Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

dr Christine Martinez

 • Stanowisko: adiunkt (B-D)
 • Zakład Semiotyki
 • Pokój: 3.047
 • E-mail: christine.martinez(at)uw.edu.pl
 • Dyżur:  poniedziałek 16:30-17:15,  wtorek 13:15-14:15 (z wyjątkiem terminów posiedzeń Rady Instytutu)
  po wcześniejszym umówieniu
 • Urlop:

Aktualizacja: [last-modified]

Stopnie naukowe:

 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Instytut Romanistyki, Uniwersytet Warszawski, 2016
 • Magister filologii romańskiej (dyplom z wyróżnieniem), Instytut Romanistyki, Uniwersytet Warszawski, 2012
 • Licencjat (specjalność: nauczanie języka francuskiego), Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej, Uniwersytet Warszawski, 2010

Zainteresowania naukowe:

 • językoznawstwo korpusowe
 • analiza dyskursu w kontekście
 • analiza dyskursu ekologiczne
 • socjolingwistyka
 • medytacja jako narzędzie pomocnicze w uczenia się
 • język jako narzędzie komunikacji
 • ewaluacja a nauczanie/uczenie się

Doświadczenie dydaktyczne:

 • wybrane zagadnienia językoznawcze – relacje rozmówców w świetle teorii interakcji
 • praktyczna nauka języka francuskiego – kompetencje zintegrowane
 • doskonalenie kompetencji komunikacyjnych
 • język francuski ekonomiczny, prawniczy i w administracji
 • wypowiedź pisemna
 • wypowiedź ustna
 • seminarium magisterskie z języka francuskiego
 • recenzji prace magisterskie i licencjackie
 • lektoraty jęz. francuskiego
 • egzaminator na etapie centralnym Olimpiady Języka Francuskiego
 • opiekun koła naukowego Frankomaniacy

Publikacje:

 • ORCID: 0000-0001-5847-3933

Doświadczenie zawodowe:

 • 2016 – ,  adiunkt, Uniwersytet Warszawski, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Warszawa
 • 2016 – 2018, lektor, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa
 • 2012 – 2016, doktorantka, Uniwersytet Warszawski, Instytut Romanistyki, Warszawa
 • 2014 – 2016, nauczyciel akademicki, Uniwersytet Warszawski, Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego, Warszawa
 • 2010 – 2011, nauczyciel języka francuskiego, XXI LO, Warszawa
 • 2010 – 2011, lektor, Szkoła Języka Francuskiego ”Espace Francais”, Warszawa
 • 1998 – 1999, lektor, Fundacja Nauki Języków Obcych ”Linguae Mundi”, Warszawa
 • 1994 – 1995, lektor, Nauczycielskie Kolegium Języka Francuskiego, Szczecin
 • 1994 – 1995, lektor, Centrum Języków Obcych “PROGRESS”, Szczecin
 • 1993 – 1995, nauczyciel języka francuskiego, VII LO, Szczecin

Doświadczenie organizacyjne:

 • członek Komitetu Naukowego konferencji międzynarodową Langues, Sciences et Pratiques, 8.9 kwietnia 2021, Uniwersytet Ivan Franko Lwów, Ukraina
 • członek Komitetu Naukowego konferencji międzynarodowej Langues, Sciences et Pratiques, Odeski Uniwersytet Narodowy im. Ilji Miecznikowa, Odessa, Ukraina, 2019
 • członek Komitetu Naukowego konferencji międzynarodowej Langage(s), Discours et Traduction.Le Silence/l’Autrement-dit/le Trop-dit, Uniwersytet Bukareszteński, Bukareszt, Rumunia, 2019
 • członek Komitetu Organizacyjnego konferencji Le discours oral et le discours écrit (officiel, littéraire, journalistique, spontané): leurscorrélations, Instytut Romanistyki, Uniwersytet Warszawski przy współpracy z Société Internationale de Linguistique Fonctionnelle, 2014
 • członek Komitetu Organizacyjnego konferencji Journées d’études, Instytut Romanistyki, Uniwersytet Warszawski, 2013
 • członek Komitetu Organizacyjnego obchodów jubileuszu z okazji 70-tych urodzin prof. Krzysztofa Bogackiego, Instytut Romanistyki, Uniwersytet Warszawski, 2013

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych:

 • Linguiste partenaire – CORAIL, CNRS, université de Lyon 2 (France)
 • Association académique des romanistes polonais – Plejada

Odczyty na konferencjach międzynarodowych:

