Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

dr hab. Marta Kaźmierczak

Aktualizacja: [last-modified]

Stopnie naukowe:

 • doktor habilitowany nauk humanistycznych (dyscyplina: literaturoznawstwo) – Uniwersytet Warszawski, 2020
 • doktor nauk humanistycznych (specjalność: literaturoznawstwo) – Uniwersytet Łódzki 2010
 • magisterium: filologia angielska – Uniwersytet Łódzki, 2007
 • magisterium: filologia rosyjska – Uniwersytet Łódzki, 2006

Publikacje

 

Zainteresowania badawcze:

 • tłumaczenie, zwł. jego aspekty kulturowe, przekład poetycki
 • intertekstualność jako zagadnienie literatury i przekładu
 • intersemiotyczność

Doświadczenie dydaktyczne:

 • promotor 53 prac licencjackich i 9 magisterskich
 • teoria i krytyka przekładu
 • warsztaty tłumaczenia pisemnego (jęz. angielski, jęz. rosyjski)
 • seminaria dyplomowe (translatoryka)
 • literatura w przekładzie
 • literatura rosyjska XIX w.
 • poetyka
 • jęz. rosyjski, jęz. angielski

Doświadczenie organizacyjne

 • Koordynator Programu Erasmus+ ds. mobilności pracowników ILS: I 2015 – X 2016

Wykłady gościnne:

 • Państwowy Uniwersytet w Petersburgu, Rosja, 2018
 • Uniwersytet Amsterdamski, Holandia, 2018, 2019
 • Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa, 2017
 • Universität Basel, Szwajcaria, 2017
 • Universidad de Jaén, Hiszpania, 2015
 • Université de Liège, Belgia, 2014
 • University of Westminster, Londyn, Wielka Brytania 2013, 2016
 • Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Moskwa, Rosja, 2011
 • Красноярский государственный педагогический университет (КГПУ) им. В. П. Астафьева, Krasnojarsk, Rosja, 2010

Staże naukowe i granty:

 • Université de Genève, Szwajcaria, V 2014 (stypendium z programu  „Nowoczesny Uniwersytet”: UW i European Social Fund)
 • udział w projekcie badawczym Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności (projekt Instytutu Badań Literackich PAN pod kier. Włodzimierza Boleckiego; grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) 2011-2012 [http://sensualnosc.bn.org.pl/pl/team/user/marta.kazmierczak/]
 • Київський славiстичний унiверситет, Kijów, Ukraina, staż badawczy, III-IV 2009
 • Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина, III – VI 2005
 • Università degli Studi di Milano, Mediolan, X 2004 – I 2005
 • stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2004-2007

Działalność naukowa:

 • recenzent w czasopismach: „Acta Philologica”, „Russian Journal of Linguistics”, „Slavic Review” (Cambridge UP), „Przekłady Literatur Słowiańskich”; recenzent wydawnictwa Routledge.
 • członek International Society for Intermedial Studies
 • udział w postępowaniach awansowych: recenzent w przewodzie habilitacyjnym (dr Michał Borodo, UKW, 2020-21); promotor pomocniczy w przewodzie doktorskim (I. Hryhorieva, Uniwersytet Łódzki, 2019–),

Wystąpienia na konferencjach międzynarodowych (wybór):

 1. VI Международная Научно-Практическая Конференция «Металингвистическая Составляющая Инновационных Образовательных Программ Подготовки Переводчиков», МГЛУ, Moskwa
 2. III Międzynarodowa Konferencja „Literatura polska w świecie”: „Obecności”, Uniwersytet Śląski i Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, Cieszyn 2009.
 3. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Literatura polska w świecie”: „Oblicza światowości”, Uniwersytet Śląski i Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, Katowice 2011.
 4. “Translation im Spannungsfeld der Cultural Turns” / “Translation Among Cultural Turns”, Instytut Germanistyki Uniwersytetu Gdańskiego, 2011.
 5. Międzynarodowa konferencja «La Voix du traducteur a l’ecole» / “Translator’s voice at school”, Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, International Research Group “Voice in Translation“, Wrocław 2013.
 6. «Impliciter, expliciter – Le traducteur comme équilibriste interculturel» / “Translators as cross-cultural gobetweens“, Université de Liège, Belgijska Izba Tłumaczy, Liège 2013.
 7. International Conference on Intersemiotic Translation, Instytut Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 8. The 12th Prague International Conference on Translation and Interpreting: “Czech, Slovak and Polish Structuralist Traditions in the Translation Studies Paradigm Today”, The Institute of Translation Studies, Uniwersytet Karola, Praga 2013.
 9. Translation and Interpreting Forum Olomouc 2014: “Interchange between Languages and Cultures: The Quest for Quality”, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Franciszka
  Palackiego w Ołomuńcu, Republika Czeska 2014.
 10. “Going East: Discovering New and Alternative Traditions in Translation (Studies)”, Zentrum für Translationswissenschaft, Uniwersytet Wiedeński, 2014.
 11. PoeTransFi: Poetry/Translation/Film, Université Paul-Valéry Montpellier, Francja, 2015.
 12. VI Światowy Kongres Polonistów: „Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy”, Uniwersytet Śląski, Katowice 2016.
 13. “The Body and Translation, the Body in Translation”, Université Toulouse – Jean Jaurès, Tuluza, Francja 2016.
 14. «Пространства коммуникации: язык, литература, медия». Международная конференция, посвященная столетию ИГУ, Irkucki Uniwersytet Państwowy, Irkuck, Rosja,
 15. Międzynarodowa konferencja naukowa „Twórczość Bolesława Leśmiana: konteksty europejskie i ukraińskie / Творчість Болеслава Лесьмяна: Європейські та українські контексти”, Kijowski Uniwersytet Państwowy im. T. Szewczenki, Kijów, Ukraina 2019.
 16. «Périphéries – Centres – Traduction» / „Peryferie – Centra – Przekład”, Wrocław, XI 2019.