Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

dr Hanna Salich

Aktualizacja: [last-modified]

Stopnie naukowe:

 • magister filologii, specjalizacja filologia angielska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, promotor prof. UW dr. hab. Krzysztof Hejwowski, 2008 r.
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, rozprawa pt. Techniki i strategie tłumaczenia neologizmów autorskich – polska literatura fantastyczna i fantastycznonaukowa w angielskich przekładach, promotor prof. UW dr hab. Krzysztof Hejwowski, 2015 r.

Zainteresowania naukowe:

 • translatoryka

Doświadczenie dydaktyczne:

 • tłumaczenie tekstów z zakresu nauki i techniki
 • warsztaty językowo-tłumaczeniowe
 • doskonalenie kompetencji komunikacyjnej (academic writing)

Doświadczenie zawodowe:

 • od 2009 r. wykładowca współpracujący z ILS
 • od 2008 r. tłumacz pisemny w kombinacji język angielski język polski
 • w latach 2009-2010 nauczyciel języka angielskiego w technikum (klasy o profilu hotelarskim, elektronicznym i elektrycznym)
 • w roku 2009 nauczyciel języka angielskiego w szkole podstawowej (klasy 0-3)

Działalność naukowa:
wystąpienia z referatem podczas następujących konferencji naukowych:

 • SMYS 2014 – 2nd Silesian Meeting of Young Scholars (Szczyrk, 2014 r.)
 • The International Conference: Representing, (De)Constructing and Translating Borderlands (Krasnogruda, 2014 r.)
 • Translatio i Kultura (Warszawa, 2013 r.)
 • Język trzeciego tysiąclecia VII – Słowo w (kon)tekście (Kraków, 2012 r.)
 • Przekład-język-kultura (Kazimierz Dolny, 2012 r.)
 • Language, Thought and Education (Zielona Góra, 2011 r.)
 • Manipulation in Translation (Warszawa, 2009 r.)

Doświadczenie organizacyjne:

 • przedstawiciel doktorantów w Radzie Naukowej ILS UW w latach 2011-2014
 • członek Komisji Rekrutacyjnej w latach 2011-2013
 • egzaminator podczas kwalifikacji kandydatów na studia w ILS UW (studia magisterskie i podyplomowe)

Nagrody i wyróżnienia:

 • stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów (w latach 2012-2015)
 • stypendium Rektora za wyniki w nauce (w latach 2012-2015)
Publikacje