Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

prof. ucz. dr hab. Łucja Biel

biel lucja

 • Stanowisko: profesor uczelni (B-D)
 • Zespół Badawczy EUMultilingua
 • Pokój: 3.049
 • E-mail: l.biel(at)uw.edu.pl
 • Dyżur: środa 13:00 – 14:30, po wcześniejszym umówieniu się
 • Urlop: 
 • ORCID ID: 0000-0002-3671-3112

Aktualizacja: [last-modified]

Najważniejsze informacje:

Stopnie naukowe:

 • magister filologii angielskiej, specjalizacja przekładoznawcza, Uniwersytet Jagielloński, praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. E. Tabakowskiej, 1998
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (z wyróżnieniem), Filologiczne Studium Doktoranckie, Uniwersytet Gdański, rozprawa pt. „Distance in English and Polish”, promotor prof. dr hab. R. Kalisz, 2004
 • doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, Uniwersytet Warszawski, 2015

Studia podyplomowe:

 • Diploma in an Introduction to English Law and the Law of the European Union, University of Cambridge, 2005–2007
 • School of American Law, Chicago-Kent College of Law i Uniwersytet Gdański, 2004-2005
 • Studium Zarządzania i Biznesu, Uniwersytet Jagielloński, 1997-1998

Kursy i szkolenia:

 • letnia szkoła Translation Research Summer School, University College London, 2007
 • letnia szkoła CETRA – 20th Doctoral Summer School, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia, 2008
 • kurs Editing for Translators, Monterey Institute of International Studies, USA, 2008
 • kurs Certificate in Collaborative Translation Teaching, University Ramon Llull i University of Vic, Barcelona, Hiszpania, 2008
 • kurs Certificate in Teaching Translation: Language and Technology, Consortium for the Training of Translation Teachers, Universidade do Minho, Braga, Portugalia, 2008
 • szkolenia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, program SKILLS, PO KL:  Prezentacja wyników badań naukowych (2014), Zarządzenie projektami badawczymi (2014), Upowszechnianie nauki (2014), Zarządzenie zespołem badawczym (2015), Mentoring (Collegium Wratislaviense, 2015)

Zainteresowania naukowe:

 • Językoznawstwo korpusowe, translatoryka korpusowa
 • Tłumaczenia specjalistyczne prawne i prawnicze, instytucjonalne i ekonomiczne; terminologia prawna
 • Technologie tłumaczeniowe i tłumaczenie maszynowe
 • Dydaktyka przekładu specjalistycznego
 • Dyskurs instytucjonalny

Doświadczenie zawodowe:

 • profesor uczelni w Instytucie Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski (2013 – …), Wicedyrektor ds. Współpracy z Zagranicą i Organizacji (od 2014 -2016), p.o. Dyrektor Instytutu Lingwistyki Stosowanej (2016), członkini Rady Dyscypliny Językoznawstwo
 • adiunkt w Katedrze Translatoryki Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki (2004-2013), współzałożycielka specjalności translatorycznej, wicedyrektor ds. studenckich (2005-2008)
 • Visiting Lecturer, MA in Legal Translation, City University London (2009-2014, 2018)
 • Uniwersytet Jagielloński, Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową, wykładowca zewnętrzny na studiach podyplomowych dla tłumaczy (2018-…)

Projekty badawcze:

 • MHEALTH ALL: Development and implementation of a digital platform for the promotion of access to mental healthcare for low language proficient third-country nationals in Europe, AMIF Fund, Komisja Europejska, 2022-2024
 • Terminologiczność terminów: anatomia terminów prawnych a doświadczenia komunikacyjne użytkownika-niespecjalisty, grant idub Nowe Idee, 2022-2023
 • MUST – Multilingual Student Translation, Centre for English Corpus Linguistics, Université catholique de Louvain, 2017-…
 • Eurolekt – unijna odmiana języka polskiego i jej wpływ na polszczyznę urzędową, grant NCN 2015-2020, http://eurolekt.ils.uw.edu.pl/
 • Training action for legal practitioners: Linguistic skills and translation in EU, Komisja Europejska (DG ds. Konkurencji), action grant 2016-2018
 • Understanding Justice, Komisja Europejska (DG ds. Sprawiedliwości), action grant 2014-2016
 • Eurolect Observatory, UNINT, 2013-2018, http://www.unint.eu/it/ricerca/gruppi-di-ricerca.html
 • Język wielojęzycznego prawa Unii Europejskiej – (de)kulturyzacja i (de)hybrydyzacja języka prawnego podczas tworzenia i transpozycji prawa Unii Europejskiej, grant NCN 2014-2018, wykonawca
 • Grant badawczy habilitacyjny MNiSW Badanie korpusowe kolokacji języka prawnego, 2010-2012, https://eurolekt.ils.uw.edu.pl/publications-and-materials/eurofog-project/
 • Optimale – Optimising Professional Translator Training in a Multilingual Europe, Erasmus Academic Networks, Komisja Europejska, 2010-2013

Działalność naukowa:

 • Członkini komitetu redakcyjnego czasopism: Terminology, Across Languages and Cultures, Comparative Law and Language, Comparative Legilinguistics, Lingua Legis
 • Członkini międzynarodowych grup roboczych i konsorcjów: International Advisory Board w Transius (Centre for Legal and Institutional Translation Studies), University of Geneva, Szwajcaria; CAL(Computer-Assisted Legal Linguistics), Heidelberg Academy of Science, Niemcy, https://cal2.eu/index.php/team; RELINE – Legal Linguistics Network, University of Copenhagen; The Consortium for Translation Education Research (CTER).

Doświadczenie dydaktyczne:

 • Promotorka 80 prac magisterskich i licencjackich na City University London, Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Gdańskim
 • Prowadzenie kursów praktycznych i teoretycznych z przekładu specjalistycznego (przekład prawny i prawniczy, unijny, ekonomiczny) i terminologii, językoznawstwa i praktycznej nauki języka angielskiego
 • Wypromowani doktorzy: dr Dariusz Koźbiał (Translation of Judgments: A Corpus Study of the Textual Fit of EU to Polish Judgments, 2021), dr Katarzyna Wasilewska (Administrative Reports: A Corpus Study of the Genre in the EU and Polish national settings, 2022)

Doktoranci:

 • Natalia Zawadzka-Paluektau
 • Marta Jankowska

Nagrody i wyróżnienia:

 • Brązowy Krzyż Zasługi za działalność na rzecz kształcenia tłumaczy przysięgłych, 2017.
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia wpływające na rozwój oraz prestiż Uniwersytetu Warszawskiego, 2017.
 • Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za podręcznik akademicki pt. Ways to Translation, 2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Nagroda Rektora Zespołowa stopnia drugiego za opracowanie innowacyjnej koncepcji i konsekwentną realizację studiów translatorycznych w Uniwersytecie Gdańskim, 2011
 • Odznaka za Zasługi dla Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych PT TEPIS, 2010
 • Stypendium habilitacyjne, Uniwersytet Gdański, 2008-2010
 • Stypendium Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego dla wyróżniających się doktorantów, 2002

Inne:

 • tłumaczka języka angielskiego i konsultantka językowa od 1997 r., tłumaczka przysięgła języka angielskiego
 • ekspertka w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, TC 37 – Terminology and other language and content resources, Podkomitet SC 5 Tłumaczenia pisemne, ustne i związana technika (2013-2017)

okładka "Institutional Translator Training"

Zobacz także: