Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

prof. ucz. dr hab. Elżbieta Gajek

 • Stanowisko: profesor UW (B-D); Kierownik Zakładu Badań nad Przyswajaniem Języka; Koordynator praktyk dydaktycznych
 • Zakład Badań nad Przyswajaniem Języka
 • Pokój: 2.022
 • Telefon: +48 22 5526080
 • E-mail: e.gajek@uw.edu.pl
 • Dyżur: poniedziałek 15:30-16:30 (po umówieniu się), wtorek 12:15-13:00 (z wyjątkiem terminów posiedzeń Rady Wydziału i Rady Instytutu)
 • Meet: meet.google.com/zxh-qgtd-zrw
 • Orcid ID: 0000-0003-2971-8334

Stopnie naukowe:

 • magister inżynier elektroniki, Politechnika Warszawska
 • doktor nauk humanistycznych, językoznawstwo, Uniwersytet  Warszawski
 • doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski
 • profesor UW

Zainteresowania naukowe:

 • Metodyka nauczania języków nierodzimych
 • przyswajanie języka drugiego
 • komputerowe wspomaganie nauczania języków obcych
 • nauczanie języków na odległość.
 • lingwistyka korpusowa.
 • media w edukacji językowej
 • mlearning
 • crowdsourcing w edukacji

Doświadczenie dydaktyczne:

 • Glottodydaktyka ogólna
 • Glottodydaktyka szczegółowa – ćwiczenia
 • Glottodydaktyka szczegółowa – seminarium
 • Zajęcia specjalistyczne z lingwistyki – lingwistyka korpusowa
 • Metodyka komputerowego wspomagania nauczania języków obcych
 • Ewaluacja w glottodydaktyce
 • Intermedialne nauczanie języków obcych
 • Nauczanie wczesnoszkolne języków obcych
 • Warsztaty językowe
 • Wczesne nauczanie języków
 • Podstawy dydaktyki

Doświadczenie zawodowe:

 • Wykładowca, UW, Kolegium Nauczycielskie Języka Angielskiego, Warszawa rok akademicki 2002/2003
 • Adiunkt, UW, Instytut Lingwistyki Stosowanej, 2002-2014
 • Starszy wykładowca, UW, Instytut Lingwistyki Stosowanej od 2014
 • Profesor UW, Instytut Lingwistyki Stosowanej

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych:

 • Komitet Honorowy Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce http://umiejetnoscicyfrowe.pl/.

Staże naukowe i dydaktyczne:

 • Heriot Watt University, Scotland,  1998-1999
 • Comenius Socrates Arion – Wizyta studyjna Sewilla, Hiszpania
 • Linguapolis Summer School, University of Antwerpen, 2013
 • ComeniusSocrates Wizyta Studyjna, Haga, Leeuwarden, Holandia, 2014
 • Erasmus + Valladolid,Hiszpania, 2019
 • Short Term Scientific Mission Reykjavik, University of Iceland, Islandia 2019
 • Short Term Academic Mission, Rupin Academic Centre Netanja, Israel 2019
 • Short Term Academic Mission, Ohrid,Północna  Macedonia 2021

Granty i projekty UW:

 • Grant z Funduszu Innowacji Dydaktycznych UW, Wspomagana komputerowo metodyka nauczania języka angielskiego, 2005-2006
 • Grant z Funduszu Innowacji Dydaktycznych UW, Korpusy tekstowe w nauczaniu języków obcych przez całe życie 2013-2015
 • ClipFlair Nauka języków obcych przez interaktywne opracowywanie napisów i ścieżki dźwiękowej filmów, 2011-2014

Referaty wygłoszone nawybranych konferencjach międzynarodowych:
2011:

 • The 3rd International Conference on English, Discourse and Intercultural Communication, Macau, China, 2011

2012:

 • Konferencja Breaking Routines in Foreign Language Teaching. Uniwersytet w Tallinie. Tallin, Estonia. A video as a stimulus to language learning.

