Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Program studiów

I. INFORMACJE OGÓLNE

Studia są przeznaczone dla:

  1. absolwentów wydziałów filologicznych, lingwistycznych i tłumaczeniowych, z tytułem magistra, którzy nie mają uprawnień do nauczania języków obcych w szkole podstawowej, średniej, branżowej i w przedszkolu;
  2. osób, które ukończyły studia za granicą w języku, którego chcą nauczać.

Uprawnienia do nauczania można zdobyć w jednym lub dwóch językach z oferty: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, szwedzki, włoski.

W programie studiów znajdują się przedmioty: Neurolingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych i CLIL – Zintegrowane nauczanie językowo przedmiotowe.

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia będą odbywały się w trybie tradycyjnym w sali, zdalnie lub hybrydowo. Koszt studiów wynosi 1750 zł za semestr, plus 2000 zł za drugi język.

 

II. PROGRAM STUDIÓW

Program studiów spełnia wymagania określone w obowiązujących Standardach kształcenia nauczycieli.

 

W celu uzyskania kwalifikacji do nauczania  jednego języka wybranego z oferty: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, szwedzki, włoski program studiów (420 godzin +150 godzin praktyk, 33 ECTS) obejmuje przedmioty: Psychologia dla nauczycieli, Pedagogika dla nauczycieli, Praktyka psychopedagogiczna, Podstawy dydaktyki, Emisja głosu, Dydaktyka nauczania języka w przedszkolu, na I, II i III etapie edukacyjnym oraz nauczanie języka zawodowego, Praktyki dydaktyczne.

 

W programie studiów znajdują się przedmioty: Neurolingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych i CLIL – Zintegrowane nauczanie językowo przedmiotowe.

 

W celu uzyskania kwalifikacji do nauczania dwóch języków wybranych z w/w oferty językowej program studiów (540 godzin + 240 godzin praktyk, 38 ECTS) obejmuje wszystkie przedmioty określone dla jednego języka (420 godzin + 150 godzin praktyk) i dodatkowo 120 godzin + 90 godzin praktyk: Dydaktyka nauczania języka drugiego wybranego z oferty: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, szwedzki, włoski w przedszkolu, na I, II i III etapie edukacyjnym oraz nauczanie języka zawodowego, praktyki dydaktyczne.

 

Semestr I

Lp.

Nazwa przedmiotu

Typ (forma) zajęć
np.: wykład (W), ćwiczenia (Ćw), seminarium (S), konwersatorium (K), praktyki (Prak)

Czas trwania

Sposób zaliczenia

Punkty ECTS

 

Psychologia dla nauczycieli

W

30

E/T

1

 

Psychologia

Ćw

30

Z

1,5

 

Pedagogika dla nauczycieli

W

30

E/T

1

 

Pedagogika

Ćw

30

Z

1,5

 

Podstawy dydaktyki

Ćw

30

Z

2

 

Praktyki psychologiczno-pedagogiczne

Prak

30

Z

1

 

Neurolingwistyczne podstawy nauczania języków obcych 

K

10

z

2

 

 

Razem

160 + 30 godz. praktyk

 

10

 

 

Semestr II

II Semestr[1]

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Typ (forma) zajęć
np.: wykład (W), ćwiczenia (Ćw), seminarium (S), konwersatorium (K), praktyki (Prak)

Czas trwania

Sposób zaliczenia

Punkty ECTS

 

 

Warsztaty psychologiczne

Wa

30

Z

2

 

 

Warsztaty pedagogiczne 

Wa

30

Z

2

 

 

Wstęp do metodyki nauczania języków obcych

W

30

Z/S

2

 

 

Emisja głosu

Ćw

30

z

1

 

 

Nauczanie systemów i sprawności językowych na II etapie edukacyjnym 

K

30

Z

2

 
 
 
 
 
 

 

Wczesne nauczanie języka obcego

K

30

Z

2

 
 
 
 
 
 

 

Nauczanie zintegrowane przedmiotowo-językowe

K

10

z

2

 

 

 

Razem

190

 

13

 

[1] Uczestnicy, którzy uzyskują kwalifikacje w dwóch językach mogą uczestniczyć w zajęciach języka drugiego razem z uczestnikami, którzy uzyskują kwalifikacje w jednym języku w trakcie II semestru studiów.

 

Semestr III

III Semestr

 

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Typ (forma) zajęć
np.: wykład (W), ćwiczenia (Ćw), seminarium (S), konwersatorium (K), praktyki (Prak)

Czas trwania

Sposób zaliczenia

Punkty ECTS

 

Nauczanie systemów i sprawności językowych na III etapie edukacyjnym

K

30

Z

2

 
 
 
 
 
 

 

Nauczanie języka zawodowego

K

30

z

2

 
 
 
 
 
 

 

Praktyki zawodowe

Prak

120

z

5

 

 

Technologia informacyjna

Wa

10

z

1

 

 

 

Razem

70 + 120 godz. praktyk

 

13

 

 

Razem cały program – kwalifikacje w jednym języku:  420 godz. +150 godzin praktyk

 

Semestr III Opcja dająca kwalifikacje do nauczania drugiego języka obcego

Lp.

Nazwa przedmiotu

Typ (forma) zajęć
np.: wykład (W), ćwiczenia (Ćw), seminarium (S), konwersatorium (K), praktyki (Prak)

Czas trwania

Sposób zaliczenia

Punkty ECTS

 

Nauczanie systemów i sprawności językowych C na II etapie edukacyjnym 

K

30

Z

2

 

Wczesne nauczanie języka C

K

30

Z

2

 

Nauczanie systemów i sprawności językowych C na III etapie edukacyjnym

K

30

Z

2

 

Praktyki zawodowe

Prak

90

Z

2

 

 

Razem

90 + 90 godz. praktyk

 

9

Razem cały program – kwalifikacje w dwóch językach:  540 godzin +240 godzin praktyk