Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

dr Katarzyna Czarnocka (Katarzyna Stachowiak)

 • Stanowisko: adiunkt (B-D); opiekun praktyk tłumaczeniowych sekcji języka niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego
 • Zakład Badań nad Przekładem Ustnym i Audiowizualnym
 • Pokój: 2.024
 • E-mail: km.stachowiak(at)uw.edu.pl
 • Dyżur: poniedziałek, 15:00–16:00. Uprzejmie proszę o potwierdzanie miejsca odbywania konsultacji mailowo lub telefonicznie/za pomocą WhatsApp
 • Urlop:

Aktualizacja: [last-modified]

Wykształcenie

 • 2012-2016: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Anglistyki: studia doktoranckie; praca doktorska obroniona z wyróżnieniem w 2017 roku
 • 2010-2012: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii: Wydziałowe Studia Tłumaczenia Konferencyjnego
 • 2006-2010: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii: filologia angielska
 • 2011-2012: Politechnika Poznańska, Wydział Architektury: Architecture and Urban Planning (studia w j. angielskim)
 • 2007-2011: Politechnika Poznańska, Wydział Architektury, architektura i urbanistyka

Udział w konferencjach naukowych

 • 4th international conference under “Translating Europe” programme (prezentacja: Same concept, different modalities: On visual and auditory processing in interpreting)
 • 19th European Conference on Eye Movements, Wuppertal, 2017 (postery: 1) Can you see what I’m saying? Eye movements and bilingual language processing in simultaneous interpreting; 2) A closer look at numbersin simultaneous interpreting: An eye-tracking study, z drem Pawłem Korpalem)
 • Translation and Interpreting in Trasition, Gandawa, 2017 (prezentacja: On eye movements and gestures in response to interpreting-related cognitive effort in professionals and trainees, z drem Pawłem Korpalem)
 • Polska Konferencja Eyetrackingowa, Lublin, 2017 (prezentacja: On number processing and its effect on the accuracy of simultaneous interpreting, z drem Pawłem Korpalem)
 • 8th European Society for Translation Studies Congress: Moving Boundaries, Aarhus, 2016 (prezentacja: Eye movements as correlates of cognitive load in simultaneous interpreting)
 • International Conference on Eyetracking and Applied Linguistics (ICEAL), Warszawa, 2015 (prezentacje: 1) Thevisual or the aural: Which modality is dominant in simultaneous interpreters?; 2) Simplification in Translation and Paraphrasing; Combining Corpus Linguistics, Key-Logging and Eyetracking Research, z dr hab. Bogusławą Whyatt, prof. UAM i dr Martą Kajzer-Wietrzny)
 • Poznań Linguistic Meeting, Poznań, 2015 (prezentacja: Similar or different? Cognitive rhythm in translation andparaphrasing, z dr hab. Bogusławą Whyatt, prof. UAM i dr Martą Kajzer-Wietrzny)
 • III Polska Konferencja Eyetrackingowa, Warszawa, 2015 (prezentacje: 1) Niewidoczne gołym okiem, czyli o tym,jak wyobraźnia wzrokowa wspomaga przetwarzanie kognitywne i jak to zmierzyć; 2) Co ruchy gałek ocznych mówią o procesie tłumaczenia ustnego? z drem Pawłem Korpalem)
 • Respeaking, Live Subtitling and Accessibility, Rzym, 2015 (prezentacja: More than meets the ear: Do subtitles matter for the well-educated, speaking hearing impaired?)
 • Emotions: Polish Association for the Study of English (PASE) conference, Wrocław 2015 (prezentacja: Emotions reflected in interpreting)
 • didTRAD PACTE: International Conference on Research into the Didactics of Translation, Barcelona, 2014: (prezentacja: Visual materials in simultaneous interpreting)
 • SMYS: Silesian meeting of young scholars, Szczyrk, 2014 (prezentacja: Mental Imagery in auditory stimuli processing)
 • International Conference on Eyetracking and Applied Linguistics (ICEAL), Warszawa, 2014 (prezentacje: 1) AComparative Analysis of Reading Patterns in Interlingual and Intralingual Translation: An Eyetracking Study, z dr hab. Bogusławą Whyatt i dr Martą Kajzer-Wietrzny; 2) How do Simultaneous Interpreters Cope with Numbers in the Fast Speech Condition? An Eyetracking Study, z drem Pawłem Korpalem)
 • 20th International Congress on Palliative Care, Montreal, 2014 (poster: Adult Attachment Styles Associated withPatient-Doctor Relations in Palliative Care, z dr Iwoną Zaporowską-Stachowiak)
 • IV Simposi internacional de joves investigadors en traducció, interpretació, estudis interculturals i estudis d’Àsiaoriental, Barcelona, 2014 (prezentacja: Visual processing in simultaneous interpreters)
 • Young Linguists’ Meeting, Poznań, 2014 (prezentacja: More than meets the ear: are facial expressions meaningfulfor interpreters?)
 • Translation in Transition: Between Cognition, Computing and Technology, Copenhagen Business School, Kopenhaga, 2014 (prezentacja: Exploring decision-making processes in translation and paraphrase: a report on the ParaTrans project, z dr hab. Bogusława Whyatt, prof. UAM i dr Martą Kajzer-Wietrzny)
 • Intermedia: The Łódź Conference on Audiovisual Translation and Localization, Łódź, 2013 (prezentacja: Do welook or do we listen? Investigating subtitled scenes’ perception by means of an eye tracker)
 • 17th European Conference on Eye Movements, Lund, 2013 (prezentacja: Number processing in simultaneous interpreting: An eye-tracking study, z drem Pawłem Korpalem)
 • Speech and Gaze in Translation, Kopenhaga, 2013 (prezentacja: Google knows better: An analysis of translation assistance tools)
 • IV Simposi internacional de joves investigadors en traducció, interpretació, estudis interculturals i estudis d’Àsiaoriental, Barcelona, 2013 (prezentacja: Simultaneous Interpreting as Trained Multitasking)
 • Język w Poznaniu, Poznań, 2013  (prezentacja: Mental tongue slips – production errors without uttering a word: Astudy on interpreters and translators)
 • Mówienie w Języku Obcym III: Perspektywa Psycholingwistyczna i Socjolingwistyczna, Konin, 2013 (prezentacja: Simultaneous interpreting and translating as multitasking: Attention management in interpreters and translators)
 • Rola Tłumacza i Przekładu w Epoce Wielokulturowości i Globalizacji, Warszawa, 2013 (prezentacja: Simultaneousinterpreting as time-constrained multitasking: A study on dual-task management in interpreters and bilinguals; are linguistic or attention and memory skills unique for professional interpreters?)
 • 11th International Symposium of Psycholinguistics, Teneryfa, 2013 (poster: Numerical data processing insimultaneous interpreting: Does visual input facilitate the process?, z drem Pawłem Korpalem)
 • StuTS 51 in Stuttgart, 2012 (prezentacja: Attention bottleneck in simultaneous interpreting).

