Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

mgr Agata Balińska

  • w semestrze letnim  wtorek 13.15–14.00 (online, po wcześniejszym umówieniu się), poniedziałek 18.15–19.00 (po wcześniejszym umówieniu się)
  • w semestrze zimowym wtorek 13.15–14.00 (online, po wcześniejszym umówieniu się), czwartek 16.45–17.30 (po wcześniejszym umówieniu się).
  • ORCID ID: 0000-0002-1810-8832

 

Wykształcenie:

 • magister filologii w zakresie lingwistyki stosowanej, WLS UW, 2015, (praca pt. The intralingual translation or rewording of British and American children’s literature on the basis of the British and American versions of the Harry Potter series by J. K. Rowling pod kierunkiem prof. UW dr hab. Krzysztofa Hejwowskiego).
 • licencjat kulturoznawstwa w zakresie japonistyki, WO UW, 2015 (praca licencjacka pt. Rola kobiet drogi herbaty w Japonii na przestrzeni wieków pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Ewy Pałasz-Rutkowskiej).

 

Studia:

 • Studia doktoranckie na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW – opiekun naukowa prof. zw. dr hab. Małgorzata Tryuk, tytuł przygotowywanej rozprawy: Dydaktyka przekładu z języka japońskiego i na język japoński: stan obecny, potrzeby, przyszłość,
 • Studia magisterskie jednolite pięcioletnie w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW (j. angielski i j. rosyjski),
 • Studia licencjackie trzyletnie na Wydziale Orientalistycznym, specjalizacja Japonistyka.

 

Zainteresowania naukowe:

 • dydaktyka przekładu,
 • historia przekładu,
 • neurolingwistyka,
 • neurobiologia,
 • translatoryka,
 • psycholingwistyka,
 • przekład intralingwalny,
 • przekład ustny i pisemny,
 • lingwistyka korpusowa,
 • okulografia (eye-tracking),
 • japonistyka,
 • lokalizacja.

 

Doświadczenie organizacyjne:

 • Członkini komitetu organizacyjnego konferencji Imago Mundi w ILS UW w 2018,
 • Organizacja konferencji studentów i doktorantów podczas Dni Japonii 2012.
 • Organizacja konferencji: The 3rd International Conference on Community Translation Mundi w ILS UW w 2023,

 

Doświadczenie dydaktyczne w ILS UW:

 • 2021–obecnie: Lokalizacja – zajęcia dla studentów 2. roku studiów magisterskich, język angielski B w ILS, (we współpracy z mgr. Mikołajem Szwedem)
 • 2020–obecnie: Kształcenie kompetencji komunikacyjnych – warsztaty z pisania dla studentów 2. roku studiów licencjackich, język angielski B w ILS,
 • 2019–obecnie: Podstawy przekładu pisemnego – warsztaty tłumaczeniowe dla studentów 1. i 2. roku studiów licencjackich, język angielski B i C w ILS,
 • 2019–obecnie: Kształcenie kompetencji komunikacyjnych – warsztaty z pisania dla studentów 1. roku studiów licencjackich, język angielski B i C w ILS,
 • 2019–2020: Warsztaty tłumaczeniowe dla studentów 1. roku studiów magisterskich w ILS, język angielski B i C,
 • 2019–2020: Warsztaty tłumaczeniowe (tematyka naukowo-techniczna) dla studentów 2. roku studiów magisterskich w ILS (studia zaoczne),
 • 2018–2019: Warsztaty tłumaczeniowe (tematyka autorska) dla studentów 1. roku studiów magisterskich w ILS (studia zaoczne),
 • 2017: Podstawy neurolingwistyki dla studentów 1. roku studiów magisterskich JiS,
 • 2017 i 2020: Warsztaty tłumaczeniowe (tematyka autorska) dla studentów 2. roku studiów magisterskich język angielski B i C w ILS,
 • 2016–2020: Warsztaty językowo-tłumaczeniowe dla studentów 2. roku studiów licencjackich, język angielski C w ILS,
 • 2016–2019: Warsztaty językowo-tłumaczeniowe (tematyka społeczno-polityczna-ekonomiczna, turystyczno-geograficzna) dla studentów 3. roku studiów licencjackich, język angielski B i C w ILS.