2013:

 • Linguapolis Summer School, Szkoła letnia. University of Antwerpen. Antwerpia. Belgia.

2014:

 • Konferencja Integrating Telecollaborative Networks into University Foreign Language Education, University of Leon. Leon, Hiszpania. Polish-Chinese telecollaboration project via QQ.
 • Konferencja CALL Interrelations between Context and ICT-Based Teaching Practice in the Perception of Teachers of Languages. Antwerpia, Belgia.

2015:

 • Konferencja Using Film and Media in the Language ClassroomFLAME Research Centre Film, Languages And Media in Education Manchester Metropolitan University. Manchester. Wielka Brytania. Integrating Language, Intercultural and Digital Skills in Teacher Training Programme through Home-Made Videos.

2016:

 • Konferencja International Association of Blended Learning, Kavala, Grecja. Do-it-yourself corpora for language learning in a blended context.

2017:

 • Konferencja programu COST  7-9 września,  Bolzano. Włochy.
 • Konferencja programu eTwinning St Julian’s, Malta 26-28.10.2017. Turning Inclusion into Action,
 • Konferencja reakredytacyjna programy studiów doktoranckich na kierunku glottodydaktyka na uniwersytecie w Zagrzebiu i na kierunku lingwistyka na uniwersytecie w Osijeku.

2018:

 • 1st International Conference Language, Identity And Education In Multilingual Contexts (Liemc18) organised by MultiLing Net, Wordless Stories – From Nonlingual to Multilingual Digital Worlds – Do Children Need Intersemiotic Translation, Marino Institute of Education, an Associated College of the University of Dublin, Trinity CollegeDublin CHAIR
 • Second Language Teaching/Acquisition In The Context Of Multilingual Education  Seltame 2018, Second language learning strategies in the digital environment, Tblisi, Gruzja
 •  European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques – enetCollect –  Second Annual Meeting – Iasi, Romania, Špela Arhar Holdt, Isabel Duran, Elzbieta Gajek and Rina Zviel-Girshin “Teachers and crowdsourcing: Survey design”
 • EuroCall 2018 Future-Proof CALL: Language Learning as Exploration and Encounters. Informal Use of Language Learning Strategies in Digital Environment Factor analysis University of Jyvaskyla 22-26 sierpnia
 • European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques – enetCollect Strategic Learner Training for Language Learning in the Digital Environment University of Leiden Holandia

2019:

 • European Network for Combining Language Learning with Crowdsourcing Techniques – enetCollect Technical University of Lisbon, Learning as a motivational factor in explicit crowdsourcingLizbona
 • WCBL World Conference on Blended Learning, Zayed University, Zjednoczone Emiraty Arabskie European Network for Combining Language Learning and Crowdsourcing Techniques – a New Perspective in Blended Learning

2020:

 • Eurocall 2020 Crowdsourcing as CALL for Widening Participation and Learning Opportunities: A view from pre-service language teachers’ window online

2021:

 • EuroCall 2021, Paryż, Francja Urgent professionalization in online teaching during COVID-19: Insights from language learners in Turkey, Poland, Republic of North Macedonia and Bosnia and Herzegovinaonline

2022:

 • Eurocall 2022, Reykjavik, Islandia, Comparative analysis of students’ learning in the first and second semester of Covid-19 related online education in Türkiye, Poland, Republic of North Macedonia and Bosnia and Herzegovina,

Nagrody:

 • Nagroda rektora UW, 2006

Publikacje

Polon https://pbn.nauka.gov.pl/core/#/person/view/5e709355878c28a0473a77ff/current

 • Komputery w nauczaniu języków. Warszawa: PWN, 2002
 • Edukacja językowa w społeczeństwie informacyjnym. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej UW.2008
 • Nauczyciel wobec komputerowo wspomaganej akwizycji języka – ujęcie glottodydaktyczne. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, 2012
 • Strategie uczenia się w środowisku cyfrowym  (współautorstwo z A. Michońska-Stadnik) Warszawa: ILS, 2017.

Zobacz także: