Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

prof. ucz. dr hab. Urszula Topczewska

 • Stanowisko: profesor uczelni (B-D)
 • Zakład Badań nad Dyskursem
 • Pokój: 2.030
 • E-mail: u.topczewska@uw.edu.pl
 • Dyżur: wtorek 12:30-13:15 po wcześniejszym uzgodnieniu
  (z wyjątkiem terminów posiedzeń Rady Wydziału i Rady Instytutu) 

Aktualizacja: [last-modified]

Stopnie naukowe:

 • doktor habilitowany nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 2013 r.
 • doktor nauk humanistycznych, językoznawstwo germańskie, Uniwersytet w Kolonii, 2003 r.
 • magister filologii włoskiej, Uniwersytet Warszawski, 2005 r.

Zainteresowania naukowe:

 • semantyka i pragmatyka językowa
 • translatoryka
 • narratologia

Doświadczenie dydaktyczne:

 • Wstęp do językoznawstwa
 • Teorie semantyczne i pragmatyczne
 • Semantyka interpretacyjna
 • Frazeologia. Zagadnienia semantyczne i pragmatyczne
 • Przekład tekstów specjalistycznych
 • Warsztaty tłumaczeniowe
 • Warsztaty językowe
 • Seminarium magisterskie

Doświadczenie zawodowe:

 • adiunkt, ILS, od 2003 r.

Staże naukowe i granty:

 • Uniwesytet w Eichstätt w 1993r., Uniwersytet w Salzburgu w 1995 r.
 • Uniwersytet w Kolonii 1995/1996 oraz 1999-2003
 • Uniwersytet w Düsseldorfie 2006/2007
 • Uniwersytet w Düsseldorfie 2009 r.
 • Uniwersytet w Mannheim 2013 r.
 • Uniwersytet w Moguncji 2015 r.
 • Uniwersytet w Duisburgu 2015 r.

Wykłady gościnne:

 • Institut für deutsche Sprache und Literatur, Kolonia, 2002 r.
 • Germanistisches Seminar, Düsseldorf, 2006 r.
 • Seminar für Deutsche Philologie, Mannheim, 2013 r.
 • Instytut filologii germańskiej, Gdańsk, 2014 r.
 • Fachbereich Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft, Germersheim, 2015 r.
 • Institut für Deutsch als Zweit- und Fremdsprache, Essen, 2016 r.

Wybrane referaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych:

 • Reduplikacja syntaktyczna w języku włoskim i jej semantyczne uzasadnienie (Imago mundi, Warszawa 2005)
 • Soziale Funktionen medialer Meinungsäußerungen zum Thema Jugendkriminalität (GlobE, Warszawa 2008)
 • Übersetzung als kanonischer Text – der Fall der Septuaginta (Translatio i literatura, Warszawa 2009)
 • Konventionen im höflichen und unhöflichen Gebrauch deutscher Modalverben (XII. IVG-Kongress, Warszawa 2010)
 • Sprachliche Interaktion aus gebrauchstheoretischer Sicht, (Die deutsche Sprache, Literatur und Kultur in Interaktion, Zielona Góra 2011)
 • Frazeologia Listów św. Pawła w przekładzie (Frazeologia a przekład, Opole 2011)
 • Kognition-Emotion-Volition. Fritz Hermanns’ Beitrag zur linguistischen Diskursanalyse (Der Mensch – Sprachen – Kulturen, Warszawa 2012)
 • Metafora jako termin naukowy (GlobE, Warszawa 2013)
 • Niewiasta czy kobieta? Cultural turn w polskich przekładach biblijnych(Translatio i kultura, Warszawa 2013)
 • Der sprachwissenschaftliche Mentalitätsbegriff (Gegenwart und Zukunft der Auslandsgermanistik, Rzeszów 2014)
 • Diskursanalyse oder Diskursinterpretation? ((GlobE, Warszawa 2015)
 • Bedeutung als Kontextualisierung (Zwischen Kontinuität und Modernität. Metawissenschaftliche und wissenschaftliche Erkenntnisse der germanistischen Forschung in Polen, Warszawa 2015)
Publikacje