Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

dr Aleksandra Kalata-Zawłocka

Aktualizacja: [last-modified]

Stopnie naukowe:

 • magister lingwistyki stosowanej, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 2003
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie lingwistyki stosowanej i translatoryki, ILS, Uniwersytet Warszawski, 2015

Zainteresowania naukowe:

 • translatoryka migowa i porównawcza (języków migowych i fonicznych)
 • etycyzacja i profesjonalizacja zawodu tłumacza języka migowego
 • lingwistyka migowa
 • socjolingwistyka migowa
 • kultura Głuchych

Doświadczenie dydaktyczne:

 •  Literatura Głuchych
 • Podstawy przekładu pisemnego (PJM)
 • Podstawy translatoryki migowej (wykład na kierunku Filologia polskiego języka migowego)
 • Seminarium magisterskie na kierunku Filologia polskiego języka migowego
 • Tłumaczenie języka migowego (zajęcia fakultatywne)
 • Sign language and the Deaf community (zajęcia fakultatywne)
 • Doskonalenie kompetencji komunikacyjnej (mówienie, pisanie)
 • Semiotyka społeczna (ćwiczenia)
 • Trening interkulturowy (ćwiczenia)
 • Warsztat tłumacza języka migowego (wykład i ćwiczenia na studiach podyplomowych „Polski język migowy”)

Wybrane wystąpienia konferencyjne:

 • 2022: “Languages and People: Problems and Solutions”, Referat: “Objective and personal factors determining preference for interpreting from a signed into a spoken language among Polish Sign Language interpreters”, Wilno, 29-30.09.2022
 • 2022: “EST22 Oslo Congress”, Referat: “Ethics of spoken and signed language conference interpreters: a synchronic and diachronic perspective”, Norwegia, Oslo, 22-25.06.2022
 • 2022: I Kongres Polskiego Przekładoznawstwa „Koncepcje – Metodologie – Działania”, Referat: „Tłumaczenie dla głuchych a tłumaczenie głuchych – podejścia, różnice, wyzwania”, Kraków, 19-21.05.2022
  2019: “Intermedia”, Referat: “Sign language interpreting on TV in the eyes of Deaf viewers”
  Warszawa, 19-20.09.2019
 • 2019: Jubileuszowa konferencja Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego „Tłumacz języka migowego – kim był? Kim jest? Kim będzie?”, Referat: „Tłumaczenie języka migowego jako przedmiot badań naukowych”, Warszawa, 19-20.10.2019
 • 2019: Kolokwium Zakładu Badań nad Dyskursem Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW „Współczesne dyskursy służby zdrowia. Humanistyczne aspekty komunikacji w opiece medycznej”, Referat: „Z tłumaczem czy bez? – w kilku słowach o komunikacji z głuchym pacjentem.”, Warszawa, 1.02.2019
 • 2019: “Media For All 8”, Referat: “Preparation strategies employed by sign language interpreters working in television settings”, Szwecja, Sztokholm, 17-19.06.2019
 • 2019: Seminarium “Sign Language Interpreting on TV and Media”, Referat: “Preparation for interpreting in TV settings – methods and strategies employed by sign language interpreters across Europe”, Anglia, Londyn, 16-17.11.2019
  2018: „Komunikacja w medycynie”, Referat: „Usługi tłumaczenia na odległość w środowisku medycznym – korzyści i ograniczenia”, Warszawa, 30.11.2018
 • 2018: “Interpreting in employment settings: You are h/fired!”, Plakat: “The concept of professional image as understood by Deaf professionals and sign language interpreters”, Chorwacja, Dubrownik, 14-16.09.2018
 • 2018: IMAGO MUNDI „Tłumacz wczoraj, dziś i jutro”, Referat: „Zintegrowane podejście do tłumaczenie języków fonicznych i migowych”, Warszawa, 28-29.06.2018
 • 2018: IMAGO MUNDI „Tłumacz wczoraj, dziś i jutro”, Referat: „Tłumaczenie w środowisku akademickim – trójstronna współpraca kluczem do sukcesu głuchego studenta”, Warszawa, 28-29.06.2018
 • 2018: “Fourth International Conference on Research into the Didactics of Translation (didTRAD)”,
  Referat: “Techniques deployed by spoken and sign language public service interpreters: a comparative study”, Hiszpania, Barcelona, 20-22.06.2018
 • 2017: „Komunikacja w medycynie”, Referat: „Przychodzi głuchy do lekarza, a lekarz: Po co panu ten tłumacz?”, Warszawa 27-28.10. 2017
 • 2017: Konferencja jubileuszowa z okazji 200-lecia Instytutu Głuchoniemych „Głusi i słabosłyszący w perspektywie tradycji, teraźniejszości i przyszłości”, Referat: „Co trzy głowy, to nie jedna – czyli kilka słów o udanej komunikacji z udziałem tłumacza”, Warszawa 22-23.09.2017
 • 2017: “Points of view on translation and interpreting”, Referat: “Why is it easier for sign language interpreters to interpret from language A to B?”, Kraków 22-23.06.2017

