Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Łukasz Dutka

Aktualizacja: [last-modified]

Stopnie naukowe:

 • magister filologii w zakresie lingwistyki stosowanej, ILS UW, 2013

Zainteresowania naukowe:

 • przekład ustny
 • przekład audiowizualny
 • dydaktyka przekładu
 • dostępność dla osób z niepełnosprawnością (uniwersalne projektowanie z punktu widzenia komunikacji: napisy dla niesłyszących, audiodeskrypcja, czytelność i łatwość tekstu)
 • respeaking, komputerowe rozpoznawanie mowy i napisy na żywo
 • kompetencje w tłumaczeniu ustnym z perspektywy psychologii kognitywnej i expertise studies
 • tłumaczenie wspomagane komputerowe i tłumaczenie maszynowe z postedycją
 • lingwistyka korpusowa
 • okulografia (eye-tracking)
 • socjologia przekładu

Udział w projektach badawczych:

 • „Respeaking – proces, kompetencje, jakość” (kierownik: dr Agnieszka Szarkowska), finansowany z grantu OPUS NCN
 • „Napisy dla niesłyszących w telewizji cyfrowej” (kierownik: dr Agnieszka Szarkowska), finansowany ze środków programu Iuventus Plus

Doświadczenie dydaktyczne w ILS UW:

 • Podstawy przekładu ustnego (III rok lic.)
 • Warsztaty tłumaczeniowe (III rok, ZSM)(
 • Przekład audiowizualny: Napisy (I rok mgr)
 • Tłumaczenie ustne konsekutywne (I rok mgr)

Przynależność do organizacji naukowych i branżowych:

 • Członek European Society for Translation Studies (EST)
 • Członek Stowarzyszenia Tłumaczy Audiowizualnych (STAW)
 • Członek European Association for Studies in Screen Translation (ESIST)
 • Członek Laboratorium Przekładu Audiowizualnego (AVT Lab)

Działalność uniwersytecka:

 • Koordynator DG SCIC Speech Repository w ILS UW (2016- )
 • Członek Wydziałowej Rady Doktorantów (2015/2016)
 • Członek Zarządu Samorządu Studentów ILS UW (2010/2011)
 • Delegat do Rady Instytutu (2010/2011, 2011/2012)
 • Delegat do Rady Wydziału (2010/2011)
 • Delegat do Parlamentu Studentów UW (2010/2011)

Referaty wygłoszone na konferencjach:

 • Dutka Ł. (2016) „Ear-voice span and pauses as a measure of respeaking performance” na konferencji Audiovisual translation: dubbing and subtitling in the central European context, na Uniwersytecie w Nitrze, 16 czerwca 2016.
 • Dutka Ł., Szarkowska A. (2016) „Bringing live subtitling to Central Europe – challenges and solutions” na konferencji Unlimited: Accessible Live Events, na Uniwersytecie w Antwerpii, 29 kwietnia 2016.
 • Dutka Ł, Szarkowska A. (2016) „Respeaking as a part of translation and interpreting curriculum?” na CTER conference, 18 marca 2016.
 • Dutka Ł., Orrego Carmona D., Szarkowska A. (2016) „Research data as an aid in teaching technological competence in subtitling” na CTER conference, 16 marca 2016.
 • Szarkowska, A., Dutka, Ł. „Investigating the competences of interlingual respeakers – a preliminary study”, referat przyjęty na konferencję 45th Poznań Linguistic Meeting w dn. 17–19 września 2015
 • Szarkowska A., Dutka Ł. (2016) „Respeaking crisis points” na konferencji Intermedia, 16 kwietnia 2016.
 • Dutka Ł., Szczygielska M. (2016) „Accessible events – in search of universal solutions” na konferencji Unlimited: Accessible Live Events, na Uniwersytecie w Antwerpii, 29 kwietnia 2016.
 • Szczygielska M., Dutka Ł. (2016) „Live subtitling in online streaming in Poland: between theory and practice” na konferencji Intermedia, 16 kwietnia 2016.
 • Dutka Ł., Szarkowska A., Krejtz K., Pilipczuk O. (2015) „Investigating the competences of interlingual respeakers – a preliminary study” na konferencji 45th Poznań Linguistic Meeting. Poznań, 18 września 2015.
 • Dutka, Ł,  Szarkowska, A., Chmiel, A., Lijewska, A., Krejtz, K., Marasek, K., Brocki, Ł. „Are interpreters better respeakers? An exploratory study on respeaking competences” na konferencji Respeaking, live subtitling and accessibility, Rzym, 12 czerwca 2015
 • Chmiel, A., Lijewska, A., Dutka, Ł., Szarkowska, A., Krejtz, I., Krejtz, K. „Tapping the linguistic competence in the respeaking process. Comparing intralingual paraphrasing done by interpreting trainees, translation trainees and bilinguals” na konferencji Respeaking, live subtitling and accessibility, Rzym, 12 czerwca 2015
 • Szarkowska, A., Dutka, Ł. „Age-related differences in reading subtitles: an eyetracking study” na konferencji ICEAL w Warszawie, w dn. 26-27.09.2014
 • Szarkowska, A., Łogińska, M., Dutka, Ł., Krejtz I. „Okulograficzne badanie procesu czytania wyrazów leksykalnych i gramatycznych w polskich napisach filmowych” na II Polskiej Konferencji Eyetrackingowej w Warszawie w dn. 28-29 listopada 2013
 • Dutka, Ł.: „Okulografia w badaniach percepcji napisów do programów audiowizualnych dla osób niesłyszących i niedosłyszących” na I Polskiej Konferencji Eyetrackingowej na KUL w Lublinie w dn. 30 listopada 2012

Udział w szkoleniach/warsztatach:

 • 10.05.2016 – „Metody humanistyki cyfrowej II”, Laboratorium Cyfrowe Humanistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • 10.03.2016 – warsztaty „Otwarte publikacje naukowe”, Laboratorium Cyfrowe Humanistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • 09.03.2016 – seminarium naukowe „Big Data i cloud computing jako nowe narzędzia w informacji i w nauce”, Centrum Dokumentacji Europejskiej Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego
 • 01-02.03.2016 – „Metody humanistyki cyfrowej”, Laboratorium Cyfrowe Humanistyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • 4-5.02.2016 – warsztaty dla trenerów przekładu konferencyjnego: DG SCIC Training for Virtual Classes, Praga, Czechy
 • 7-8.01.2016 – warsztaty SCIC dla trenerów przekładu konferencyjnego : przygotowanie do egzaminów akredytacyjnych, UAM, Poznań
Publikacje