Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

dr Weronika Sztorc

Aktualizacja: [last-modified]

Stopnie naukowe:

 • magister filologii w zakresie lingwistyki stosowanej, specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa, Uniwersytet Warszawski, praca magisterska pod kierunkiem prof. UW dr. hab. Krzysztofa Hejwowskiego w roku 2012
 • licencjat filologii polskiej, specjalizacja „język polski i literatura polska w cywilizacji europejskiej”, praca licencjacka pod kierunkiem prof. UW dr hab. Mirosława Bańko
 • magister filologii polskiej, specjalizacja „literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej”, praca magisterska pod kierunkiem prof. dr hab. Mieczysława Dąbrowskiego
 • opiekun naukowy na studiach doktoranckich: prof. UW dr hab. Krzysztof Hejwowski

Zainteresowania naukowe:

 • translatoryka
 • teoria i krytyka przekładu artystycznego
 • literatura postkolonialna (również w przekładzie)
 • kultura języka polskiego

Doświadczenie dydaktyczne:

 • warsztaty językowe i językowo-tłumaczeniowe (język angielski)
 • warsztaty językowe i tłumaczeniowe na Uniwersytecie Otwartym UW

Doświadczenie zawodowe:

 • tłumacz języka angielskiego (od 2008 r.) i francuskiego (od 2011 r.)
 • lektor języka angielskiego

Działalność naukowa:
wystąpienia z referatem między innymi – podczas następujących konferencji naukowych:

