Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Stacjonarne: Język i społeczeństwo


Kierunek studiów: Język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem

Studia prowadzone wspólnie przez Instytut Lingwistyki Stosowanej oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Są to studia stacjonarne drugiego stopnia, które trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Globalizacja, mobilność, konfrontacja z innością, złożoność form komunikacji i dyskursów społecznych, nieporozumienia i konflikty wynikające z odmiennych obrazów świata, zmieniające się warunki na rynku pracy – oto zjawiska charakterystyczne dla współczesności. Proponowany interdyscyplinarny kierunek studiów Język i społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad dyskursem jest odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość społeczną i na potrzebę kształcenia specjalistów, którzy będą posiadali pogłębioną wiedzę o mechanizmach współczesnego komunikowania i problemach wynikających ze złożoności dyskursów, a także będą potrafili zastosować tę wiedzę w różnych kontekstach społecznych i zawodowych.Zgodnie z prognozami dotyczącymi przyszłości rynku pracy w Polsce szczególnie cenieni będą pracownicy posiadający umiejętność zdobywania, selekcji, przetwarzania, analizy i interpretacji danych oraz informacji. Absolwenci kierunku Język i społeczeństwo zdobędą także te umiejętności.Oryginalność proponowanego kierunku studiów wynika z wyjątkowego połączenia:

 • wiedzy teoretycznej na temat komunikacji i dyskursów społecznych, wypracowanej w dwóch obszarach: socjologicznym i lingwistycznym
 • metodologii stosowanej przez obie nauki oraz
 • praktyki analizowania komunikacji w obszarze różnych dyskursów społecznych.

Studia mają charakter wieloaspektowy: łączą perspektywę językową i społeczną. Warto podkreślić praktyczny wymiar zajęć proponowanych w ramach Język i społeczeństwo, który pozwoli absolwentom zdobyć konkretne umiejętności i wypracować solidny warsztat przydatny w życiu zawodowym.Absolwenci studiów Język i społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad dyskursem będą potrafili :

 • łączyć dwie perspektywy badawcze: socjologiczną i lingwistyczną;
 • zdobywać, selekcjonować, przetwarzać, analizować i interpretować dane oraz informacje;
 • planować i realizować (indywidualne i zespołowe) projekty badawcze z zakresu analizy komunikacji i dyskursów społecznych przy użyciu metodologii wypracowanej przez socjologię i lingwistykę (jakościowa i ilościowa analiza treści; badania etnograficzne; deliberacje i sondaż deliberatywny oraz badania korpusowe, analiza konwersacyjna, lingwistyczna i retoryczna);
 • analizować dyskursy publiczne dotyczące tematów poruszanych w Polsce oraz w wybranych regionach Europy i świata;
 • krytycznie analizować dyskursy specjalistyczne (z zakresu prawa, gospodarki, kultury, reklamy, marketingu, PR);
 • analizować dyskurs wizualny oraz komunikacyjne aspekty przestrzeni publicznej i designu;
 • przekładać teksty specjalistyczne (np. z zakresu prawa, gospodarki, kultury) na język potoczny;
 • opisywać relacje pomiędzy tekstem a obrazem;
 • krytycznie analizować dyskursy instytucji publicznych i organizacji społecznych;
 • identyfikować specyfikę przekazu w zależności od wykorzystywanego medium;
 • krytycznie analizować debaty publiczne (np. polityczne i publicystyczne), między innymi pod kątem wykorzystywanych w nich strategii perswazyjnych i manipulacyjnych;
 • diagnozować problemy komunikacyjne i społeczne na potrzeby badań rynkowych, marketingu oraz PR;
 • analizować dyskursy, których funkcją jest kreowanie lub neutralizacja konfliktów;
 • skutecznie porozumiewać się w kontekstach interpersonalnych, publicznych, międzykulturowych oraz instytucjonalnych.

 

Dodatkowe informacje:
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej nowego kierunku studiów: http://jis.uw.edu.pl/

Rekrutacja:
Rekrutacja odbywa się poprzez uniwersytecki system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK): https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2019/programme/S2-JIS/?from=field:P_JIS

 

Kontakt:
jis.sekretariat(at)uw.edu.pl