Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

dr Józefina Inesa Piątkowska

 • Stanowisko: adiunkt (D,N); koordynator sekcji języka rosyjskiego
 • Zakład Semiotyki
 • Pokój: 1.049
 • E-mail: j.i.piatkowska@uw.edu.pl
 • Dyżur: czwartek 12:00-13:00
 • Urlop:

Aktualizacja: [last-modified]

Stopnie naukowe

 • magister nauk politycznych, Uniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Politycznych
 • magister lingwistyki stosowanej, Uniwersytet Warszawski,   Instytut Lingwistyki Stosowanej
 • doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej

Zainteresowania naukowe

 • poetyka lingwistyczna
 • translatoryka
 • semiotyka niewerbalna
 • polityka językowa

Doświadczenie dydaktyczne

 • warsztaty językowe
 • warsztaty tłumaczeniowe – pisemne
 • warsztaty tłumaczeniowe – symultaniczne

Doświadczenie organizacyjne/działalność międzynarodowa

 • „Political Linguistics 2007”, Warszawa, 2007
 • GLOBE, Warszawa, 2008
 • Koordynator ds. mobilności ILS UW, 2015
 • Ambasador organizacji naukowej Poetics and Linguistics Association, od 2016

Staże naukowe i granty

 • Université Robert Schuman, Strasburg, Francja, 2003-2004
 • Northeastern Illinois University, Chicago, Stany Zjednoczone, 2006
 • Российский государственный гуманитарный университет, Moskwa, 2009

Referaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych i sesjach naukowych:

 • „Językowy obraz świata w oryginale i w przekładzie”, Warszawa, 2005 („O wpływie intertekstualności na obraz przekładu”)
 • „Quo Vadis Lingua?” IV, Warszawa, 2006 („Obraz mężczyzn i kobiet w poezji ruchu New Formalism”)
 • „La globalisation communicationnelle: enrichissement et menace pour les langues”, Gdańsk, 2007 („Are Regional Languages Beneficiaries of European Integration? – The Case of France”)
 • „Political Linguistics”, Warszawa, 2007 („Language Policy Discourse Analysis: The Case of The Year of Russian Language”)
 • „Imago Mundi”, Warszawa, 2007 („Lingwistyczne aspekty kompozycji wierszy Mariny Cwietajewej pt. Do Błoka – w oryginale i w polskich przekładach”)
 • “Interpreting for Relevance”, Kazimierz 2008 (“From metaphor to explicature: a composition pattern of Marina Tsvetaeva’s poetry”)
 • „Polsko-rosyjskie językowe, literackie i kulturalne kontakty”, Moskwa, 2009 («Поэтика суггестии в лирике Марины Цветаевой в оригинале и в польских переводах»)
 • seminarium «Проблемы поэтического языка», Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa, 2009 («Выбор между восстановимыми и невосстановимыми эллипсисами как маркер композиции и икона замысла в стихотворениях М. И. Цветаевой»)
 • seminarium «Экология малых языков», Państwowy Rosyjski Uniwersytet Humanistyczny (RGGU), Moskwa, 2009, («Малые языки Европы»)
 • seminarium «Эволюция поэтической речи», Państwowy Rosyjski Uniwersytet Humanistyczny (RGGU), Moskwa, 2009 («Суггестивность в древнеиндийской поэтики Анандавардханы»)
 • „Transaltio i literatura”, Warszawa, 2009 („Poziom agentywności a przekład (Na przykładzie „Nocy zimowej” B. Pasternaka”)
 • „Imago Mundi”, Warszawa, 2010 („Sugestia – wyzwanie dla tłumacza”)
 • New Developments in Linguistic Pragmatics, Łódź, 2012 (“Non-Salient Meaning of Zero Signs as a Source of Suggestiveness in Lyrics”)
 • EUROPHRAS, Paris, 2014 (“Transformations of Gestural Phrasemes in Marina Tsvetaeva’s Poetry”)
 • New Developments in Linguistic Pragmatics, Łódź, 2015 (“Grounding through Tense/Aspect Morphology in Lyric Poetry. The Case of Boris Pasternak”)
 • PALA 2015: 35th Annual Conference of the Poetics and Linguistics Association, University of Kent, Canterbury, (“The Grounding Function of Tense/Aspect Morphology in Lyric Poetry. The Case of Osip Mandelstam”)
 • “Imago Mundi”, Warszawa, 2015 (“Gramatyczne środki nadawania pierwszoplanowości w liryce – na przykładzie oryginałów i polskich przekładów wierszy Osipa Mandelsztama”)
 •  III Międzynarodowa konferencja naukowa «Язык и метод. Русский язык в лингвистических исследованиях ХХ века», 17-19 maja 2017, Kraków, Uniwersytet Jagielloński („Лиричесое настоящее в переводах лирики Анны Ахматовой на английский язык”)
 • 37th Annual Conference of the Poetics and Linguistics Association, 19-22 lipca 2017, Filadelfia , USA, West Chester University/PALA (“What’s in a Verb? – Discourse Functions of Tense and Aspect in Narrative Lyric Poetry”)
 • American Satire and Humor: Forms of Comic Expresson in American Culture,  6-10 grudnia 2017, Moskwa, Rosja, Russian Society of American Culture oraz Moskiewski Państwowy Uniwersytet im. Łomonosowa (“Emotional component of irony in English translations of Anna Akhmatova’s poetry”)
 • Poetry Translation – Negotiating of Imagination. Quest for Transcendence, 6-7 maja 2019, Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego („Poetyka słowa Mariny Cwietajewej w przekładzie na język polski”)

Inne:

 • Certificat d’Etudes Politiques Européennes, Université Robert Schuman, Strasbourg, 2004
 • Studia podyplomowe w zakresie polonistyki stosowanej (specjalność: dydaktyka języka polskiego jako obcego), 2009/2010

Publikacje