Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Zakład Badań nad Dyskursem

Kierownik:

Członkowie:

Doktoranci:

Założycielka Zakładu Badań nad Dyskursem:
✝ prof. dr hab. Anna Duszak (1950-2015)

Kierunki badań:

teoria komunikacji językowej; lingwistyka stosowana; komunikacja międzykulturowa; socjolingwistyka; pragmatyka językowa; lingwistyka tekstu; (krytyczna) analiza dyskursu; analiza gatunków mowy (teksty specjalistyczne – dyskursy instytucjonalne, zawodowe, akademickie, medialne, prawnoustrojowe, polityczne, ekonomiczne; ekstremistyczne i in.); diachroniczna analiza dyskursu; analiza tekstów multimodalnych; semiotyka społeczna; lingwistyka korpusowa; gramatyka; gramatyka kontrastywna; dialog społeczny i międzykulturowy

Zespołowe projekty badawcze i edukacyjne:

PAD: Porównawcza Analiza Dyskursu (dla językoznawców, tłumaczy, dydaktyków języków obcych i mediatorów kultury) Przygotowujemy projekt badawczo-dydaktyczny poświęcony związkom pomiędzy kulturowymi (językowymi, naukowymi) tradycjami w badaniach nad tekstem, stylem i gatunkiem jako dyskursywnymi reprezentacjami zdarzeń (kontekstów), tożsamości (identyfikacji) i działań (praktyk) społecznych. Końcowym efektem będzie podręcznik akademicki (monografia wieloautorska), łączący elementy wiedzy teoretycznej z analizą materiałów w kilku językach, przeznaczony dla tłumaczy, nauczycieli akademickich i innych pośredników kulturowych.

Antologia tekstów Prof. Anny Duszak – tom wieloautorski w przygotowaniu

Tom pamiątkowy ku pamięci Prof. Anny Duszak (1950-2015): Wybrane zagadnienia lingwistyki tekstu, analizy dyskursu i komunikacji międzykulturowej – In memoriam Profesor Anny Duszak (1950–2015), red. Urszula Okulska, Urszula Topczewska, Anna Jopek-Bosiacka. Warszawa 2018, Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej.

Kolokwium ZBD ILS:

Kolokwium ZBD ILS jest corocznym spotkaniem o charakterze interdyscyplinarnym, które odbywa się w postaci kameralnego panelu przy “wspólnym stole”. Zaproszeni goście oraz inni prelegenci zabierają głos na proponowany temat w formie (bardziej swobodnych) wypowiedzi (ok. 15-25 minut), po których następuje ogólna dyskusja wokół poruszanej problematyki. „Otwarta” konwencja Kolokwium ma na celu stworzenie dogodnej atmosfery dla ciekawej, dynamicznej i bezpośredniej wymiany doświadczeń i spostrzeżeń naukowych na wybrany temat.
Program KOLOKWIUM 2023

Konfrontacje naukowe ZBD

cykl otwartych spotkań panelowych poświęconych autorskim projektom badawczym członków Zakładu i ich partnerów naukowych (gości ZBD) PROGRAM PANELU: “Prozodia w dyskursie”, 13.04.2018 r.

Serie wydawnicze:

Urszula Okulska, Agnieszka Kulczyńska, Tomasz Konik (eds.) Language in Social Interaction (LSI) / Język w Interakcji Społecznej. ILS UW
The series groups publications (monographs and collected volumes) dedicated to specialised communication in a wide range of social contexts: media, business, professions, politics, international relations, diplomacy, healthcare, religion, etc. It invites studies incorporating diverse branches of linguistics, esp. sociolinguistics, conversational analysis, linguistic pragmatics, discourse analysis and texts linguistics, to illustrate recent interactive processes operating within and across selected cultural domains. Of special interest are contributions informed by interdisciplinary approaches that respond to and reflect the ongoing exchange between theoretical and applied linguistics.
The languages of the series are English and Polish.
Contact address: lsi.ils@uw.edu.pl

Łucja Biel / Andrzej Kątny / Piotr Ruszkiewicz (eds.): Studies in Language, Culture and Society. Peter Lang.
The series will publish books addressing the nexus between language, culture and society. Contrastive studies are welcome in particular, whether of a synchronic or diachronic orientation. Various perspectives on language/communication are of interest: grammatical, pragmatic, sociolinguistic, discoursal and semiotic. A wide range of theoretical and methodological positions is accepted: cognitive / anthropological / corpus linguistics, as well as pragmatics, interactional sociolinguistics, (specialized) genre analysis, or critical discourse studies. The cutting edge of the series is to publish innovative research elucidating the processes of inter– and intra-language variation and change, and – at the same time – relating them to flows in and across cognate categories of culture, community and society. The series will publish monographs and edited volumes reporting on data-driven research that carries a potential for application in translation studies, language teaching, multilingual (multicultural) education, and interdisciplinary critical discourse studies. The languages of publication will be English and German, yet book proposals in other major languages will also be considered, if centrally contributive to the main aim of the series.
Contact address: l.biel(at)uw.edu.pl