 • „Translating Polish Romanticism… Literary allusions in English translations of Andrzej Bursa’s poems” – podczas I Międzynarodowej Konferencji Online „Nowy Wymiar Filologii – Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura”, Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku; kwiecień 2015,
 • „Czy Internet zmienił przypisy tłumacza?” – podczas Konferencji „NOWE MEDIA a język, kultura i literatura” zorganizowanej przez KN Germanistów Uniwersytetu Łódzkiego; kwiecień 2015,
 • „Spotkanie Wschodu z Zachodem w powieści Haroun i morze opowieści (Haroun and the Sea of Stories) Salmana Rushdiego – przekład elementów kulturowych na język polski” – podczas X Jubileuszowej Konferencji „Wschód-Zachód. Dialog Języków i Kultur” zorganizowanej przez Instytut Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku; czerwiec 2015,
 • „Przypisy (d)o teorii przekładu – nowe cechy przypisów tłumacza w perspektywie teoretycznej” – podczas konferencji „Imago Mundi” zorganizowanej przez Wydział Lingwistyki Stosowanej UW; listopad 2015,
 • „Przypisy tłumacza – czyli tam, gdzie nie obowiązuje lojalność” – podczas konferencji „Translatologia między zarządzaniem jakością a krytyką przekładu” zorganizowanej przez Instytut Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu; marzec 2016,
 • „Ten Inny – spotkanie z czytelnikiem w powieściach Piotra Ibrahima Kalwasa” – podczas II Międzynarodowej Konferencji Online „Nowy Wymiar Filologii – Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura” zorganizowanej przez Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku; kwiecień 2016,
 • „Tęsknota za Orientem w powieściach Piotra Ibrahima Kalwasa” – podczas III Międzynarodowej Konferencji „Orient w Literaturze – Literatura w Oriencie. Źródła i inspiracje” zorganizowanej przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; marzec 2016,
 • „Piekło i Kaprysy tłumacza. Przekład aluzji intertekstualnych w wierszach Andrzeja Bursy” – podczas Konferencji „Translatoryka i Translacje TiT III”, Zakład Italianistyki Katedry Filologii Romańskiej UŁ, maj 2016,
 • „Poeta przeklęty w dwóch wydaniach: role tłumaczy realizowane w dwóch zbiorach angielskich prze-kładów Andrzeja Bursy” – podczas międzynarodowej konferencji „Typowe i nietypowe role tłumacza: wczoraj, dziś, jutro” zorganizowanej przez Katedrę Iberystyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej; październik 2016,
 • „Numer   buta,   parę   złotych   i   spór   o   morgi   Przekład   elementów kulturowych na przykładzie jednostek miary, wagi i czasu w twórczości Andrzeja Bursy” – podczas międzynarodowej konferencji „Przestrzenie Przekładu 2” zorganizowanej w Sosnowcu przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; październik 2016,
 • „Między Kabulem, Nowym Jorkiem i Warszawą: The Underground Girls of Kabul: In Search of a Hidden Resistance in Afghanistan Jenny Nordberg w polskim przekładzie Justyna Huni” – podczas IV Konferencji Naukowej „Między słowami – między światami. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii” zorganizowanej przez Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; kwiecień 2017,
 • „What’s in a Name? – Translation of Proper Names Based on Word Plays in Salman Rushdie’s novel Haroun and the Sea of Stories” – podczas II Międzynarodowej Konferencji Online Nowy Wymiar Filologii zorganizowanej przez Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku; kwiecień 2017,
 • „Niedopowiedzenia tłumacza” – podczas ogólnopolskiej konferencji doktorancko-studenckiej „Oblicza przekładu artystycznego” zorganizowanej przez Wydział Neofilologii, Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; maj 2017,
 • „Niebezpieczne związki między wierszami – interakcje tłumacza z autorem w przypisach (i innych paratekstach) do tekstów literackich” – podczas Międzynarodowa konferencja „Points of View in Translation and Interpreting” zorganizowanej przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katedrę do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego; czerwiec 2017,
 • „Polak muzułmanin między Wschodem a Zachodem: Piotr Ibrahim Kalwas i jego nieszczelne „okna” na Wschód” – podczas XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wschód-Zachód. Dialog języków i kultur zorganizowanej przez Instytut Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku; wrzesień 2017
 • „Jak powstaje przekład? Przypisy dotyczące warsztatu tłumacza” – podczas międzynarodowej konferencji „Przestrzenie Przekładu 3” zorganizowanej w Sosnowcu przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; październik 2017,
 • „«Rozpaczliwe próby tłumaczy»”, czyli komu bohaterzy Christie zawdzięczają awans?” – podczas międzynarodowej konferencji „Turns, Trends and Turmoils in Translation Studies. New Vistas for the XXI Century” zorganizowanej przez Instytut Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie; listopad 2017,
 •  „Przekład jako nieustanne work in progress – co można wyczytać z przypisów tłumaczy?” – podczas konferencji XXXI Konferencji Przekładoznawczej poświęconej zagadnieniu „Przekład wobec estetyk i poetyk awangardowych”, zorganizowanej przez Komisję przekładoznawczą Międzynarodowego Komitetu Slawistów oraz Stowarzyszenie inicjatyw wydawniczych w Suchej Beskidzkiej; kwiecień 2018,
 • „«Warto zaznaczyć, że…» – przypisowe «popisy erudycji»” – podczas V Konferencji Naukowej „Między słowami – między światami. Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii” zorganizowanej przez Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; kwiecień 2018,
 •  „Kim jest tłumacz? Osobiste uwagi zawarte w przypisach do przekładów” – podczas VI konferencji Imago Mundi „Tłumaczenie wczoraj, dziś i jutro” zorganizowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW w Warszawie; czerwiec 2018,
 • „Translators Take the «Kraków-to-Przemyśl train». Translation of Toponyms in Andrzej Bursa’s Poetry – Challenges, Solutions, and Consequences” – podczas konferencji „Translation, Interpreting and Culture: Old Dogmas, New Approaches (?)” zorganizowanej przez Wydziały Humanistyczne Uniwersytetu Konstantyna Filozofa w Nitrze, Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie i Uniwersytetu Preszowskiego oraz Słowackiej Akademii Nauk w Nitrze; wrzesień 2018,
 • „«Tłumacz czuje oskomę… » Widoczność tłumacza w przypisach do przekładów literackich” – podczas konferencji „Między słowami – między światami.  Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii” zorganizowanej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej i Katedrę Filologii Angielskiej; maj 2019.

Realizowane projekty badawcze:

 • Od października 2015 r. praca przy projekcie CLARIN-PL w Instytucie Podstaw Informatyki PAN – pomoc przy rozwoju banku struktur składniowych.

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych:

Publikacje