Doświadczenie organizacyjne:

 • 2021: „Interpreter 4.0. Towards virtual reality.” – międzynarodowa konferencja pod auspicjami Europejskiego Forum Tłumaczy Języka Migowego (efsli) – przewodnicząca komitetu naukowego (4-5.09.2021 online)
 • 2019: Konferencja jubileuszowa Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego „Tłumacz języka migowego – kim był? Kim jest? Kim będzie?” – główny organizator, przewodnicząca komitetów organizacyjnego i naukowego (19-20.10.2019, Warszawa)
 • 2015: „To say or not to say – challenges of interpreting from sign language to spoken language” – międzynarodowa konferencja Europejskiego Forum Tłumaczy Języka Migowego (efsli), Warszawa – organizator, przewodnicząca komitetu naukowego
 • 2011: „Teoria i praktyka przekładu PJM. Tłumacze siłą Głuchych” – pierwsza ogólnopolska konferencja Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego – organizator, przewodnicząca komitetu naukowego
 • 2011: „Sign Linguistics” – pomoc przy organizacji konferencji Pracowni Lingwistyki Migowej UW
 • 2011: „Eurosign Interpreter” – międzynarodowy kurs pilotażowy dla Głuchych tłumaczy w ramach projektu unijnego (Pracownia Lingwistyki Migowej UW) – wykonawca
 • 2004: GlobE:  „Bridges and Walls in Metalinguistic Discourse” – pomoc przy organizacji konferencji Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW

Udział w projektach:

 • 2022: wykonawca w międzynarodowym projekcie “Mental HEALTH 4 ALL: Development and implementation of a digital platform for the promotion of access to mental healthcare for low language proficient third-country nationals in Europe” (styczeń-wrzesień 2022)

Wybrane kursy i szkolenia:

 • 2021: kurs online “Wstęp do metodologii badań w językoznawstwie stosowanym” prowadzonym w ramach Działania II 3.7 “Wielojęzyczność” IDUB UW 2021
 • 2021: kurs online “Korpusy językowe: metodologia badań korpusowych i narzędzia do analizy danych. Wprowadzenie do platformy Sketch Engine” IDUB UW (12-26.04.2021)
 • 2021: 4-częściowe webinarium European Forum of Sign Language Interpreters (efsli) “Practical applications of Demand Control Schema” (11.09., 9.10, 30.10, 20.11.2021)
 • 2019: szkolenie “Ręce jako narzędzie pracy o zapobieganiu kontuzjom tłumaczy”, Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego (13.04.2019, Warszawa)
 • 2018: szkolenie “Feedback – how to give, how to take?”, Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego (8.09.2018, Warszawa)
 • 2017: szkolenie “Asertywność w pracy tłumacza”, Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego przeprowadzonego (24.06.2017, Warszawa).

Członkostwo w organizacjach naukowych i zawodowych:

 • Od 2018: Członek Komitetu Technicznego nr 256 ds. Terminologii, Innych Zasobów Językowych i Zarządzania Treścią Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 • 2010: członek Pracowni Języka Migowego przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2009-2020: Prezes Stowarzyszenia Tłumaczy Polskiego Języka Migowego (STPJM)
 • od 2008: członek indywidualny European Forum of Sign Language Interpreters (efsli)