Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

prof. dr hab. Małgorzata Tryuk

 • Stanowisko: profesor (B-D); Kierownik Zakładu Badań nad Przekładem Ustnym i Audiowizualnym
 • Zakład Badań nad Przekładem Ustnym i Audiowizualnym
 • Pokój: 2.024
 • Telefon: +48 22 5526071
 • E-mail: m.tryuk@uw.edu.pl
 • Dyżur: wtorek — 11:30-13:00 (z wyjątkiem terminów posiedzeń Rady Wydziału), środa — 9.00-9.45.
 • Orcid ID: 0000-0002-6925-2711

Stopnie naukowe

 • magister lingwistyki stosowanej, Uniwersytet Warszawski 1976
 • doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski 1984
 • doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  2004
 • tytuł naukowy profesora 2013
 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych «Certificat de formation continue de formateur d’interprètes de conférence», Ecole de Traduction et d’Interprétation,
  Uniwersytet Genewski  2004

Przedstawicielka ILS

 • Konsorcjum European Masters in Conference Interpreting (EMCI) 2004-2021
 • Sieć European Master in Translation (EMT)
 • Conférence Internationale Permanente d’Instituts Universitaires de Traducteurs et Interprètes (CIUTI)

Zainteresowania naukowe

 • translatoryka
 • przekład ustny konferencyjny i środowiskowy 
 • języki specjalistyczne
 • terminologia i terminografia

Doświadczenia dydaktyczne

 • gramatyka opisowa języka francuskiego i gramatyka kontrastywna polsko-francuska
 • terminologia i terminografia
 • teoria przekładu pisemnego i ustnego
 • przekład ustny konferencyjny
 • proseminarium seminarium magisterskie

Doświadczenia zawodowe

 • członek Senatu UW 1982-1985
 • członek Rady Wydziału – 1982-1984 i od 2004
 • członek Rady Instytutu 1998-2002 i od 2004
 • kierownik IPSKT 1999-2005
 • kierownik EMCI – od 2004-2021
 • prodziekan ds. studenckich – w kadencji 2005-2008
 • członek senackiej Komisji ds. studentów, doktorantów i procesu kształcenia w Senacie UW – w kadencji 2008-2012, 2016-2020
 • członek wydziałowej komisji ds. awansów profesorskich w kadencji 2016-2020
 • członek senackiej Komisji dyscyplinarnej dla studentów i doktorantów w Senacie UW – w kadencji 2008-2012 i 2012-2016
 • przewodnicząca wydziałowej Komisji ds. studenckich i procesu kształcenia – w kadencji 2008-2012 i 2012-2016
 • Przewodnicząca RND Językoznawstwo w kadencji 2019-2020

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych

 • Członek European Society for Translation Studies (EST)
 • Akademickie Stowarzyszenie Romanistów Polskich ATRP „Plejada”
 • AUPELF Réseau Lexicologie Traduction Terminologie
 • Członek Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich

Przynależność do zespołów redakcyjnych

 • sekretarz redakcji „Kwartalnika Neofilologicznego” 1978-1987
 • członek redakcji „RIELMA” i “Lingua Legis”
 • recenzent (peer-reviewer) w czasopismach: Across Languages and Cultures,  Między Oryginałem a PrzekłademPrzekładaniec, Rocznik PrzekladoznawczyInterpreters’ NewsletterRIELMACLINA: An Interdisciplianry Journal of Translation, Interpreting and Intercultural Communication, JosTRans, New Voices in Translation, Interpreting and Society, Chronotopos, InTRAlinea

Staże w uniwersytetach zagranicznych

 • Uniwersytety Paris III (ESIT) i Paris IV, Rennes II, Lyon II, Uniwersytet Kraju Sary w Saarbrücken
 • program europejski Sokrates ERASMUS: ISTI Bruksela,  Uniwersytety w Hildesheim, Germersheim FTSK, London Metropolitan University, Uniwersytety w Vigo i w Alcalá de Henares, Comillas w Madrycie, Uniwersytet Wiedeński

Profesor wizytujący, wykłady gościnne i szkoły doktorskie

 • 2011 semestr letni Uniwersytet  im. Johanna Gutenberga w Moguncji Germersheim
 • 2017 Uniwersytet Rikkyo w Tokio
 • 2017 i 2019 Uniwersytet Wiedeński – Szkoła Doktorska „Translation and History”
 • 2022 Uniwersytet Karola Praga
 • 2023 York University Toronto (zdalnie)
 • 2023 Collège de France
 • 2023 CET Université Paris Cité (zdalnie)

Udział w konferencjach międzynarodowych (z referatem) od 2013 r.