 

Publikacje:

 • Balińska, A. M. (2022). Rola japońskich tłumaczy z języków zachodnich w Japonii w czasach izolacji (1639–1853). [W:] I. Rutkowska et al. [red.]. Porta Orientalis. Orient w badaniach młodych naukowców/Young Researchers on the Orient (15–30). Poznań: Rys. DOI: 48226/978-83-67287-46-3.
 • Balińska, A. M. (2020). The Intralingual Translation or Rewording of British and American Literary Works on the Basis of Children’s and Young Adult Literature. Między Oryginałem a Przekładem 26(47): 139–164, DOI: 12797/MOaP.26.2020.47.07.
 • „Kształcenie tłumaczy na studiach japonistycznych na państwowych uczelniach wyższych w Polsce w kontekście modelu kompetencji European Master’s in Translation (EMT)” – publikacja w przygotowaniu (język polski),
 • Elements of nature in Japanese festivals, as seen in festival floats” – – publikacja w przygotowaniu (język angielski),
 • „Kim jest tłumacz z języka japońskiego? O wynikach badania ankietowego przeprowadzonych wśród absolwentów i studentów ostatnich lat studiów japonistycznych oraz tłumaczy z języka japońskiego/ Who is a Japanese language translator? The results of survey of graduate and undergraduate students in Japanese studies and Japanese translators” – – publikacja w przygotowaniu (język Polski),
 • The fūryūmono of Hitachi City – the phenomenon of giant matsuri floats” – – publikacja w przygotowaniu (język angielski),
 • United States Navy Japanese Language School in Boulder and its alumni – a lasting legacy” – – publikacja w przygotowaniu (język

 

Wystąpienia na konferencjach:

 • NEW Insights Through Revision of the OLD: Changes, Chances and Challenges from Ancient Times to the Global Era Japan, wystąpienie pt. “Japanese Studies and Japanese language university programs in Poland and in other European countries: a translation competence perspective”, 30 listopad 2023 (UMK),
 • Orient w badaniach młodych naukowców, wystąpienie pt. “The fūryūmono of Hitachi City – the phenomenon of giant matsuri floats”, 23 listopad 2023 (UAM),
 • The 17th Annual Days Of Japan at The University of Warsaw “Japan Through the Lens of Foreign Relations: Historical Perspectives on Contemporary Issues”, wystąpienie pt. “United States Navy Japanese Language School in Boulder and its alumni – a lasting legacy”, 23 październik 2023 (UW),
 • Przestrzenie przekładu 8, wystąpienie pt. „Kim jest tłumacz z języka japońskiego? O wynikach badania ankietowego przeprowadzonych wśród absolwentów i studentów ostatnich lat studiów japonistycznych oraz tłumaczy z języka japońskiego/ Who is a Japanese language translator? The results of survey of graduate and undergraduate students in Japanese studies and Japanese translators”, 20 październik 2023 (UŚ),
 • Translation, Interpreting & Culture 2023 “Virality and Isolation in the Era of Deepening Divides”; wystąpienie pt. “The didactics of Japanese language translation and interpreting in Poland: the needs, the present, and the future”, 20 września 2023 (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie),
 • Między Słowami – Między Światami: Komunikacja międzykulturowa w przekładzie, wystąpienie pt. „Kształcenie tłumaczy z języka japońskiego na uczelniach wyższych w kontekście modelu kompetencji sieci European Masters in Translation (EMT)”, 20 kwietnia 2023 (UWM),
 • The 16th Annual Days of Japan at the University of Warsaw International Commemorating the 90th Anniversary of the Oriental Studies at the University of Warsaw International Conference: Cultural and literary tradition of Japan – forms, images, language, wystąpienie pt. The History of Translating Genji Monogatari into English”, 18 października 2022 (UW),
 • Oriental Studies for the Future – International Conference Organized On the Occasion of the 90th Anniversary of Oriental Studies at the University of Warsaw, wystąpienie pt. „Training of Japanese Translators and Interpreters within the Higher Education System”, 30 czerwca 2022 (UW),
 • Practicing Japan. 35 years of Japanese Studies in Poznań and Kraków: „Japanese translator and interpreter training: current state and needs”, 26 marca 2022 (UJ i UAM),
 • The 15th Annual Days of Japan, wystąpienie pt. „Elements of nature in Japanese festivals, as seen in festival floats”, 15 listopada 2021 (UW),
 • Porta Orientalis – Orient w badaniach młodych naukowców, wystąpienie pt. „Rola japońskich tłumaczy z języków zachodnich w Japonii w czasach izolacji (XVII–XIX w.) i na początku ery Meiji (1868–1912)”, 28 maja 2021 (UAM),
 • Doktorancki Festiwal Otwartej Nauki, wystąpienie pt. „Rola japońskich rodów tłumaczy w czasach izolacji Japonii (XVII–XIX w.)”, 25 września 2020 (UW),
 • Imago Mundi, wystąpienie pt. „Przekład intralingwalny brytyjskiej i amerykańskiej literatury dziecięcej i młodzieżowej”, 29 czerwca 2018 (UW),
 • Social Innovations – digital technologies, wystąpienie pt. „Techniki neuroobrazowania w badaniu mózgu tłumaczy”, 16 marca 2016 (UW),
 • Dni Japonii na Uniwersytecie Warszawskim, wystąpienie pt. „Oribe ware in the context of Japanese pottery and kilns”, 17 października 2012 (UW).

 

Udział w konferencjach bez wystąpień:

 • Kongres SNL (Society for Neurobiology of Language), Londyn 17–20 sierpnia 2016,
 • V Międzynarodowa Konferencja “Dzień Mózgu”, Szczecin 9 kwietnia 2016.

 

Przynależność do organizacji / stowarzyszeń naukowych:

 • Członkini Warszawskiego Stowarzyszenia Drogi Herbaty „Sunshinkai Tankōkai” (od czerwca 2008), uprawnienia: Nyūmon, Konarai i Chabako (od marca 2013),
 • Członkini Society for the neurobiology of language 2016–2019,
 • Członkini Wydziałowej Rady Doktorantów WLS w kadencji 2015/2016 2016/2017, 2017/2018.
 • Delegatka do Rady Wydziału WO UW: 2011/2012, 2012/2013,
 • Członkini Zarządu Samorządu Studentów ILS UW: 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009,
 • Delegatka do Rady Instytutu ILS UW: 2006/2007, 2007/2008, 2017/2018,
 • Delegatka do Rady Wydziału WLS UW d. WLSiFW UW: 2007/2008, 2008/2009.

 

Udział w szkoleniach/warsztatach:

 • 22 i 29.06.2023: Tworzenie sylabusa w praktyce, UW (ZIP)
 • 05.2023: Student w spektrum autyzmu. Sposoby komunikowania się ze studentami w spektrum autyzmu, UW (ZIP).
 • 8 i 15.05.2023: Warsztaty z kontaktu z osobą po kryzysie psychicznym w dydaktyce akademickiej, UW (ZIP).
 • 04.2023: Ocenianie i dziennik ocen na platformie Kampus: szkolenie zaawansowane, CKC UW.
 • 04.2023: Naukowcu, poznaj Mendeley’a, UW i Wydawnictwo Elsevier.
 • 04.2023: Zadania na platformie Kampus – szkolenie zaawansowane, CKC UW.
 • 04.2023: Tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych na platformie Kampus: narzędzia H5P, CKC UW.
 • 03, 06.04.2023: Budowa stron internetowych pod działalność naukową dla początkujących, UW IDUB.
 • 03.2023: Jak i gdzie szukać literatury naukowej, BUW.
 • 03.2023: Studenckie peer-review – narzędzie Warsztaty na platformie Kampus: szkolenie zaawansowane, CKC UW.
 • 03.2023: Narzędzia i organizacja pracy w grupach na platformie Kampus: szkolenie zaawansowane, CKC UW.
 • 02.2023: Narzędzie ScienceDirect w pracy badawczej, UW i Wydawnictwo Elsevier.
 • 01.2023: Strategie publikacyjne na międzynarodowym rynku czasopism naukowych, UW (IDUB).
 • 12.2022: Szkolenie dla kadry dydaktycznej z zakresu pracy ze studentami i doktorantami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym osobami z niepełnosprawnością, chorobami przewlekłymi, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz osobami w spektrum autyzmu, UW (BON).
 • 11–1.12.2022: Zarządzanie danymi badawczymi i prawne aspekty ich udostępniania, UW (IDUB).
 • marzec 2021–kwiecień 2021: Wstęp do metodologii badań empirycznych w językoznawstwie stosowanym, School for International Science (SIS UW) przy Wydziale Neofilologii UW.
 • 10.2020: Jak korzystać z RepOD? Webinarium, Uniwersytet Warszawski, Platforma Otwartej Nauki.
 • 10.2020: Narodowe Centrum Nauki: Szkolenie dla wnioskodawców, NCN
 • czerwiec 2019–wrzesień 2019: Writing in the Sciences, Uniwersytet Stanforda na platformie Coursera.org.
 • 01.2016: Cambridge English scale for the FCE & CAE exams uncovered, the British Council.
 • 12.2015: Warsztaty zarządzania danymi badawczymi, ICM UW.
 • 11.2015: Publikuj i nie zgiń – jak publikować, aby być widocznym i wspierać swoją karierę?, ICM UW, LaCH UW i BUW.
 • wrzesień 2015–październik 2015: The Brain and Space, Duke University na platformie Coursera.org.
 • czerwiec 2015–sierpień 2015: The Bilingual Brain, Uniwersytet Houston na platformie Coursera.org.
 • styczeń 2015–maj 2015: Understanding the Brain: The Neurobiology of Everyday Life, Uniwersytet Chicago na platformie Coursera.org
 • 04.2015: Professional development workshops for teachers of English on planning conversation lessons based on TED talks and interactive video, Lang LTC, Nowa Era, TED.
 • 07–08.02.2015: Kurs respeakingu w Instytucie Lingwistyki Stosowanej, ILS UW.
 • 04.2012: A well informed teacher = A well prepared student, the British Council
 • październik 2004–październik 2010: Międzykulturowa ścieżka orientalistyczna, Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej i Wydział Orientalistyczny