Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

dr Karolina Broś

Aktualizacja: [last-modified]

Dyplomy i stopnie naukowe:

 • tytuł magistra psychologii, Uniwersytet SWPS, kierunek: neurokognitywistyka, 2022
 • doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa przyznany w Instytucie Anglistyki UW, 2012 (praca doktorska zatytułowana: „Survival of the Fittest: Fricative Lenition in English and Spanish from the Perspective of Optimality Theory”)
 • certyfikat ukończenia studiów podyplomowych w tłumaczeniu konferencyjnym European Masters in Conference Interpreting, języki: angielski, hiszpański, 2009
 • tytuł magistra i dyplom ukończenia Studiów Filologiczno-Kulturoznawczych Europy Zachodniej w Uniwersytecie Warszawskim, 2007 (praca magisterska: „Spanish syllable structure from the perspective of modern American phonological theories”)

Zainteresowania naukowe:

 • językoznawstwo teoretyczne i eksperymentalne
 • fonologia generatywna, fonologia laboratoryjna, socjofonetyka
 • zmiana językowa i jej uwarunkowania, ewolucja języka
 • psycholingwistyka i neurolingwistyka
 • akwizycja języków obcych i bilingwalizm
 • językoznawstwo hiszpańskie i hispanoamerykańskie

Granty:

 • grant IDUB Nowe Idee, projekt “Wpływ akcentu na przetwarzanie języka obcego podczas tłumaczenia symultanicznego”, okres realizacji: styczeń-grudzień 2022
 • dwuletni grant Sonata 13 przyznany w 2018 r. przez NCN na projekt „Współzależność czynników akustycznych, percepcyjnych i gestów w realizacji różnic subfonemicznych: stopień otwarcia spółgłosek właściwych”. Badania będą prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim oraz w ośrodku badawczym ZAS w Berlinie, we współpracy z dr hab. Marzeną Żygis.

Stypendia i wyjazdy badawcze:

 • stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy w Nicei (Université Côte d’Azur), projekt “Cross-linguistic differences in the perception of subphonemic features – an EEG study”, sierpień-październik 2021.
 • 09.2017-08.2018: Swiss Government Excellence Scholarship, Zurych. Projekt, zatytułowany „Perception of Stress Shift by Speakers of Spanish – an ERP Study” zostanie zrealizowany w Uniwersytecie w Zurychu we współpracy dr. Volkerem Dellwo i jego zespołem (Phonetics Laboratory) oraz prof. Martinem Meyerem z Department of Psychology, Neuroplasticity and Learning in the Normal Aging Brain. Projekt obejmuje 2 eksperymenty neurolingwistyczne (EEG) na użytkownikach j. hiszpańskiego.
 • 5.07-20.08.16: Eksperyment percepcji/produkcji na Gran Canarii, badanie przeprowadzone na 22 użytkownikach rodzimych w warunkach kontrolowanych, projekt: „Zmiana językowa w kanaryjskim wariancie j. hiszpańskiego – badania fonetyczne i socjolingwistyczne”.
 • 1-14.02.16: Badania terenowe na Gran Canarii współfinansowane przez Fundację Uniwersytetu Warszawskiego, projekt: „Zmiana językowa w kanaryjskim wariancie j. hiszpańskiego – badania fonetyczne i socjolingwistyczne”.

Współpraca naukowa:

 • dr Peter Krause, Uniwersytet Kalifornijski
 • dr Maksymilian Bielecki, Uniwersytet SWPS
 • prof. dr hab. Izabela Krejtz, Uniwersytet SWPS
 • Volker Dellwo, Phonetics Lab, University of Zurich
 • Martin Meyer, Psychology Department, University of Zurich
 • Marzena Zygis, ZAS Berlin and Humboldt University
 • Francesc Torres-Tamarit, CNRS Paris
 • Clàudia Pons Moll, Universitat de Barcelona
 • Joanna Zaleska, Universität Leipzig
 • Katarzyna Lipowska, Psychology Department, University of Warsaw
 • Vasiliki Tsouni, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Udział w konferencjach z referatem:

