Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

dr Siarhei Padsasonny

Aktualizacja: [last-modified]

Wykształcenie

 • 01.09.1998-30.06.2003 – studia na Wydziale Filologii Rosyjskiej Państwowego Uniwersytetu Homelskiego
 • 2003 – uzyskanie tytułu zawodowego magistra (tytuł pracy magisterskiej: Hudožestvennaâ transformaciâ kategorii greha v romannoj proze 
F. M. Dostoevskogo; promotor: dr Inessa Morozowa, recenzent: dr Iwan Afanasjew)
 • 01.12.2003-30.11.2006 – studia doktoranckie w Państwowym Uniwersytecie Homelskim (literaturoznawstwo rosyjskie)
 • 2010-2012 – praca przygotowawcza do otwarcia przewodu doktorskiego 
i obrony pracy doktorskiej w Instytucie Rusycystyki na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW pod kierunkiem prof. dr hab. Ludmiły Łucewicz
 • 02.03.2012 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych na podstawie pracy doktorskiej Motiv greha v romannoj proze F. M. Dostoevskogo (Motyw grzechu w prozie powieściowej F. M. Dostojewskiego); promotor: prof. dr hab. Ludmiła Łucewicz, recenzenci: prof. dr hab. Boris Jegorow (Instytut Historii Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu), prof. dr hab. Alicja Wołodźko-Butkiewicz (UW)

Zainteresowania naukowe

 • historia literatury i kultury rosyjskiej
 • twórczość i biografia F. M. Dostojewskiego
 • konteksty kulturowe literatury rosyjskiej XIX wieku
 • motywy religijne i moralne w literaturze rosyjskiej
 • prawosławie i literatura rosyjska
 • rosyjska myśl filozoficzno-religijna
 • przekład literacki

Praca dydaktyczna (2002-2014)

 • Prowadzone przedmioty (wykłady i ćwiczenia na Wydziale Filologicznym Państwowego Uniwersytetu Homelskiego oraz w szkołach średnich):
  • Historia literatury rosyjskiej XIX w.
  • Historia literatury powszechnej XVIII w.
  • Historia literatury powszechnej XIX w.
  • Historia krytyki literackiej
  • Teoria literatury
  • Wykład monograficzny: Funkcionirovanie motiva greha v romannoj proze F. M. Dostoevskogo
  • Kultura światowa
  • Język rosyjski
 • Ponadto:
  • opieka naukowa nad studentami odbywającymi praktyki w szkole
  • trener w ramach szkoleń z zakresu dziennikarstwa telewizyjnego dla studentów z Białorusi (Akademia Telewizyjna TVP S.A. (TV Biełsat))