Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji 2021/2022

 1. Termin rejestracji w systemie IRK: 01.06.2022 – 17.09.2022
 2. Przyjmowanie dokumentów:  od 20-06.22 do 8.07.2022 oraz od 01.08.2022 do 17.09.2022 w  godz. 10.00-13.30 (miejsce i lista dokumentów poniżej). Dokumenty można przesłać pocztą. Oryginał dyplomu do wglądu.
 3. Rozpoczęcie studiów: 8.10.2022 r. 
 4. Zjazdy odbywają się w weekendy. W każdym semestrze jest 11-12 weekendów zjazdowych. Zajęcia w soboty w godzinach 8.30-19:00, w niedziele w godzinach 8:30-17.15. Terminy zjazdów (link).

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdują się poniżej.

 

Zasady rekrutacji 2022/2023

Kandydaci rejestrują się w systemie IRK:

 1. Konto w IRK można założyć podając adres e-mail, logując się za pomocą danych z serwisu Facebook lub za pomocą danych z CAS UW (opcja dostępna dla obecnych lub byłych studentów UW, którzy mają konto w USOS).
 2. Kandydaci powinni uważnie wypełnić wszystkie pola w sekcji Moje konto -> Formularze osobowe, w szczególności: dane kontaktowe, zdjęcie, informacje o wykształceniu. W formularzach są pola obowiązkowe (oznaczone gwiazdką) i dodatkowe. Po poprawnym wypełnieniu wszystkich pól obowiązkowych, dana sekcja formularza zostanie zaznaczona kolorem zielonym.
 3. Kandydaci, aby  zapisać się na wybrane studia podyplomowe, powinni – na stronie studiów –  wybrać przycisk “Zapisz” po prawej stronie. Po zapisaniu się na studia kandydaci uzyskują dostęp do szczegółowych formularzy i dokumentów związanych ze studiami.
 4. Zgłoszenia na studia widoczne są w sekcji Moje konto -> Zgłoszenia rekrutacyjne.
 5. W przypadku studiów SPDJO należy wypełnić kwestionariusz osobowy oraz deklarację wyboru języka/języków.
 6. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych kwestionariuszy należy wydrukować następujące dokumenty:
 7. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie SPDJO osobiście lub drogą pocztową. Lista wszystkich wymaganych dokumentów znajduje się poniżej – prosimy o sprawdzenie czy w Państwa przypadku nie będą wymagane dodatkowe dokumenty, poza wydrukowanymi z IRK.
 8. Kandydaci powinni sprawdzać skrzynki pocztowe w systemie IRK – pojawią się tam informacje o zakwalifikowaniu na studia (co nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia)  i  o przyjęciu na studia. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 23.09.2022.

I. Wymagane dokumenty przy przyjmowaniu podań na studia podyplomowe:

  1. ksero dyplomu ukończenia studiów oraz oryginał dyplomu do wglądu;
  2. podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane z IRK);
  3. wypełniony kwestionariusz osobowy ze zdjęciem (wypełniony online i wydrukowany z IRK);
  4. deklaracja wyboru języka (wypełniona online i wydrukowana z IRK).

 

II. Dokumenty należy składać w sekretariacie ILS UW, ul. Dobra 55 pok.  00.101, 00‑312 Warszawa.
Dokumenty można składać osobiście, przez inną osobę lub nadsyłać pocztą. W razie wysyłki pocztą decyduje  data wpływu dokumentów do Instytutu, nie zaś data stempla pocztowego.

 

III. Forma rekrutacji: rekrutacja odbywa się  na podstawie przedstawionych dokumentów

 

IV. Limity miejsc: minimalnie 7 osób w każdej grupie językowej: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, szwedzki, włoski, minimalnie 27 osób we wszystkich grupach.

 

V. Opłaty i dokumenty wymagane od osób przyjętych na studia:

Czesne w wysokości  1750 zł za jeden semestr należy wpłacać na konto Uniwersytetu Warszawskiego  i dodatkową opłatę w wysokości 2000 zł za kwalifikacje w drugim języku  (podane poniżej).

Osoby przyjęte na studia podpisują umowę uczestnictwa w studiach podyplomowych (wzór umowy dla osób samodzielnie finansujących studia) wraz z załącznikiem o warunkach odpłatności (wzór załącznika) oraz oświadczenie (wzór oświadczenia). Osobne wzory umów obowiązują w przypadku współfinansowania  lub finansowania (wzór umowy) studiów przez osobę trzecią (np. firmę).

Tytuł wpłaty:  Opłata za studia SPDJO w ILS UW
Właściciel konta:
Uniwersytet Warszawski
Wydział Lingwistyki Stosowanej
Instytut Lingwistyki Stosowanej
ul. Dobra 55
00-312 Warszawa
Numer konta: 91 1160 2202 0000 0000 6084 9594
Bank: Millennium
Kopię dowodu wpłaty należy przekazać do sekretariatu.

 

VI.  Zaświadczenie końcowe: po zaliczeniu wszystkich przedmiotów, zdaniu egzaminu końcowego oraz oddaniu karty obiegowej absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów podyplomowych.

 

VII: Kontakt z Sekretariatem SPDJO:
tel.: +48 22 5526021
fax: +48 22 5526032
tel.: +48 +48 22 5526031
e-mail: djo.ils(at)uw.edu.pl