Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

dr Piotr Zborowski

Stanowisko: starszy asystent
Zakład: Zakład Badań nad Dyskursem, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
Nr pokoju: 00.093
e-mail: pm.zborowski@uw.edu.pl
Dyżur: wtorek 11:30-12:30, środa 13:15-14:15  po umówieniu

 

Stopnie naukowe:

 • magister filologii szwedzkiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1997
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2003

Zainteresowania naukowe: gramatyka współczesnego języka szwedzkiego, teoria przekładu, związki pomiędzy językiem a mentalnością i kulturą, język polityki w Szwecji i Polsce (zwłaszcza zachowania językowe polityków w wywiadzie radiowym/telewizyjnym), polskie i szwedzkie wzorce komunikacyjne

Doświadczenie dydaktyczne:

 • Praktyczna nauka języka szwedzkiego,
 • Przekładoznawstwo (j. szwedzki–j. polski /j. polski–j. szwedzki),
 • Gramatyka opisowa j. szwedzkiego,
 • Gramatyka kontrastywna polsko-szwedzka,
 • Stylistyka i frazeologia szwedzka,
 • Analiza konwersacyjna,
 • Seminarium licencjackie i magisterskie.

Doświadczenie zawodowe:

 • 1997–2001 I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu (nauczyciel języka niemieckiego)
 • 1997–1998 XV Liceum Ogólnokształcące im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu (nauczyciel języka niemieckiego)
 • 1999–2003 – doktorant w Katedrze Skandynawistyki i Baltologii UAM
 • 2003–2019 – adiunkt w Katedrze Skandynawistyki i Baltologii UAM (od 2005 w Katedrze Skandynawistyki UAM)
 • 2005–2011 – adiunkt w Katedrze Skandynawistyki SWPS w Warszawie
 • 2019–2021 – wykładowca w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela B. Lindego w Poznaniu
 • od semestru letniego 2021 starszy asystent w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW

Doświadczenie organizacyjne:

Organizacja konferencji międzynarodowej „Svenska språkdagar 2013” („Dni Języka Szwedzkiego”), Poznań, 18–20 kwietnia 2013 r.; współorganizator wcześniejszych Dni Języka Szwedzkiego, organizowanych naprzemiennie w Poznaniu i Warszawie przez UAM i Uniwersytet SWPS w latach 2007, 2009 i 2011.

 

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych:

 

Staże naukowe i granty (w innych jednostkach nauki):

 • 01.02–30.06.2002 – stypendium Instytutu Szwedzkiego, pobyt w Instytucie Języków Nordyckich na Uniwersytecie w Uppsali,
 • 01.11.–30.11.2003 – stypendium Rządu Kraju Związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie, pobyt w Instytucie Nordystyki na Uniwersytecie w Greifswaldzie

Publikacje: 

 • (2004) Einige Bemerkungen zur Semantik der Sprechhandlung DANKEN im Schwedischen, Polnischen, Deutschen und anderen Sprachen. Folia Scandinavica Posnaniensia 8. s. 155–167.
 • (2005) Dankbarkeit vs. Höflichkeit und sprachliche Routine. Der Dankakt im Schwedischen verglichen mit Polnisch und Deutsch. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, ss. 178.
 • (2006) Das schwedische Danken als akzeptierende Bestätigung einer Bitte. Gezeigt anhand von Beispielen aus institutionellem Gespräch. Folia Scandinavica Posnaniensia 9. s. 81–94.
 • (2011) Tack så mycket! O szwedzkiej grzeczności językowej na przykładzie podziękowania w końcowych sekwencjach rozmowy telefonicznej. Folia Scandinavica Posnaniensia 12. s. 359–379.
 • (2016) „Kan man tacka för senast eller … för sig? Prepositionsfrasens struktur med utvalda svenska och polska tackformler som exempel.”. Folia Scandinavica Posnaniensia, Vol. 20 (2016), s. 275–287.

Współredaktor wydawnictw naukowych:

 • (2011) Folia Scandinavica Posnaniensia 12, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. ss. 379.
 • (2016) Svenskan i Poznan. Studenttexter från Institutionen för skandinavistik. Poznań: Wydawnictw Naukowe UAM.

Sekretarz redakcji tomów:

 • (2001) Maciejewski, Witold (red.). Język polski w Szwecji – Język Szwedzki w Polsce/Polskan i Sverige – Svenskan i Polen. Materiały z konferencji w Obrzycku, 15-17 maja 2000. Poznań: Katedra Skandynawistyki i Baltologii UAM.
 • (2004) Folia Scandinavica Posnaniensia 8, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. ss. 220.
 • (2006) Folia Scandinavica Posnaniensia 9, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. ss. 325.
 • (2009) Folia Scandinavica Posnaniensia 10, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. ss. 261.