Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

prof. ucz. dr hab. Janina Mołczanow

Aktualizacja: [last-modified]

Stopnie naukowe:

 • magister filologii angielskiej (z wyróżnieniem), Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2001
 • doktor nauk humanistycznych, językoznawstwo ogólne, Uniwersytet Warszawski, 2005
 • doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo, Uniwersytet Warszawski, 2018

Zainteresowania naukowe:

 • fonologia
 • fonetyka
 • neurolingwistyka
 • psycholingwistyka
 • językoznawstwo historyczne
 • językoznawstwo porównawcze
 • lingwistyka sądowa
 • nauczanie języków obcych

Staże naukowe:

 • 2011 – 2012 Stypendium badawcze fundacji Humboldta, projekt Redukcja samogłoskowa w językach słowiańskich i germańskich. Philipps-Universität Marburg (Niemcy).
 • 2016 Stypendium badawcze fundacji Humboldta, projekt Afazja a przetwarzanie prozodii. Philipps-Universität Marburg (Niemcy)

Projekty badawcze:

 • 2022 – 2023 Grant IDUB Nowe Idee, projekt Wpływ akcentu na przetwarzanie języka obcego podczas tłumaczenia symultanicznego (wykonawca, kierownik: dr Karolina Broś)
 • 2018 – 2022 Grant Narodowego Centrum Nauki OPUS nr. 2017/27/B/HS2/00780, projekt Korelaty percepcyjne i akustyczne akcentu rytmicznego (kierownik)
 • 2016 – 2021 Grant Narodowego Centrum Nauki nr. 2015/18/E/HS2/00066, projekt Rola cech fonologicznych w fonotaktyce: Badanie struktury i przyswajania zbitek spółgłoskowych w językach słowiańskich i germańskich (wykonawca, kierownik: Prof. Paula Orzechowska)
 • 2016 – 2018 Grant Narodowego Centrum Nauki nr. 2015/17/B/HS2/01455, projekt Iteracyjne i dwukierunkowe systemy akcentowe: polski i ukraiński (wykonawca, kierownik: Prof. Beata Łukaszewicz)

Najnowsze publikacje:

Najnowsza książka:

Janina Mołczanow (2022)

Interactions of Vowel Quality and Prosody in East Slavic.

Equinox Publishing. Series Advances in Optimality Theory.

ISBN 9781800502345