Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

dr Urszula Okulska-Łukawska

 • Stanowisko: adiunkt (B-D);  Kierownik Zakładu Badań nad Dyskursem
 • Zakład Badań nad Dyskursem
 • Pokój: 2.030
 • Telefon: +48 22 5526081
 • E-mail: u.okulska@uw.edu.pl
 • Dyżur: wtorki — 18:15–19:15; piątki — 14:45–15:45 (online)
Stopnie naukowe:
 • doktor nauk humanistycznych, językoznawstwo angielskie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2000
 • magister filologii angielskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1996

Zainteresowania naukowe:

 • dyskurs konfliktu i pojednania
 • dialog międzykulturowy (studia nad dialogiem, filozofia dialogu)
 • etyka dyskursu
 • antropologia filozoficzna i kulturowa
 • lingwistyka antropologiczna
 • socjolingwistyka (współczesna i historyczna)
 • pragmatyka językowa
 • lingwistyka tekstu
 • analiza dyskursu
 • językoznawstwo historyczne
 • historia języka angielskiego
 • językoznawstwo korpusowe
 • teoria komunikacji językowej

Doświadczenie dydaktyczne:

 • Wstęp do socjolingwistyki
 • Analiza tekstu i dyskursu
 • Dyskurs dialogu międzykulturowego
 • Dyskurs konfliktu i pojednania
 • Tożsamość i budowanie więzi społecznych
 • Socjolingwistyczne badania terenowe
 • Analiza konwersacji
 • Mechanizmy zmiany i zróżnicowania językowego
 • Kontakt językowy a zmiana językowa
 • Komunikacja w miejscu pracy
 • Historia języka angielskiego
 • Składnia języka angielskiego
 • Fonetyka i fonologia

Doświadczenie zawodowe:

 • Kierownik Zakładu Badań nad Dyskursem ILS, 2016-
 • Z-ca Kierownika międzywydziałowych studiów magisterskich “Język i Społeczeństwo” (ILS-IS UW), 2016-
 • Zastępca Dyrektora Instytutu Lingwistyki Stosowanej ds. Organizacji i Współpracy z Zagranicą, 2005–2008
 • Redaktor serii wydawniczej Language in Social Interaction (LSI), od 2008
 • Organizator Międzynarodowej Konferencji Językoznawczej Political Linguistics, od 2007
 • Organizator Konferencji Naukowej KNS Quo vadis Lingua, od 2004
 • Organizator Międzynarodowej Konferencji Językoznawczej GlobE, od 2002
 • Opiekun Koła Naukowego Socjolingwistów (KNS), od 2000

Zorganizowane konferencje i sesje naukowe:

 • Sesja naukowa: Dialogic Responses to Problems of Late Modernity – An Interdisciplinary Perspective, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 16.07.2018
 • Ogólnopolskie Sympozjum: Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa – in memoriam Prof. Anny Duszak, Warszawa 18.11.2016 r.
 • V. Międzynarodowa Konferencja Rhetoric Society of Europe – RiS 5: Rhetoric in the Knowledge Society (Warszawa, 24-26.06.2015)
 • Political Linguistics 2009 (Łódź, 17-19.09.2009)
 • GlobE 2008: Critical Discourse Analysis and Global Media (Warszawa, 18-20.09.2008)
 • Political Linguistics 2007 (Warszawa, 13-15.09.2007)
 • GlobE 2006: Communicating Across Age Groups: Age, Language and Society (Warszawa, 21-23.09.2006)
 • GlobE 2004: Bridges and Walls in Metalinguistic Discourse (Warszawa, 18-20.09.2004)
 • Young Researchers’ Session, GlobE 2004 (Warszawa, 18.09.2004)
 • Quo Vadis Lingua, od 2004 – 
 • GlobE 2002: Globalization: English and Language Change in Europe (Warszawa, 19-22.09.2002)

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych:

 • International Association for Dialogue Analysis
 • Societas Linguistica Europaea
 • International Pragmatics Association
 • International Society for the Linguistics of English

Staże naukowe i granty:

 • Universität Hamburg, Germany, 2007, 2008
 • University of Edinburgh, UK, 1999
 • Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Germany, 1998
 • Nene College of Education, Northampton, UK, 1997

Wykłady gościnne:
University of Edinburgh, Wielka Brytania, 1999

 

Referaty wygłoszone na konferencjach i sesjach naukowych:

