie nieco i nie całkiem dokładnie) do klasyki – także przekładoznawczej myśli teoretycznej? Z powyższymi pytaniami łączą się też te dotyczące samych tłumaczy, ich biografii oraz materialnych śladów ich działalności.

Od ostatniej konferencji z cyklu Imago mundi upłynęło sześć lat. Kolejne spotkanie w Warszawie będzie okazją do upamiętnienia piątej rocznicy śmierci jej pomysłodawcy, profesora Krzysztofa Hejwowskiego.
Zapraszamy tłumaczy, przekładoznawców i literaturoznawców zainteresowanych wszystkimi formami przekładu. Pragniemy zastanowić się wspólnie nad wyzwaniami, jakie stawia przed teoretykami, praktykami i dydaktykami przekładu współczesność, zachęcamy także do spojrzenia w przeszłość.

Przewidujemy następujące bloki tematyczne:

  • współczesne role i pozycja tłumaczenia i tłumacza – jego ekosystem, warunki pracy, tożsamość i samoświadomość,
  • autorzy, tłumacze – ich biografie i relacje między nimi (oraz materialne świadectwa tych relacji i działalności literackiej i translatorskiej),
  • zmiany strategii i technik tłumaczeniowych wymuszane przez inicjatorów przekładu i odbiorców lub proponowane przez tłumaczy,
  • wpływ nowych narzędzi na proces tworzenia dzieła oraz jego tłumaczenia, ze szczególnym uwzględnieniem sztucznej inteligencji,
  • nowe formy działalności tłumaczeniowej a nowe modele dydaktyczne.

Kolejne dni obrad planujemy otworzyć sesją referatów plenarnych i dyskusją panelową z tłumaczami i tłumaczkami.

Językiem roboczym obrad jest język polski.

Czas trwania wystąpienia:

  • referat – 20 minut,
  • poster lub komunikat – 10 minut.

Warunki uczestnictwa:

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń i przesyłanie streszczeń za pośrednictwem formularza (bezpośredni link do formularza: https://bit.ly/Imago24). Termin nadsyłania zgłoszeń: 19 lipca 2024 r.

Ewentualne pytania prosimy kierować pod adres imagomundi.ils(at)uw.edu.pl.

Informacja o przyjęciu referatu:  26 lipca 2024 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru zgłoszeń najbardziej odpowiadających tematyce obrad.

Opłata konferencyjna wynosi 500 zł (dla uczestników z referatem) albo 250_(w przypadku posteru/komunikatu lub udziału zdalnego oraz dla doktorantów) i obejmuje udział w obradach, materiały informacyjne, a także uroczystą kolację w dniu 3_października 2024 oraz poczęstunki podczas przerw kawowych. Opłata nie pokrywa kosztów noclegu, który uczestnicy organizują we własnym zakresie. Informacja o numerze konta konferencji oraz o hotelach w pobliżu miejsca obrad podana zostanie w powiadomieniu o zakwalifikowaniu wystąpienia. W przypadku rezygnacji z udziału opłata nie podlega zwrotowi.

UWAGA: Pracownicy Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW uczestniczą w konferencji bez opłat, zaś pracownicy innych wydziałów UW mogą otrzymać jedynie notę księgową. Uczestników, którzy będą potrzebowali faktury VAT, prosimy o zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym.

Publikacja: wybrane teksty po pozytywnych recenzjach zostaną opublikowane w czasopiśmie „Między Oryginałem a Przekładem”.

Komitet naukowy: prof. dr hab. Dorota Urbanek, prof. dr hab. Małgorzata Tryuk, dr hab., prof. ucz. Małgorzata Gaszyńska-Magiera, dr hab., prof. ucz. Markus Eberharter, dr hab. Marta Kaźmierczak.

Komitet organizacyjny: dr Weronika Sztorc, dr Anna Szczęsny, dr Barbara Kaczyńska, mgr Agata Balińska, mgr Zuzanna Jaskuła, mgr Anna Mach.