Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

prof. ucz. dr hab. Małgorzata Guławska-Gawkowska

 • Stanowisko: adiunkt (B-D)
 • Zakład Semiotyki
 • Pokój: 3.047
 • E-mail: m.gulawska@uw.edu.pl
 • Dyżur: poniedziałek 13:00-14:00, wtorek 11:15-12:00  
 • Urlop: 6.02.2023 do 21.02.2023

Aktualizacja: [last-modified]

Stopnie naukowe:

 • magister filologii polskiej, UMK Toruń, 1990
 • magister filologii germańskiej i slawistyki, Bawarski Uniwersytet Juliusa Maximiliana w Würzburgu (Niemcy), 1995
 • doktor nauk humanistycznych, językoznawstwo niemieckie, Bawarski Uniwersytet Juliusa Maximiliana w Würzburgu, 1999
 • doktor habilitowany, językoznawstwo niemieckie, Uniwersytet Warszawski, 2014

Zainteresowania naukowe:

 • językoznawstwo porównawcze polsko-niemieckie,
 • retoryka,
 • stylistyka,
 • semantyka,
 • translatoryka,
 • frazeologia.

Doświadczenie dydaktyczne:

 • warsztaty języka niemieckiego
 • warsztaty tłumaczeniowe,
 • frazeologia kontrastywna,
 • stylistyka i kultura języka polskiego,
 • elementy retoryki,
 • elementy semantyki i pragmatyki,
 • kultura a komunikacja niewerbalna,
 • językoznawcze seminarium magisterskie.

Doświadczenie zawodowe:

 • asystent, Katedra Filologii Germańskiej, UMK Toruń, 1995-1998
 • wykładowca, Nauczycielskie Kolegium Języka Niemieckiego, UW, 2000-2001
 • adiunkt, Instytut Lingwistyki Stosowanej, UW, od 2001

Staże naukowe i granty:

 • Stypendium DAAD, Bawarski Uniwersytet Juliusa Maximiliana w Würzburgu, 1996-1999
 • Stypendium DAAD na ponowny dwumiesięczny pobyt badawczy w Niemczech – 2005
 • Dwumiesięczne stypendium Fundacji Marion Dönhoff – 2005
 • Roczne stypendium Fundacji Hermanna Niermanna i Uniwersytetu w Würzburgu – 2007-2008
 • Dwumiesięczne stypendium DAAD na badania w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie – 2010

Wykłady gościnne:

 • Instytut Polonistyki, Germersheim, Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Moguncji – 2004, 2005, 2006

Referaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych:

 • Referat pt. Lexikalische, grammatische und kulturelle Lücken im Vergleich Deutsch-Polnisch und Polnisch-Deutsch na konferencji Neue Zeiten – Neue Wörter – Neue Wörterbücher, Germersheim (Niemcy), 2005
 • Referat pt. Emotionale und somatische Konzepte im Deutschen und Polnischen am Beispiel der Phraseologismen mit der Bestandkonstituente ‘Nase’ na konferencji EUROPHRAS w Helsinkach, sierpień 2008
 • Referat pt. Somatische und emotionale Konzepte in der deutschen und polnischen Phraseologie am Beispiel des Konzeptes WUT na konferencji Uniwersytetu Wrocławskiego i Sorbony we Wrocławiu, wrzesień 2008
 • Referat pt. Zusammenfassende Darstellung des Projektes: „Das onomasiologische phraseologische Übersetzungswörterbuch Deutsch-Polnisch” na konferencji EUROPHRAS, Sorbona, Paryż, 2014

Członkostwo w organizacjach i stowarzyszeniach naukowych:

 • Członek SGP (Stowarzyszenia Germanistów Polskich) i EUROPHRAS (Europejskiego Towarzystwa Frazeologicznego)
Publikacje