 • Pierwsza Konferencja Dialogowa / First Dialogic Conference, Collegium Civitas, Warszawa 25.10.2019
 • XIX Wielodyscyplinarna Konferencja Naukowa Sacrum i profanum we współczesnym świecie, Chludowo 1-3.07.2019
 • International Conference of Sulkhan-Saba Orbeliani University, Embassy of the Republic of Poland and Polish Institute in Tbilisi: St. John Paul II and Georgia. 20th Anniversary of John Paul II’s visit to Georgia, Tbilisi 29.05.2019
 • Kolokwium Zakładu Badań nad Dyskursem ILS: Współczesne dyskursy służby zdrowia. Humanistyczne aspekty komunikacji w opiece medycznej, Warszawa 1.02.2019
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Komunikacja w medycynie, Warszawa 1-2.12.2018
 • Dialogic Responses to Problems of Late Modernity – An Interdisciplinary Perspective, Warszawa 16.07.2018
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sacrum i profanum we współczesnym świecie: „Aksjologiczne i normatywne aspekty współczesnej rzeczywistości międzynarodowej”, Pieniężno 2-4 lipca 2018
 • Sympozjum naukowe: Medycyna narracyjna. Wartość opowieści o doświadczeniu choroby w praktyce klinicznej, badaniach i edukacji, Warszawa 8.06.2018
 • Konferencja naukowa: Autodestrukcja. Sytuacje graniczne we współczesnej kulturze, Warszawa 22-23.05.2018
 • Kolokwium Zakładu Badań nad Dyskursem ILS: Interdyscyplinarne spotkania w analizie dyskursu, Warszawa 2.02.2018
 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Komunikacja w medycynie, Warszawa 27-28.10.2017
 • IADA 2017: Dialogue, Interaction and Culture. Multidisciplinary Perspectives on Language Use in Everyday Life, Bologna 11-14.10.2017
 • Interdyscyplinarna Konferencja Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW, Warszawa 23-24.03.2017 r.
 • Komunikowanie wiedzy i informacji w dyskursach (po)nowoczesności Kolokwium Zakładu Badań nad Dyskursem ILS, Warszawa 3.02.2017 r.
 • Ogólnopolskie Sympozjum: Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa – in memoriam Prof. Anny Duszak, Warszawa 18.11.2016 r.
 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa:  Komunikacja w medycynie, Warszawa 22.10.2016
 • II International Congress of the International Association for Philosophical Anthropology, Warsaw 1-2.08.2016
 • IADA 2016: 14th National Communication Ethics Conference, Pittsburgh (USA) 1-4.06.2016
 • Nieokreśloność i granice, Warszawa 12-13.05.2016
 • IADA 2015: Anthropologies of Dialogue, Nancy (France) 27-29.08.2015
 • Rhetoric in Society 5: Rhetoric in the Knowledge Society, Warszawa 24-26.06.2015
 • Swój – Inny – Obcy, ILS UW, Warszawa 17.01.2015
 • Bridging the Divides, Warsaw 3.11.2014
 • IADA 2014: (Inter)faces of Dialogue: Constructing Identity Through Language Use, Brasov (Romania) 5-7.06.2014
 • Political Linguistics 2014, Warsaw 8-10.05.2014
 • Współczesne dyskursy konfliktu, Wrocław-Jugowice 4-6.04.2014
 • ESTIDIA 2013, Bari (Italy) 3-5.10.2013
 • Kolokwium Zakładu Badań nad Dyskursem ILS UW, Warszawa 13.01.2012
 • 42nd Poznań Linguistic Meeting, Poznań 1-3.05.2011
 • Wspólnoty komunikacyjne, Poznań 11-12.04.2011
 • 41st Poznań Linguistic Meeting, Gniezno (Poland) 23-26.09.2010
 • 16th International Conference in English Historical Linguistics, Pecs (Hungary) 23-27.08.2010
 • Languages in Contact, Wrocław 22-23.05.2010
 • Political Linguistics 2009 (PL2009), Łódź 17-19.09.2009
 • Political Linguistics 2007 (PL2007), Warsaw 13-15.09.2007
 • 10th International Pragmatics Conference, Göteborg (Sweden) 8-13 July 2007
 • International Conference: Modern Developments in Linguistics and Language Teaching, Moscow-Penza 14-15.05.2007
 • 14th International Conference in English Historical Linguistics, Bergamo (Italy) 21-26.08.2006
 • 3rd Łódź Symposium: New Developments in Linguistic Pragmatics, Łódź 11-14.05.2006
 • International Conference: Language and Law. Legal Communication in a Cross-Disciplinary Perspective, Warsaw 02-04.12.2004
 • GlobE 2004: Bridges and Walls in Metalinguistic Discourse, Warsaw 18-20.09.2004
 • 13th International Conference in English Historical Linguistics, Vienna 24-28.08.2004
 • 36th Poznań Linguistic Meeting, Poznań 18-20.05.2004
 • PLM 2004 Workshop: Assessing the Potential of Corpora
 • Lingwistyka korpusowa – Korpusy językowe i ich analiza, Sesja Naukowa ILS UW, Warszawa 20.01.2004
 • Anatomia szczęścia. Pozytywne emocje w językach i kulturach świata, Sesja Naukowa ILS UW, Warszawa, listopad 2003
 • GlobE 2002: Globalization. English and Language Change in Europe, Warsaw 19-21.09.2002
 • 34th Societas Linguistica Europaea Meeting, Leuven (Belgium) 28-31.08.2001
 • 33rd Poznań Linguistic Meeting, Bukowy Dworek (Poland) 27-29.04.2001
 • 11th International Conference in English Historical Linguistics, Santiago de Compostela (Spain) 07-11.09.2000
 • 33rd Societas Linguistica Europaea Meeting, Poznań 31.08-02.09.2000
 • Sociolinguitics Symposium 2000, Bristol (Great Britain) 27-29.04.2000
 • 32nd Poznań Linguistic Meeting, Poznań 30.04-02.05.1999

Nagrody:
Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe, 2003, 2005, 2007

Publikacje