Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

dr Hiroshi Kaneko

 • Stanowisko: adiunkt (B-D)
 • Pracownia Japońskiego Językoznawstwa Stosowanego
 • Pokój: 2.028
 • e-mail: h.kaneko(at)uw.edu.pl
 • Dyżur: środa 15:00-16:00 (po wcześniejszym umówieniu się)

 

Stopnie naukowe:

 • magister nauk ekonomicznych, Hitotsubashi University (2004)
 • magister nauk prawniczych, Akademia Leona Koźmińskiego (2013)
 • doktor nauk prawnicznych w zakresie prawa administracyjnego, Prawnicze Seminarium Doktorskie, Akademia Leona Koźmińskiego, rozprawa pt. “Why Is Judicial Control Over Administration Weak In Japan? -Comparative, Institutional, and Historical Approach”, promotor prof. Dr hab. W. Góralczyk (2022)

 

Zainteresowania naukowe:

 • recepcja prawa zachodniego w Azji
 • komparatystyka prawnicza
 • prawo sądowoadministracyjne i energetyczne
 • prawo unijne i międzynarodowe gospodarcze
 • tłumaczenie prawniczo-gospodarcze
 • językoznawstwo polskie i słowiańskie

 

Doświadczenie dydaktyczne:

 • nadanie stopnia magisterskiego oraz licencjackiego jako recenzent oraz przewodniczący komisji, rok akademicki 2022/23
 • juror w konkursie “Prawo w tłumaczeniu” (VI edycja 2023) organizowanym przez Studenckie Koło Naukowe Prawoznawstwa przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW
 • tłumaczenie tekstów prawniczo-gospodarczych
 • tłumaczenie ustne w scenach biznesowo-prawniczych
 • przekład z zastosowaniem technologii cyfrowych w tłumaczeniu
 • kształcenie kompetencji komunikających w języku japońskim

 

Doświadczenie zawodowe:

 • adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, od lutego 2023 r.
 • wykładowca w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW, październik 2018 – styczeń 2023 r.
 • satażysta naukowy w katadrze polityki gospodarczej w Szkoły Głownej Handlowej (SGH) w Warszawie na okres 2005 – 2007 r.
 • stanowisko kierownicze w róźnych firmach prywatnych w Polsce, w tym z kapitałem japońskim.

 

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych:

 • członek Japan Association of Comparative Economic Studies (JACES)

 

Staże naukowe i granty (w innych jednostkach nauki):

 • “Erasmus – Mobilność edukacyjna z krajami partnerskimi” (KA171/2022) w celu prowadzenia zajęć w European University of Tirana w Albanii -październik 2023 r.

 

Publikacje:

Rozdziały:

 • H. Kaneko, Special Economic Zones in Poland: A Black Hole Swallowing State Budget or a Messiah for Regional Development? in T. Hashimoto & M. Rhimes (eds.), Reviewing European Union Accession -Unexpected Results, Spillover Effects, and Externalities (Brill, Leiden & Boston, 2018, p. 57-76). ISBN 978-90-04-31647-8 (wersja papierowa); ISBN 978-90-04-35207-0 (wersja elektroniczna)
 • M. Krakowiak & H. Kaneko, The Polish Government’s FDI Promotion Policy and Foreign Investors in the Automotive Industry w: Proceedings of the International Symposium on Corporate Cultures –Universality and Differences from Comparative Aspects, organized by Kozminski University (Warsaw) and The Shibusawa Eiichi Memorial Foundation (Tokyo), Warszawa 2009, ISBN 978-83-7206-163-8

 

Artykuły:

 • H. Kaneko, Pōrando ni okeru ukuraina-jin: Dōkoku no imin seisaku tono kanren kara (Ukraińska diaspora w Polsce: W kontekście polityki imigracyjnej RP), Yūrasia Kenkyū (Eurasian Studies), 2023, Vol. 67, s. 30-42, ISBN-13: 978-4903619798
 • H. Kaneko, Axiology of Administrative Discretion (gyōsei sairyō) as Well as Administrative Guidance (gyōsei shidō) in Japan from the Perspective of Judicial Control, Studia Iuridica Lublinensia, 2020/3, s. 135-148, ISSN 1731-6375, eISSN 2449-8289
 • H. Kaneko, Ścieżka reform sądowej kontroli administracyjnej w Japonii i w Polsce, „Państwo i Prawo” 2016/8, s. 82-95, ISSN 0031-0980
 • H. Kaneko, The Historical Evolution of Administrative Court System in Taiwan, „Krytyka Prawa”, 2015/7, s. 177-193, ISSN 2080-1084; eISSN 2450-7938
 • H. Kaneko, Pōrando no keizai tokku sairon: Aru gaishi yūchi seisaku no kiseki (Polskie Specjalne Strefy Ekonomiczne z perspektywy czasu: Trajektoria polityki zachęcania bezpośrednich inwestycji zagranicznych), „Yūrasia no keizai to shakai”, 979/2014, ISSN 21858748
 • H. Kaneko, Pōrando no keizai tokku: Gaishi yūchi seisaku toshiteno hyōka (Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce: Ocena jako polityki zachęcania inwestycji zagranicznych), „Japanese Journal of Comparative Economics”, 2005/2, s. 13-25, ISSN 13405659

 

Inne publikacje:

 • H. Kaneko, Pōrando niokeru rōshi-kankei (Stosunki pracy w polskim prawie), w: Japan Overseas Enterprises Association (red.), Kaigai hakensha handobukku: Chūō yōroppa jitsuyō nou-hau shū (Przewodnik dla oddelegowanych zagranicą pracowników: Poradnik z praktycznymi przypadkami z krajów europy środkowej), Tokio 2015, s. 4-16, ISBN-13: 978-4904404911
 • J. Chojna, E. Duchnowska, H. Kaneko, Strukturalne (Długotrwałe) przyczyny deficytu z azjatyckimi krajami rozwiniętymi i szanse jego redukcji, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, wykonano dla Departamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2006

 

Konferencje:

 • Hiroshi Kaneko, The „Positioning” of ADR in Medical Dispute Resolution in Japan, w konf. nauk. “General ADR Directives and the Specifics of Medical Mediation” zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie w dn. 16 marca 2023 r.