 • 2020, referat pod tytułem « La traduction non adaptée au contexte français, le cas de réfugiés environnementaux», konferencja TERMOS – Frontières dans & et de la terminologie, 5-7.03.2020, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 • 2019, referat pod tytułem « L’influence de l’évaluation de régulation pour améliorer l’acquisition du FLE », konferencja Au croisement des cultures, des discours et des langues. Cent ans d’études romanes à l’Université de Varsovie, 17-19.10.2019, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • 2019, referat pod tytułem « La procédure de compositionalité des collocations formées de réfugié + complément », konferencjaLangues, Sciences et Pratiques, 3-4. 2019, Odeski Uniwersytet Narodowy im. Ilji Miecznikowa, Odessa, Ukraina
 • 2019, referat pod tytułem « Kryteria ewaluacji wypowiedzi ustnej: założenia i potrzeby», konferencja Kompetencje dla XXI wieku: certyfikacja biegłości językowej, 9-10.05 2019, Rada Koordynacyjna ds. Certyfikacji Biegłości Językowej oraz Szkoła Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • 2019, referat pod tytułem « Attendre le laitier, saluer le chiffonnier ou suivre l’ouvreuse : ces métiers d’antan ont-ils un but linguistique/didactique dans l’acquisition du FLE ?», konferencja Termes et relations dans les corpus bilingues des domaines de l’artisanat, 11-12.03.2019, Uniwersytet Jean Moulin w Lyonie (Lyon III), Lyon, Francja
 • 2019, referat w sesji plenarnej pod tytułem « M’dame, c’est quoi une collocation. Une approche théorique, discursive et didactique des collocations», konferencja Travaux d’aujourd’hui, chercheurs de demain, 25-27.01.2019, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
 • 2018, referat pod tytułem « Fairphone, éco téléphone ou téléphone intelligent, de quelles expressions lexicalisées nos apprenants auront-ils besoin ?», konferencja  V Congresso Internazionale di Fraseologia e Paremiologia : Lessicalizzazioni “complesse”, 26-29.09.2018, Uniwersytet w Katanii, Katania, Włochy
 • 2018, referat pod tytułem « La procédure de compositionalité des collocations du discours écologique», konferencja La phraséologie française : sens, co-textes, contextes, 24-25.05.2018, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • 2018, referat pod tytułem « L’impact des critères d’évaluation de l’oral sur l’apprenant », konferencja La perception en langues et en discours (3ème édition), 26-28.04.2018, Uniwersytet  Opolski, Opole
 • 2017, referat pod tytułem « Une approche sémantico-pragmatique des collocations du champ lexical écologique en Français et ses équivalences polonaises », konferencja LA LINGUISTIQUE CONTRASTIVE : méthodologies, applications et perspectives, 23-24.11.2017, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • 2017, referat pod tytułem « L’écologie urbaine est-elle si transparente/interprétable qu’elle le semble ?»,  konferencja  Terminologie(s) et traduction. Les termes de l’environnement et l’environnement des termes, 13-14.11.2017, Uniwersytet Bukareszteński, Bukareszt, Rumunia
 • 2017, referat pod tytułem « Introduire des notions actuelles dans l‘apprentissage du FLE, à l‘exemple du lexique écologique», konferencja  Les nouveaux défis pour le FLE à l’université, 9-10.11.2017, Uniwersytet Wileński, Wilno, Litwa
 • 2017, referat pod tytułem « Pourquoi une clé anglaise n’est-elle pas anglaise en polonais ? », konferencjaTranslatio et histoire des idées, 19-21.10.2017, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • 2017, referat pod tytułem « Qu’ont en commun certains collocatifs et l’environnement ? ou comment interpréter les nouveaux termes préférés du discours écologique», konferencja Termes er relations dans les textes spécialisés, 7-8.09.2017,  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
 • 2017, referat pod tytułem « L’holonymie et l’écologie que peuvent-ils avoir en commun ?», konferencja Le passé et le présent : rencontre des idées à l’occasion du 125e anniversaire de la philologie française à Cracovie, 29-30.05.2017,  Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • 2014, referat w sesji plenarnej pod tytułem « La circulation et la vulgarisation de N+ adj. vert dans les médias francophones»,  konferencja La Cyberlougha : plurilinguisme, contact des langues et nouvelles formes d’expressions linguistiques au maghreb, 6-8.12.2014, Université Ibn Badis w Mostaganem (Algieria) przy współpracy z Remate (Réseau maghrébien des technolectes), Laboratorium Badawczym ELILAF (environnement linguistique et usages du français en Algérie) i  Laboratorium « Langage et société », Mostaganem, Algieria
 • 2014, referat pod tytułem « Évolution de écotourisme et ses quasi-synonymes dans les médias français», konferencja Analyse des Discours et des Objets Signifiants, 3-4.12.2014, Université d’Oran (Algieria) przy współpracy z Laboratorium LOAPL, Oran, Algieria
 • 2014, referat pod tytułem « Les collocations avec l’adjectif vert dans le discours médiatique et ses nouvelles contextualisations », konferencja Le discours oral et le discours écrit (officiel, littéraire, journalistique, spontané) : leurs corrélations,  14-17.10.2014, Uniwersytet Warszawski przy współpracy z Société Internationale de Linguistique Fonctionnelle, Warszawa

Zobacze także:

Koło Naukowe Frankomaniacy