Granty badawcze:

 • 2016 ~ kierownik projektu finansowanego z funduszy Narodowego Centrum Nauki: Foreign language influence on native pronunciation in simultaneous interpreting (2015/19/N/HS2/03400),
 • 2015 ~ wykonawca w projekcie finansowanym z funduszy Narodowego Centrum Nauki: Numerical data processing in simultaneous interpreting: eyetracking studies (UMO-2015/17/N/HS2/03160),
 • 2012 ~ wykonawca w projekcie finansowanym z funduszy Narodowego Centrum Nauki:  Para-Trans Research Project – decision process in paraphrase and translation (UMO – 2012/07/E/HS2/00661),
 • 2012-2015: wykonawca w projekcie finansowanym z funduszy Narodowego Centrum Nauki: Cognate processing and the structure of the mental lexicon in multilingual speakers – a study of reaction times to visual stimuli and an analysis of eye movements in reading (UMO – 2012/07/B/HS6/00487),
 • 2012-2013: dodatkowy wykonawca w projekcie finansowanym z funduszy Narodowego Centrum Nauki: Cognitive role of gesture in the language of congenitally blind and visually-impaired children (UMO – 2011/01/N/HS6/04050).

Udział w międzynarodowych projektach badawczych:

 •  2016 ~ POSS project: Language as product and process (kierownik: prof. Bergljot Behrens, ILOS, Uniwersytet w Oslo).

Udział w seminariach naukowych:

 • POSS seminar: International Workshop in Language as Process and Product, ILOS, Uniwersytet w Oslo, 2017

Odbyte szkolenia:

 • CAT tools training on the use of Trados, Poznań, 06.05.2015
 • Technical Translation Training, Poznań, 19.05.2015
 • szkolenie z respeakingu w ramach projektu: „Respeaking – proces, kompetencje, jakość”, finansowanego ze środkówNarodowego Centrum Nauki (kierownik: dr hab. Agnieszka Szarkowska, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski), Warszawa, 02. 2015
 • DG SCIC training for translation and interpreting teachers: „Testy. Organizacja lekcji/sesji szkoleniowych”, Warszawa, 15-16.01.2015

Stypendia i staże zagraniczne:

 • Norwegia, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS), Uniwersytet Oslo, stypendiumUniwersytetu w Oslo i wizyta mająca na celu przeprowadzenie (dla zespołu naukowego ILOS) szkoleń z zakresu okulografii i badań eye-trackingowych oraz prowadzenie zajęć z metodologii badawczej dla studentów ILOS, luty-marzec 2016
 • Dania, Centre for Research and Innovation in Translation and Translation Studies, Copenhagen Business School,wizyta studyjna i pomoc w realizacji zadań grantowych, styczeń-marzec 2013

Wykłady gościnne:

 • The hard work of working memory, Uniwersytet w Oslo, 2016
 • Attention bottleneck in simultaneous interpreting, Copenhagen Business School, 2013

Doświadczenie organizacyjne:

 • współorganizowanie sesji tematycznej na konferencji: Poznań Linguistic Meeting 2015, z dr hab. Bogusławą Whyatt, prof. UAM i dr Martą Kajzer Wietrzny
 • prowadzenie warsztatów okulograficznych: „Co to jest eye-tracking i co ruchy oczu mówią o rozumieniu języka?”, Poznańska Noc Naukowców 2014, z dr Agnieszką Lijewską i mgrem Bartoszem Brzozą
 • prowadzenie warsztatów okulograficznych: „Mam oko na język”, Poznański Festiwal Nauki i Sztuki 2014, z dr Agniszką Lijewską
 • prowadzenie warsztatów okulograficznych podczas: Third Ph.D. Course in Translation Processes Research,Copenhagen Business School, 2013

Doświadczenie dydaktyczne:

 • metodologia badań naukowych – psycholingwistyka,
 • tłumaczenie pisemne, w tym tłumaczenie naukowe i techniczne, a także tłumaczenie tekstów unijnych
 • tłumaczenie ustne, w tym symultaniczne i konsekutywne, sight translation, liaison i chuchotage
 • narzędzia CAT dla tłumaczy
 • EFL

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń:

 • Polskie Stowarzyszenie Tłumaczy Konferencyjnych (Polish Association of Conference Interpreters; członkini Zarządu)
 • Polski Komitet Normalizacyjny
Publikacje