 • 26-28.01.2022: OCP 19, San Sebastian (Hiszpania), referat zatytułowany „Is duration a causal factor of lenition? Evidence from Spanish”; poster „Fed counterfeeding with optional processes in Canary Islands Spanish”, współautor: Aleksei Nazarov
 • 15-17.09.2021: Poznań Linguistics Meeting, Poznań, referat zatytułowany „Phonological contrasts and gradient effects in ongoing lenition”, współautorzy: Marzena Żygis, Adam Sikorski i Jan Wołłejko
 • 21-23.06.2021: PaPE (Phonetics and Phonology in Europe), Barcelona, referat zatytułowany „Gradient effects and contrast preservation in Spanish lenition”, współautorzy: Marzena Żygis, Adam Sikorski and Jan Wołłejko; poster „Perception of word-final aspirated /s/ – a cross-dialectal and cross-linguistic study”, współautor: Jan Wołłejko
 • 1-2.10.2020, PhonolEEGy, Nicea, referat zatytułowany „Suprasegmental features in lexical processing – insights from ERP research”
 • 21-24.08.2019, SLE (Societas Linguistica Europea), Lipsk, warsztat WS 15: Phonological (in)stability and language evolution, referat zatytułowany „The phonological (in)stability of consonants is feature-based”
 • 17-19.06.2019, PaPE (Phonetics and Phonology in Europe), Lecce (Włochy), poster „Default and exceptional stress processing in Spanish: an ERP analysis”, współautorzy: Volker Dellwo i Martin Meyer
 • 22-24.06.2019: APAP, Lublin (Poland), referat zatytułowany „Unnatural patterns and the learnability of incipient language change”
 • 16-18.01.2019: OCP 16, Werona, referat zatytułowany „Default and exceptional stress processing in Spanish as a testing ground for generative versus exemplar-based phonology models: evidence from ERPs”
 • 13.07.2018: MAPS Groningen (Holandia), referat zatytułowany „Stress perception in Spanish – an ERP study”
 • 27-29.06.2018: RFP (16èmes Rencontres du Réseau Français de Phonologie, Paryż), referat zatytułowany „Modelling variation in sound change: social setting as a determinant of process application”
 • 24-26.05.2018: 26th Manchester Phonology Meeting (Wielka Brytania), referat zatytułowany „Sound change as a function of experimental setting: methodological and theoretical issues”
 • 11-13.05.2017: V Foro de Lingüística Hispánica, Lublin, referat zatytułowany „Un leye y leye por favor: el curioso caso de la <ch> canaria”
 • 19-21.02.2017: 14th Old World Conference in Phonology (OCP14), Dusseldorf (Niemcy), referat zatytułowany „Spanish non-continuants at the prosody-phonetics interface”
 • 29-31.05.2016: 24th Manchester Phonology Meeting, Manchester (Wielka Brytania), refert zatytułowany „Opaque Domain Modelling in OT: Against Stepwise Prosodic Parsing in Harmonic Serialism”
 • 16-18.10.2015: konferencja NELS 46 (annual meeting of the North East Linguistics Society), Montréal, referat zatytułowany „Stratum junctures and counterfeeding – against the current formulation of cyclicity in Stratal OT”
 • 28.06-1.07.2015: konferencja Phonetics and Phonology in Europe 2015, Cambridge referat zatytułowany „Perception of stress and vowel reduction in Spanish: word identification, native speaker bias and the default vowel”
 • 19-21.06.2015: konferencja Approaches to Phonology and Phonetics (APAP), Lublin referat zatytułowany „Further sound change in Spanish – postvocalic voicing in Gran Canaria”
 • 28-30.05.2015: konferencja naukowa 23rd Manchester Phonology Meeting, Manchester referat pt. „Phonemic overlap in Canarian Spanish – the case of postvocalic voicing”
 • 7-9.05.2015: IV Foro de Linguística Hispánica: panorama de temas y métodos de investigación, Warszawa, referat zatytułowany „Percepción de acento y acortamiento vocálico en español”
 • 4-6.03.2015: konferencja naukowa 37. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft (DGfS), Lipsk 2015, warsztat pt. Strong versus weak prosodic positions, referat zatytułowany „The prosodic word – weak or strong? Evidence from Spanish”
 • 27-30.01.2015: konferencja naukowa 12th Old World Conference in Phonology, Barcelona referat pt. „The prosodic word – weak or strong? Evidence from Spanish”
 • 11-14.09.2014: SLE2014, konferencja Societas Linguistica Europea w Poznaniu, referat wygłoszony podczas warsztatu na temat procesów redukcji głosek, „Stress pattern and reduction correlations in Spanish”
 • 7-9.07.2014: didTRAD 2014, międzynarodowa konferencja w zakresie badań naukowych w dziedzinie dydaktyki tłumaczenia zorganizowana w Barcelonie przez grupę PACTE, referat pt. „Students on the computer-based translation market: how to reshape translation studies”
 • 5-7.06.2014: Olomouc Linguistics Colloquium (Olinco 2014), Ołomuniec (Czechy), referat pt. „Polish voicing assimilation at the phonetics-phonology interface”
 • 29-31.05.2014: 22nd Manchester Phonology Meeting, referat na temat udźwięczniania głosek przed sonorantami w j. polskim pt. „Laryngeal conspiracies and the life cycle of phonological processes”
 • 11-12.04.2014: Lingwistyka stosowana – teoria i praktyka dydaktyki, konferencja zorganizowana przez PTLS we Wrocławiu, referat pt. „Studenci w dobie Internetu i skomputeryzowanego rynku pracy: jak dostosować studia translatorskie do zmieniających się realiów”
 • 9-11.05.2013: Foro de Lingüística Hispánica UAM 2013, Poznań – referat w j. hiszpańskim zatytułowany „Debilitamiento de la s en Chile e implicaciones históricas”
 • 24-26.05.2012: Konferencja naukowa 20th Manchester Phonology Meeting w Manchesterze, referat pt. „Derivationalism in OT – Boon or Bane”
 • 1-4.05.2012: konferencja naukowa Second Workshop on Sound Change w Monachium, referat pt. „Spanish fricative lenition as an example of phonemic shift”
 • 2-4.12.2011: konferencja naukowa GLiP7 (Generative Linguistics in Poland 7), Wrocław, referat pt. „Chilean Spanish s-weakening as an example of phonological opacity”

Wystąpienia gościnne:

 • 20 października 2022: Using N400 in phonological research – the ‘semantics’ of word stress perception – spotkanie Multilingualism Research Hub (https://multirhub.idub.uw.edu.pl)
 • 23 marca 2022: „Sound change in the making – phonetics versus phonology”, wystąpienie przed gronem L’Atelier de phonologie w Paryżu
 • 6 lipca 2021: „Reading and writing eye-tracking research papers”, warsztat podczas szkoły letniej nt. badań okulograficznych LEAD-ME organizowanej w ILS UW
 • 18 grudnia 2020: „The phonetics and phonology of word stress perception – neurophysiological evidence”, wystąpienie gościnne w Uniwersytecie Wrocławskim

Doświadczenie dydaktyczne:

 • fonetyka i fonologia (angielska, hiszpańska, polska)
 • wybrane zagadnienia z językoznawstwa teoretycznego
 • językoznawstwo eksperymentalne (przegląd zagadnień i badań nad językiem)
 • seminarium i proseminarium magisterskie (językoznawstwo, translatoryka)
 • warsztaty z tłumaczenia ustnego
 • warsztaty tłumaczeniowe pisemne
 • nauka wymowy angielskiej (wariant brytyjski)
 • praktyczna nauka języka hiszpańskiego
 • praktyczna nauka języka angielskiego

