Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Pracownia Neurolingwistyczna

Pracownia Neurolingwistyczna jest jednostką o charakterze naukowo-badawczym. Głównym jej celem jest indywidualne oraz zespołowe prowadzenie badań naukowych zarówno behawioralnych, kognitywnych, jak i neurolingwistycznych. Projekty realizowane w ramach Pracowni odwołują się do interdyscyplinarnego charakteru nie tyle samej lingwistyki, ile przede wszystkim metodyki nauczania języków obcych. Formuła Pracowni zapewnia możliwości współpracy Instytutu Lingwistyki Stosowanej na czterech różnych płaszczyznach:

 1. wewnątrzzakładowej
 2. międzyzakładowej
 3. międzyuczelnianej w skali krajowej
 4. międzyuczelnianej w skali zagranicznej

Praca zespołowa w ramach Pracowni ułatwia opracowanie nowych projektów, nawiązywanie współpracy z jednostkami zewnętrznymi oraz pozyskiwanie finansowych zasobów ze źródeł zewnętrznych, które są nieodzowne w badaniach interdyscyplinarnych. Ponadto ideą przyświecającą Pracowni jest: 1. praktyczne zastosowanie wyników badań neurolingwistycznych w pedagogice językowej, 2. nawiązanie dialogu między lingwistami i nauczycielami języków obcych.

 

Obszar badań:

 • badania behawioralne z wykorzystaniem metod „po czasie rzeczywistym” (off-line)
 • badania behawioralne z wykorzystaniem metod „w czasie rzeczywistym” (online)
 • badania nad kognitywnymi aspektami przyswajania języków obcych
 • badania nad kognitywną charakterystyką utraty języka obcego/rodzimego i jego retencji
 • badania zajmujące się przetwarzaniem morfosyntaktycznym (składnia i morfologia) oraz metrycznym (fonetyka i fonologia)
 • wykorzystanie okulografu w badaniu percepcji mowy (kontrasty samogłoskowe)
 • eksperymenty mające na celu zbadanie bezpośrednich reakcji mózgu z wykorzystaniem metody potencjałów wywołanych (event-related potentials) w celu uzyskania pełniejszej analizy przetwarzanego sygnału językowego

Wyniki projektów realizowanych przez Pracownię Neurolingwistyczną będą miały bardzo praktyczne przełożenie, ponieważ można będzie zastosować je przy opracowywaniu programów nauczania języków obcych opartych o pełniejsze zrozumienie pracy mózgu (brain compatible language curricula). W ramach współpracy międzyzakładowej w ILS są prowadzone oraz planowane badania z wykorzystaniem okulografu dla potrzeb metodyki nauczania języków obcych. W dalszej perspektywie planujemy połączyć badania z wykorzystaniem okulografu i encefalografu, aby tym samym umożliwić pełniejszą analizę procesów poznawczych stymulujących metryczne oraz morfosyntaktyczne przetwarzanie sygnału językowego.

 

Kierownik pracowni:
dr Małgorzata Szupica-Pyrzanowska

Członkowie:

Współpracownicy z ILS:

Współpracownicy zewnętrzni:

 • prof. Loraine K. Obler, Speech-Language-Hearing Sciences Department (CUNY, New York)
 • prof. Gita Martohardjono, Linguistics Department (CUNY, New York)
 • dr hab. Anna Raciborska, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa; Harvard School of Medicine

 

Realizowane oraz planowane projekty badawcze:

 • Projekt I: Przetwarzanie materiału fleksyjnego w czasie rzeczywistym. Wykonawca: dr Małgorzata Szupica-Pyrzanowska
 • Projekt II: Kognitywne aspekty intensywnego treningu lingwistycznego. Wykonawcy: dr Małgorzata Szupica-Pyrzanowska, dr Katarzyna Malesa
 • Projekt III: Kognitywne aspekty utraty i retencji języka obcego. Wykonawca: dr Małgorzata Szupica-Pyrzanowska
 • Projekt IV: Wykorzystanie okulografu w badaniu percepcji języka – kontrasty samogłoskowe. Wykonawcy: dr Małgorzata Szupica-Pyrzanowska, dr Katarzyna Malesa