We use cookies on this site to enhance your user experience. Do You agree?

Read more

dr Józefina Inesa Piątkowska

Degrees obtained

 • MA in Political Sciences, University of Warsaw
 • MA in Applied Linguistics, University of Warsaw
 • PhD in the humanities (linguistics), University of Warsaw

Interests

 • literary linguistics
 • translation
 • non-verbal semiotics
 • language policy

Teaching experience

 • Translation workshops
 • Interpreting workshops
 • Russian language workshops

Member of conference teams/international cooperation:

 • GLOBE, Warsaw, 2008
 • Political Linguistics, Warsaw, 2007
 • Departemental Erasmus+ Coordinator, 2015
 • Poetics and Linguistics Assosciation Ambassador for Poland, since 2016

Scholarships and grants

 • Université Robert Schuman, Strasbourg, France, 2003-2004
 • Northeastern Illinois University, Chicago, USA, 2006
 • Russian State Univeristy for the Humanities, Moscow, 2009

Papers read at international conferences and seminars

 • „Imago Mundi”, Warsaw, 2005 („O wpływie intertekstualności na obraz przekładu”)
 • „Quo Vadis Lingua?” IV, Warsaw, 2006 („Obraz mężczyzn i kobiet w poezji ruchu New Formalism”)
 • „La globalisation communicationnelle: enrichissement et menace pour les langues”, Gdańsk, 2007 („Are Regional Languages Beneficiaries of European Integration? – The Case of France”)
 • „Political Linguistics”, Warsaw, 2007 („Language Policy Discourse Analysis: The Case of The Year of Russian Language”)
 • „Imago Mundi”, Warsaw, 2007 („Lingwistyczne aspekty kompozycji wierszy Mariny Cwietajewej pt. Do Błoka – w oryginale i w polskich przekładach”)
 • “Interpreting for Relevance”, Kazimierz, 2008 (“From metaphor to explicature: a composition pattern of Marina Tsvetaeva’s poetry”)
 • „Polsko-rosyjskie językowe, literackie i kulturalne kontakty”, Moscow, 2009 («Поэтика суггестии в лирике Марины Цветаевой в оригинале и в польских переводах»)
 •  «Проблемы поэтического языка» (seminar), Russian Academy of Sciences, Moscow, 2009 («Выбор между восстановимыми и невосстановимыми эллипсисами как маркер композиции и икона замысла в стихотворениях М. И. Цветаевой»)
 • «Экология малых языков» (seminar), Russian State University for the Humanities, Moscow,  2009, («Малые языки Европы»)
 • «Эволюция поэтической речи» (seminar), Russian State University for the Humanities, Moscow, 2009 («Суггестивность в древнеиндийской поэтики Анандавардханы»)
 • „Transaltio i literatura”, Warsaw, 2009 („Poziom agentywności a przekład (Na przykładzie „Nocy zimowej” B. Pasternaka”)
 • „Imago Mundi”, Warsaw, 2010 („Sugestia – wyzwanie dla tłumacza”)
 • New Developments in Linguistic Pragmatics, Lodz, 2012 (“Non-Salient Meaning of Zero Signs as a Source of Suggestiveness in Lyrics”)
 • EUROPHRAS, Paris, 2014 (“Transformations of Gestural Phrasemes in Marina Tsvetaeva’s Poetry”)
 • New Developments in Linguistic Pragmatics, Łódź, 2015 (“Grounding through Tense/Aspect Morphology in Lyric Poetry. The Case of Boris Pasternak”)
 • PALA 2015: 35th Annual Conference of the Poetics and Linguistics Association, University of Kent, Canterbury, (“The Grounding Function of Tense/Aspect Morphology in Lyric Poetry. The Case of Osip Mandelstam”)
 • “Imago Mundi”, Warszawa, 2015 (“Gramatyczne środki nadawania pierwszoplanowości w liryce – na przykładzie oryginałów i polskich przekładów wierszy Osipa Mandelsztama”)
 •  III Międzynarodowa konferencja naukowa «Язык и метод. Русский язык в лингвистических исследованиях ХХ века», 17-19 maja 2017, Kraków, Uniwersytet Jagielloński („Лиричесое настоящее в переводах лирики Анны Ахматовой на английский язык”)
 • 37th Annual Conference of the Poetics and Linguistics Association, 19-22 lipca 2017, Filadelfia , USA, West Chester University/PALA (“What’s in a Verb? – Discourse Functions of Tense and Aspect in Narrative Lyric Poetry”)
 • American Satire and Humor: Forms of Comic Expresson in American Culture,  6-10 grudnia 2017, Moskwa, Rosja, Russian Society of American Culture oraz Moskiewski Państwowy Uniwersytet im. Łomonosowa (“Emotional component of irony in English translations of Anna Akhmatova’s poetry”)
 • Poetry Translation – Negotiating of Imagination. Quest for Transcendence, 6-7 maja 2019, Warszawa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego („Poetyka słowa Mariny Cwietajewej w przekładzie na język polski”)

Other

 • Certificat d’Etudes Politiques Européennes, Université Robert Schuman, Strasbourg, 2004
 • Graduate Certificate in Second Language Acquisition – Polish, Institute of Applied Polish Studies, University of Warsaw

Publications list