Doświadczenie zawodowe:

 • od 2004 r. tłumacz pisemny i konferencyjny j. angielskiego i j. hiszpańskiego
 • koordynator ds. tłumaczeń ustnych podczas sprawowania przez Polskę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w MSZ (2011)
 • lektor j. angielskiego (2002-2004)

Kursy i szkolenia:

 • październik 2022, warsztat z zakresu Bayesowskiej analizy danych językoznawczych
 • jesień 2021, intensywny warsztat z zakresu programowania w Matlabie w celu przetwarzania i analizy danych EEG, Uniwersytet SWPS
 • listopad 2021, 3-dniowy warsztat z zakresu wykorzystania programu PsychoPy w połączeniu z platformą Pavlovia.org w projektowaniu badań naukowych, organizator: Open Science Tools Ltd.
 • kwiecień 2021, warsztaty vTEM (online) organizowane przez Uniwersytet w Lizbonie: wykorzystanie narzędzi online oraz narzędzia Open Sesame w przygotowywaniu badań percepcji
 • luty 2019, kurs Pythona, Instytut Nenckiego PAN
 • 17-20.07.2018: Birmingham ERP Boot Camp(Wielka Brytania), warsztaty z analizy danych EEG prowadzone przez Steve’a Lucka i Emily Kappenman
 • 9-14.07.2018: Multiple approaches to the perception of speech(MAPS), szkoła letnia w Groningen (Holandia). Poruszone tematy obejmują percepcję mowy i zaburzenia słuchu, implanty słuchowe, badania z użyciem technik EEG, fMRI, TMS, fNIR i okulografu.
 • 29-31.05.2018: warsztat z adytywnych modeli mieszanych i analizy funkcjonalnej Analysing Curves, Manchester.
 • 2018: warsztat z podstaw Pythona prowadzony przez Thayabarana Kathiresana w Zurychu
 • 2017: warsztat z zastosowania modeli mieszanych w statystyce z R prowadzony przez Sandrę Schwab w Zurychu.
 • 4-6.10.2017: warsztat statystyczny Statistical standards for scientific discovery in linguistics: a practical introduction.
 • 6-9.09.16: Aix Summer School on Prosody– Methods in Prosody and Intonation Research: Data, Theories, Transcription, Aix-en-Provence (Uniwersytet Aix-Marseille), Francja. Warsztaty dla lingwistów z uwzględnieniem metod fonetycznych, psycholingwistycznych i neurolingwistycznych (http://aixprosody2016.weebly.com)
 • 4-5.09.16: Stem II Summer Training in Experimental Methods w Lizbonie (Uniwersytet Lizboński). Warsztat z analizy akustycznej z wykorzystaniem narzędzia Praat (http://labfon.letras.ulisboa.pt/summerschool/en)
 • 14-18.09.15: Training for Trainers. Szkolenie dla dydaktyków tłumaczenia ustnego organizowane przez KE, Bruksela (Komisja Europejska)
 • 3-5.03.15: Kurs obsługi narzędzia LateX do sporządzania artykułów, prac, bibliografii i prezentacji naukowych, Lipsk
 • 14-18 września 2015: Training for Trainers, seminarium organizowane przez Komisję Europejską dla osób nauczających tłumaczenia konferencyjnego w ośrodkach akademickich, Bruksela
 • 7 lipca 2014: II Specialist Seminar on the Didactics of Translation, seminarium zorganizowane przez grupę PACTE, Universidad Autónoma de Barcelona. Moduły objęte szkoleniem:
   • Podstawy pedagogiczne kształcenia tłumaczy
   • Zastosowanie technologii teleinformatycznych w kształceniu tłumaczy
   • Ocenianie w kształceniu tłumaczy
   • Zastosowanie narzędzi korpusowych w kształceniu tłumaczy
 • wrzesień 2013: szkolenie z zakresu Dydaktyki Szkoły Wyższej w ramach projektu Nowoczesny Uniwersytet

Publikacje