 • ENPSIT InDialog 4, Gandawa,  2023
 • Oblicza lingwistyki stosowanej : Polskie przekłady specjalistyczne, IFA, Uniwersytet Wrocławski, 2022 (zdalnie)
 • Polskie szkoły lingwistyki stosowanej – historia, status, perspektywy, WLS, Warszawa, 2022
 • La traductologie en langue francaise:  un tour d’horizon , IFR, UJ Kraków: 2022
 • The Role of Translation and Interpreting in Society and Citizenship:
  Interculturality, Acess to Information, Public Services, and Equality, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima, 2022
 • Translation and  History Network Conference, Tallinn, 2022
 • I Kongres Przekładoznawstwa Polskiego,  Kraków, 2022
 • Język III Tysiąclecia XII,  Kraków, 2022
 • Amour – Traduction – Traducteur  IFR Uniwersytet Wrocławski, 2021 (zdalnie)
 • Peripheries – Centre – Traduction, IFR Uniwersytet Wrocławski, 2019
 • Tłumacz języka migowego – kim był, kim jest, kim będzie, STPJM i ILS, Warszawa, 2019
 • Discuss Interpreting, ISIT Paris 2018
 • Translation and interpreting in the era of demographic and technological change. Innovation in research, practice and training, Heriot-Watt University, Edynburg, 2018
 • The changing profile of the translation profession: technology, competences and fit-for-market training, Translating Europe Workshop, ILS Warszawa 2018
 • Wokół terminologii: teoria, dydaktyka i praktyka, IFR Uniwersytet Wrocławski 2018
 • Oblicza postpamięci 3 – kody i języki, ISM UJ, Kraków 2018
 • 4th International Conference of Translation Studies, Translating Europe Workshop, Uniwersytet Wileński, 2017
 • Points of view in Translation Studies, Katedra UNESCO UJ, Kraków, 2017
 • History of Interpreting,  Ist Hong Kong Baptist University Conference on Interpreting, Hong Kong 2017
 • International conference “Translation and the Third Reich II”, Wiedeń, Austria 2016
 • 8th Conference of European Society of Translation studies, Aarhus, Dania 2016
 • Forum on Quality in Legal Translation,  Translating Europe Workshop, Warszawa 2016
 • The Day of Hungarian Translators and Interpreters, Translating Europe Workshop, Budapest, Węgry 2016
 • XXIe Rencontre du Réseau thématique “La traduction comme moyen de communication interculturelle”,Kraków 2015
 • 28th International Fair for Languages and Cultures, “Community Interpreting in Dialog with Technology II”,  Berlin, Niemcy 2015
 • International conference “Back to the future – 60th anniversary of META” Université de Montréal, Montreal, Kanada 2015
 • International conference “Translation and the Third Reich”, Berlin, Niemcy 2014
 • International conference “Going East: Discovering new and Alternative Traditions in Translation (Studies)”, Wiedeń, Austria 2014
 • XXe Rencontre du Réseau thématique “La traduction comme moyen de communication interculturelle”,Wrocław 2014
 • International conference “Interpreting in Nazi Concentration Camps: Challenging the ‘Order of Terror’”, Graz, Austria 2014
 • 5th International Conference on Public Service Translation and Interpreting, Universidad de Alcalá de Henares, Hiszpania 2014
 • Übersetzergespräche 3., Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Niemcy 2014
 • XVIIe Rencontre du Réseau thématique “La traduction comme moyen de communication interculturelle,  Mulhouse, Francja  2013
 • Translatio i kultura, Warszawa 2013
 • Methodological Challenges for Contemporary Translator Educators, Kraków 2013
 • 7th Conference of the European Society for Translation Studies, Germersheim 2013
 • GlobE 2013. Tekst naukowy wczoraj i dziś: wiedza – język (dyskurs) – przekład naukowy, Warszawa 2013

Nagrody i odznaczenia

 • Officier des Palmes académiques 2013
 • Medal 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego 2016
 • Nagroda Rektora UW 2005
 • Nagroda Rektora UW zespołowa I stopnia 1992
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej indywidualna III stopnia 1990

Inne

 • Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego przy Ministrze Sprawiedliwości – od 2005-2017

 

Promotor prac magisterskich (ponad  200), rozpraw doktorskich (2), recenzent w przewodach doktorskich (10 krajowych  i 3 na uniwersytetach zagranicznych), postępowaniach habilitacyjnych (4) i w postepowaniach o nadanie tytułu profesora (2).

 

 

Publikacje