Dr Wojciech Figiel laureatem XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Otwarte Drzwi"

Dr Wojciech Figiel z ILS UW został laureatem głównej nagrody w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Otwarte Drzwi" na najlepszą pracę doktorską, której tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.

 

Konkurs "Otwarte Drzwi" organizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a najlepsze prace wybierane są w osobnych kategoriach dla prac magisterskich i doktorskich. Główną ideą konkursu jest zainteresowanie społeczeństwa problematyką niepełnosprawności oraz popularyzacja wiedzy w obszarze wyznaczania kierunków działań na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.

 

Zwycięska praca doktorska pt. „Tożsamość i status tłumaczy z dysfunkcją wzroku” została napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Tryuk.

 

Dr Wojciech Figiel jest absolwentem studiów magisterskich i doktoranckich w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW. Obecnie pracuje na stanowisku asystenta w Zakładzie Badań nad Przekładem Ustnym i Audiowizualnym ILS.

 

Więcej informacji o konkursie: http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/xiv-edycja-ogolnopolskiego-konkurs-otwarte-drzwi/

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 


© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies